Frigidita

FrigiditaPod pojmem frigidita nebo frigidnost se myslí problém s libidem a sexuálním apetitem u žen. Jde o obdobnou situaci, jak je ztráta libida u mužů, i když víceré související sexuální problémy jak i příčiny tohoto problému jsou odlišné. Ochlazení ženy k přirozenému pohlavnímu pudu je ale rozhodně nepřirozené.

Pravdou na druhou stranu je, že dnes se již pojem frigidita používá až nadměrně. Ne každá žena, která neprojevuje dostatečný zájem o sexuální kontakt, je automaticky frigidní. Právě naopak, jsou situace, kdy je takový stav přirozený.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, STOPOREX WOMEN

Pokud ale trvá taková nechuť k sexuálnímu styku nebo absence potřeby pohlavního kontaktu delší dobu, jde již o problematický stav, který je určitě potřebné řešit. V následujících řádcích se vám budu snažit poradit, jak na to.

Co je frigidita a jaké jsou její příznaky

Čo je frigidita a aké sú jej príznakyAbychom ale mohli začít problém řešit, musíme si nejdřív stanovit, co frigidita je a co všechno zahrnuje. Obecně se tímto pojmem označuje ztráta motivace k pohlavnímu styku, čili jde v principu o obdobu toho, jak reaguje muž s nízkým libidem na pohlavní styk.

Frigidita znamená chladnost, přičemž u žen se tím myslí pohlavní chladnost

Tento problém se projevuje sníženým zájmem o pohlavní styk a v případě, když k styku dojde, může u ženy absentovat vzrušení a také orgasmus

Problém se projevuje nejen v praxi, ale například i ztrátou motivace

Ačkoli je frigidita hodně podobná ztrátě libida u mužů, v něčem je tento stav u žen jiný. Je to především v propojení na jiné problémy a poruchy v sexuální oblasti, nakolik u mužů se obyčejně ztráta libida spájí jen se sníženým zájmem o sex. U žen může být tato porucha spojena i s jinými sexuálními problémy.

Pilulky na sexuální zdraví ženy

➡️ Doporučuji Stoporex Women (moje recenze):
– Sexuální zdraví pro ženy
– Zlepšení hormonální rovnováhy
– Optimální hladina estrogenu v těle
– Zvýšení libida a chuti na sex

Cena:619 Kč

Tady je seznam a popis nejčastějších z nich:

anorgasmie – pod tímto pojmem se myslí ztráta schopnosti mít orgasmus během sexuálního styku, čili když k pohlavnímu kontaktu dojde, u ženy je bez orgasmu
sexuální averze – jde o averzi vůči sexuálnímu styku, přičemž se může týkat nejen pohlavního styku s partnerem, ale i masturbace
dyspareunie – když dojde k pohlavnímu styku, žena během něj pociťuje bolesti
vaginizmus – při styku dojde k automatickému a reflexnímu stažení svalů pochvy a pohlavní styk je nemožný, nakolik penis se do pochvy nemůže dostat

Výše zmíněné sexuální problémy bývají hodně často spojeny s frigiditou, i když určitě neplatí, že to musí být u všech ženy a že je to automatické. Frigidnost se může vyskytovat i samostatně a tehdy může být způsobená spíš reakcí na nějaký problémový podnět.

S frigiditou jsou spojeny i následující symptomy, které ji pomohou rozlišit:

nízký nebo absentující zájem o sexuální aktivitu
absence sexuálních myšlenek a fantazií
žádná snaha o začátek sexuálního styku
chybějící pocit rozkoše během předehry nebo sexuálního styku
nízké nebo žádné sexuální vzrušení během styku
v nejhorších případech citová chladnost i na jemné intimnosti

DÉLE JAK POL ROKU

Aby se dalo opravdu mluvit o frigidnosti, je potřebné, aby výše uvedený stav a s ním spojené projevy trvaly delší dobu. Pokud tento problém přetrvává například 6 měsíců a víc, určitě se již jedná o frigiditu a je nutné to řešit.

