Atrofie varlat

Atrofie varlatPod pojmem atrofie varlat se ukrývá stav nedostatečného vývinu nebo fyziologického zmenšení pohlavních žláz u mužů. Faktorů, které jsou za tímto stavem, může být několik. Nejčastěji jde o vážné medicínské diagnózy související s pohlavní soustavou, někdy ale může jít o důsledek poruch metabolizmu nebo nízké hladiny testosteronu.

Jsou ovšem i situace, kdy jde jenom o dočasnou reakci na nějaký vnější podnět. Typickým příkladem je zmenšení velikosti varlat jako následek působení chladu z externího prostředí. Podobně reaguje například i samotný mužský pohlavní úd.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG

V každém případě platí, že pokud jde o stav, který se u muže objeví již v mladém věku, jedná se o vážnou diagnózu, která může být příznakem některých jiných onemocnění pohlavní nebo hormonální soustavy. Rozhodně proto nepodceňujte výskyt atrofie.

Co je atrofie varlat a jaké příznaky se s ní spojují

VarlataCo je atrofie varlat a jaké příznaky se s ní spojují jsou párovým orgánem, který se nachází v šourku, který je pohlavní žlázou mužské reprodukční soustavy. V případě zdravého vývoje a při maximální funkčnosti jsou jejich tvar a velikost proporční k penisu i k ostatním orgánům.

Úkolem varlat je produkce hormonu testosteron a produkce spermií

Kvůli správné spermatogeneze a dozrávání spermií jsou varlata mimo těla, konkrétně v šourku, aby mohla být teplota nižší než 36 stupňů Celsia

Pokud dojde k jejich nedostatečnému vývinu nebo zmenšení, jde již o stav atrofie varlat

Při moc nízké nebo moc vysoké teplotě okolí může mít muž pocit zmenšení i zvětšení varlat, ale taková změna velikosti je jenom dočasná a pocitová. Po vyrovnání teploty dojde k návratu původního tvaru i velikosti a to se týká obou varlat. Horší situace nastane, když je atrofie jenom jednoho varlete, případně pokud jde o dlouhodobý stav.

Nejčastější jsou změny velikosti a tvaru varlat způsobené těmito faktory:

vliv externího prostředí, například úraz, změna teploty nebo jiné fyziologické působení na šourek
vliv vnitřního prostředí, například různé záněty, infekce, nádorové onemocnění, fyziologické deformace a podobně
sekundární nebo nepřímý následek invazivního operačního zákroku, ať už jde o zákrok přímo do pohlavní soustavy, nebo operace kýly

Problémem mohou být i vývojové vady a problémy během puberty. Tehdy bývá nedostatečný fyziologický vývoj varlat spojen i s jinými příznaky, například neexistencí sekundárních pohlavních znaků, čili vousů, ochlupení ohanbí nebo i s nedostatečným vývojem velikosti pohlavního údu.

V případě období po pubertě se vyskytují tyto symptomy, projevy a příznaky:

snížený sexuální apetit, co souvisí se snížením libida a chuti na sex
problémy s plodností, především její pokles
úbytek svalové hmoty, může nastat i pokles fyzické výkonnosti
nedostatečný růst vousů a ochlupení na obličeji obecně
úbytek pubického ochlupení a v intimních partiích
snížení tvrdosti varlat

NÁSLEDKY ATROFIE NA PLODNOST A LIBIDO

Dle toho, jaký typ buněk se při atrofii varlat zmenšuje a ztrácí, může atrofie ovlivnit u muže plodnost i libido. Pokud dochází ke ztrátě Germových buněk, ovlivňuje to snížení produkce spermií. V případě ztráty Leydigových buněk se snižuje testosteron.

Příčiny atrofie varlat

Příčiny atrofie varlatAtrofii varlat způsobuje několik druhů příčin nebo faktorů, které mají na zmenšení velikosti nebo jejich nedostatečný vývoj vliv. Někdy jde o přirozené příčiny, například již zmíněné vlivy okolí nebo věk, jindy se jedná o faktory patologického charakteru.