Príčiny frigidity

Príčiny frigidity

Za frigiditou u žen může být hned několik důvodů a v mnoha případech jde o důvody, které se ani samotné ženy netýkají. V tomto třeba být i trocha víc sebekritický, nakolik mnoho mužů svým nezájmem o partnerku může způsobit podobnou reakci i u ní.

Toto jsou nejčastější příčiny frigidnosti:

Psychické faktory: Za problémy s nízkým nebo žádným sexuálním apetitem mohou být různé druhy psychických problémů a nemocí, například nervozita, deprese, strach, úzkost nebo nespokojenost s vlastním vzhledem a nízké sebevědomí. V některých případech jsou tyto faktory ovlivněné i okolním prostředím a výchovou v mládí.

Nemoci: Tak, jak i u mužů, i u žen umí nemoci způsobit problém s libidem. Jde například o vysoký krevní tlak, cukrovku, Parkinsonovu nemoc nebo metabolické onemocnění. Stejně tak některé záněty a infekce v pohlavní a močové soustavě mají takový efekt, taky tak odstranění vaječníků.

Hormonální nerovnováha: Ve vyšším věku, především v období menopauzy, nastává u žen velký výkyv estrogenu a testosteronu, co způsobí hormonální nerovnováhu a ovlivní to i sexuální energii a chuť na pohlavní styk. Za problémy tohoto typu ale mohou být například i poruchy činnosti štítné žlázy.

Užívání některých léků: Je obecně známo, že vedlejší účinky některých léků na předpis mohou ovlivnit i ženskou sexualitu a pohlavní přirozené pudy. Jde především o léky určeny na léčbu depresí a psychóz, ale i léky na srdce, epilepsii, alergii nebo různé speciální hormonální preparáty. Negativní vliv může mít i dlouhodobé užívání antikoncepce.

Alkohol a kouření: Koření a nadměrná konzumace alkoholu způsobují problémy jak ženám, tak i mužům. Jde o faktory ovlivňující nejen sexuální oblast, ale prakticky všechny životně důležité systémy. Nejvíc se jejich vliv projevuje v kardiovaskulárním systému a sekundárně i v nedostatečné činnosti hormonů, co má vliv na libido.

Problémy v partnerském životě: Poslední z nejdůležitějších příčin, které chci zmínit, jsou problémy s partnerem. Ve vztazích, kde to „neklape“ a kde žena necítí náklonnost muže, je hodně těžké udržet sexuální energii na vysoké úrovni. Nedostatečná komunikace, stres, nepochopení, to všechno ovlivňuje u žen jejich sexuální apetit.

Príčiny frigidity

Diagnostika frigidity

Diagnostika frigidity

Na základě vnějších příznaků se dá frigidita sice lehce zjistit, ale jde jen o částečné identifikování problému. Mnohem důležitější je tudíž zjistit, co je za frigiditou, jaké faktory ji ovlivňují a taky to, jestli s ní nejsou spojeny další sexuální problémy a jak moc. Pokud chcete mít naprostou jistotu, určitě doporučuji diagnostiku u odborného lékaře.

Nejčastěji se přitom vykonávají tyto vyšetření:

anamnéza, čili zjišťování příčin, faktorů a průběhu frigidity na základě rozhovoru
fyziologické vyšetření, spočívající v zjištění stavu štítné žlázy a jiných orgánů
rozbor krve, kterým se může zjistit stav červených krvinek i hladina hormonů
rozbor moči, díky kterému lze potvrdit nebo vyloučit některé záněty a infekce

Všechny výše zmíněné testy a vyšetření mají za cíl zjistit, zda jde o problém dočasný nebo trvalý. Taky se zjistí, jestli je frigidita celková nebo selektivní, čili zda platí jen u některých partnerů. Stejně tak se může zjistit, jestli je frigidita celoživotní již od narození, nebo nabytá později během života.

PROBLÉM I U PARTNERA

Při jakékoliv diagnostice je hodně důležité zahrnout i externí faktory, především vliv partnera a partnerské spolužití. Jelikož problémy tohoto druhu mohou mít na ženu velký vliv, rozhodně se jim netřeba vyhýbat, naopak, partner by při zjišťování příčin měl být brán do úvahy.

Jak k vyřešení frigidity

Ako na vyriešenie frigidity

Pokud má žena problém s frigiditou, řešeni musí spočívat v první řadě v odstranění příčiny, která tento stav vyvolala. V druhém řadě je pak možné formou různých podpůrných přípravků pomoct k zvýšení libida a k zlepšení prožívání samotného sexuálního styku.

Tady jsou možnosti na řešení frigidnosti:

Vyřešení nebo potlačení nemocí

Pokud se jedná o fyziologické nebo psychologické problémy, základem by mělo být jejich vyléčení nebo potlačení do únosné míry. V takovém případě by se měl postupně sexuální apetit u ženy vrátit, přičemž ho lze podpořit i výživovými doplňky. Pokud jde o záněty nebo infekce, nasadí se antibiotika, při psychických problémech se využije třeba konzultace.

Obnovení hormonální rovnováhy

V případě narušení hormonální rovnováhy a to bez ohledu na příčinu tohoto stavu, je nezbytné ji obnovit. Na to slouží především různé speciální léky a hormonální terapie, která upraví hladinu estrogenu a testosteronu do správných hodnot. Taková terapie obyčejně trvá jen pár měsíců.

Vysazení nebo změna problémových léků

Pokud jsou na vině některé druhy léků na předpis na léčení konkrétních onemocnění, je potřebná změna těchto léků za jiné, které nebudou mít až také problémové vedlejší účinky. Podobně se postupuje i v případě hormonální antikoncepce, kterou lze taky vysadit.

Pilulky na sexuální zdraví ženy

➡️ Doporučuji Stoporex Women (moje recenze):
– Sexuální zdraví pro ženy
– Zlepšení hormonální rovnováhy
– Optimální hladina estrogenu v těle
– Zvýšení libida a chuti na sex

Cena:619 Kč

Zlepšení životního stylu a životosprávy

Hodně dôležité je zbavit se různých nežádoucích vlivů, především stresu, nervozity a únavy. Stejně tak třeba zlepšit životosprávu směrem k zdravšímu stravování. Toto všechno může zahrnovat naprosté omezení kouření, výrazné omezení přijmu alkoholu a taky více oddechu a regenerace. Načerpání nových sil jistě pomůže k lepšímu libidu.

Partnerská poradna

Problémy s partnerem se dají vyřešit řekněme i svépomocně vzájemným rozhovorem, ale někdy je nezbytné odborné řešení. Na to slouží různé partnerské poradny, kde s asistencí psychologa mohou partneři znova najít cestu k sobě a zlepšit svou mezilidský i sexuální vztah. Taková odborná terapie ale nemůže být jednorázová.

Podpůrné tablety bez předpisu

V případě méně závažných problémů lze jako řešení nízkého sexuálního apetitu u ženy zvolit kombinaci režimových opatření a volně dostupných tablet na podporu libida a sexuálního apetitu. Jejich výhodou je především přírodní složení, takže se nemusíte bát vůbec žádných vedlejších účinků.

Časté otázky o frigiditě

Časté otázky o frigiditeV souvislosti s frigiditou se mluví taky o některých otázkách, které se běžně v rámci příčin nebo řešení neprobírají. Na tyto otázky se zaměřím právě teď, nakolik jsem je sesbíral z několika internetových fór a diskusí. Tady jsou i s mými odpověďmi na ně:

Týká se problém frigidnosti jen žen v přechodu?

Ne, samozřejmě, že ne. Ano, vyšší věk a především období menopauzy