Toto jsou ty nejčastější a nejvýznamnější:

Teplota okolí: Nízká nebo vysoká teplota okolního prostředí ovlivňuje současně velikost varlat a šourku. V takovém případě dochází k ovlivnění obou varlat a změna jejich velikosti je pouze dočasná. Pozor si dejte na dlouhodobější vystavení abnormálním teplotám, může dojít k poškození tkáně.

Věk: Mezi přirozený faktor ovlivňující velikost varlat patří i věk. U mužů dochází totiž vlivem stárnutí ke snižování produkce testosteronu, co ovlivňuje rovněž aktivitu buněk zaměřených na jeho produkci a taky na produkci mužských pohlavních buněk. Atrofie je pak přirozenou reakcí.

Hormonální změny: Nejen přirozené změny testosteronu, ale i jiné hormonální změny ovlivňují velikost varlat a tak i jejich případné zmenšení. To může nastat jako důsledek hormonální substituční terapie, užívání estrogenů, užívání anabolických steroidů nebo jako následek užívání některých léků.

Invazivní a externí faktory: Výjimečně může dojít k atrofii a zmenšení varlat nebo šourku vlivem zásahu z externího prostředí. Může jít o úraz přímo v oblasti varlat a šourku, nebo může jít o vliv nepřímého externího zásahu. Typickým příkladem je operace močového traktu, operace kýly nebo použití katétru.

Záněty a infekce: Atrofie jednoho nebo vícerých varlat může být taky následkem infekcí a zánětů. Poměrně častá je orchitida, která může mít bakteriální nebo virový původ. Mnohdy jsou za infekcí chlamydie, střevní bakterie nebo virus HIV. Někdy je atrofie varlat i projevem kapavky.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Nádory: K atrofii tkáně varlat může dojít taky vlivem výskytu nádorů. Buď jde o nezhoubný typ nádoru, co je však méně častá situace, nebo přímo o rakovinu. Nejběžnějším stavem je rakovina jenom jednoho varlete, kdy dochází k zmenšení a atrofii jenom na postižené straně.

Varikokéla: Zjednodušeně řečeno jde o křečové žíly, které jsou doprovázeny rozšířením a zmnožením žil odvádějících krev z varlat, nadvarlat a šourku. Nejčastěji postihuje levou stranu varlat, přičemž dochází k poškození buněk produkujících spermie.

Torzifikace: Poslední příčinou, která se častěji objevuje, je torzifikace varlat. Jde o stav otočení jednoho nebo obou varlat, co může být způsobeno například i úrazem. Při tomto stavu dochází ke snížení průtoku krve do varlat a po prvotním otoku následuje trvalá ztráta tkáně a atrofie.

Diagnostika atrofie varlat

Diagnostika atrofie varlatPokud se u muže vyskytne zmenšení varlat a neustupuje, případně je doprovázeno bolestí nebo nějakými jinými viditelnějšími příznaky, je načase absolvovat diagnostiku u lékaře. Stává se, že se může atrofie zjistit i náhodou během preventivní prohlídky, především pokud je menší intenzity.

Diagnostika obvykle zahrnuje:

anamnézu, co je úvodní vyšetření, jehož cílem je zjistit přítomnost příznaků a symptomů a určit eventuální diagnózy
fyziologické vyšetření, které je důležité pro zjištění skutečného stavu, přičemž zahrnuje jednak hmatové vyšetření a rovněž vizuální diagnostiku
zobrazovací vyšetření, nejčastěji jde o testikulární ultrazvuk, který ukáže stav vnitřní tkáně
laboratorní testy, především test krve a testosteronu, přičemž cílem je potvrdit nebo vyloučit hormonální nebo rakovinové příčiny
biopsie je již specifickým vyšetřením pro případ, že se potvrdí výskyt nádoru, díky ní se určí, jestli jde o zhoubný nebo nezhoubný nádor

Uvedené vyšetření jsou nebolestivé, biopsie může být mírně nepříjemná. Absolvovat lékařskou diagnostiku není žádný problém a nejde o žádné náročné způsoby lékařského vyšetření nebo zákroku. Důrazně proto doporučuji neodkládat návštěvu lékaře.

NUTNOST BRZKÉ DIAGNOSTIKY

V případě některých stavů, například úrazů nebo torze, jde doslova o hodiny a minuty. V tomto případě je nezbytná co nejrychlejší diagnostika, která určí míru poškození tkáně a buněk a pomůže zvolit vhodnou léčbu.

Jak vyřešit atrofii varlat

Jak vyřešit atrofii varlatLéčba nebo řešení atrofie varlat musí v první řadě vycházet ze stanovení konkrétní příčiny tohoto stavu. V případě dočasné atrofie stačí prostě omezit vliv, který způsobuje takový stav a následkem tohoto kroku dojde k obnovení původní velikosti varlat. Vážnější příčiny se však neobejdou bez lékaře.

Tady jsou individuální možnosti a způsoby řešení a léčby:

Omezení externích vlivů

Nejjednodušším způsobem řešení atrofie je omezení příčin a vlivů, které takový stav vyvolaly. Znamená to, že pokud je atrofie způsobená teplotním rozdílem, musíme ho co nejdřív vyrovnat. To samé platí o různých lécích, hormonální terapii, užívání estrogenů nebo anabolických steroidů.

Zvýšení testosteronu

Pokud je atrofie způsobená vyšším věkem nebo problémem s produkcí testosteronu, je řešením zvýšení hladiny tohoto hormonu v organizmu. Může se tak stát například formou podpory přirozené stimulace testosteronu, případně ve formě speciální testosteronové terapie dodáváním externího hormonu.

Medikamentózní antibiotická léčba

Pokud je atrofie varlat způsobená zánětem nebo infekcí, je součástí řešení i medikamentózní a farmakologická léčba. Dle konkrétního původu infekce nebo zánětu se zvolí vhodné prostředky, nejčastěji jde o perorální antibiotika nebo injekční formu přímo do žíly.

Chirurgický zákrok a další odborná léčba

U nádorů, torzích, varikokélách a jiných vážnějších stavech je nevyhnutná chirurgická léčba. Ta může mít podobu komplexního chirurgického zákroku, případně neinvazivní laparoskopickou formu. Pokud jde o rakovinu, využívají se i radioterapie a chemoterapie. Součástí podpory může být symptomatická léčba.

Časté otázky o atrofii varlat

Časté otázky o atrofii varlatV souvislosti s atrofií varlat a s jinými příbuznými symptomy a příznaky, mají muži víceré opodstatněné i méně odůvodněné obavy. Výsledkem jsou časté otázky, které se lidí ptají například i na internetu. Rozhodl jsem se na ty nejčastější odpovědět:

Když dochází k atrofii a současně k otoku a bolesti, o co se jedná nejčastěji?

V případě výskytu všech těchto příznaků jde vysoce pravděpodobně o infekci spojenou se zánětem. V tom případě se může objevit i horečka, ojediněle například taky nevolnost. Zajímavé je, že vlivem otoku vypadají ze začátku varlata větší, až po jisté době se ukáže, že došlo ke zmenšení tkáně.

Může souviset atrofie i s pohlavně přenosnými onemocněními?

Ano, především v případě infekce kapavkou, která má bakteriální původ. Jedním z projevů může být i atrofie varlat, no v první řadě tato infekce postihuje močovou trubici. Mezi typické příznaky proto patří různé výtoky a pocity pálení přímo v močové trubici, atrofie nastává až později.

Jaké je riziko, že je atrofie důsledkem rakoviny varlat?

Stav atrofie varlat je sice jedním z příznaků rakoviny, ale určitě není tím nejdůležitějším. Tím je naopak bezbolestný, tvrdý a převážně jednostranný otok varlete. Případů, kdy rakovina způsobila přímo atrofii je méně a jiné příznaky typické pro rakovinu se objeví dřív.

Má atrofie varlat souvislost s alkoholem?

Nadměrné a dlouhodobé užívání alkoholu může být jednou z příčin atrofie, ale velice nepřímou. Nepřímá proto, že alkohol ovlivňuje vícero procesů v těle, včetně produkce testosteronu. Nedostatek tohoto hormonu může způsobit atrofii varlat, ta však přichází postupně.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Může změna životního stylu ovlivnit atrofii?

Ano, ale opět se jedná jenom o nepřímý vliv. Cílem změn a opatření může být stimulace přirozené tvorby testosteronu, co může u mužů ve vyšším věku podnítit zlepšení stavu tkáně varlat. Taková změna zahrnuje nejčastěji změnu stravování nebo víc intenzivnějšího pohybu.

Jak fungují tablety na podporu zdraví varlat a proč je doporučuji

Jak fungují tablety na podporu zdraví varlat a proč je doporučujiNakolik varlata jsou orgánem, který souvisí s plodností i libidem, je nevyhnutné udržovat jejich dobrý stav a 100 % funkčnost. Jako podpora se mně osobně osvědčily víceré přírodní prostředky, především ve formě tablet na orální užití.

Tyto přípravky mají na mužské pohlavní zdraví komplexní vliv:

Díky svému složení pomáhají mužům přirozeně stimulovat testosteron a taky podporují spermatogenezu a to především při dlouhodobém užívání

Základem přípravků jsou účinné látky rostlinného typu, které jsou v tabletách přítomné ve formě extraktů nebo výtěžků. Čím kvalitnější je složení, tím intenzivnější a viditelnější jsou i účinky. Díky takovému složení je užívání bezproblémové a to i dlouhodobě, žádné vážnější nežádoucí efekty se nevyskytují.

Co se týče vlivu tablet na mužské sexuální zdraví, tak ten je většinou v těchto oblastech:

podpora hladiny testosteronu a jeho přirozené produkce prostřednictvím stimulace gonadotropních hormonů ovlivňujících testosteron
zlepšení potence, v případě některých přípravků dokonce i přímo zlepšení erekce podporou výraznějšího prokrvení penisu
pozitivní vliv na spermatogenezu, čili produkci mužských pohlavních buněk, co podporuje i plodnost a to velice přirozeným způsobem

Díky tomu, že tyto tablety si lpí na přirozeném složení, které pozůstává z rostlinných látek doplněných o různé aminokyseliny, vitamíny nebo stopové prvky, lze je koupit bez předpisu. Jejich užívání je pro většinu mužů bez výskytu jakýchkoliv vedlejších účinků. To jsou i důvody, proč jsou tyto přípravky tak populární.

Při užívání tablet doporučuji řídit se následujícími principy:

nejvhodnější je užívání před jídlem, samozřejmě dodržujte dávkování
nekombinujte různé značky nejednou
dodržujte maximální denní dávku a pamatujte na to, že pro optimální účinky je nevyhnutné užívání i několik týdnů nebo měsíců

PODPORA I PREVENCE

Uvedené tablety jsou určeny na podporu a prevenci, neboť jejich úkolem v žádném případě není léčit vážné onemocnění varlat včetně jejich atrofie. Jde o volně prodejné a volně dostupné tablety bez předpisu, které podporují spermatogenezu a hladinu testosteronu.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimiJá sám mám velké množství zkušeností s různými podpůrnými prostředky určenými pro muže na zlepšení jejich sexuálního zdraví. Některé jsou kvalitnější a účinnější, no hodně značek na trhu v praxi nenabízí to, co deklaruje výrobce na obalu. Vyvarujte se neznámým značkám a takovým, které nemají žádné reference.

Jelikož mým cílem je odevzdávat zkušenosti dál, rozhodl jsem se podělit s vámi o své hodnocení značek, které jsem vyzkoušel. Ke každé jsem dokonce napsal nejen hodnocení, ale i samostatnou recenzi. Tady jsou:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Přejít do obchoduMoje recenze

Děkujeme za hlas

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *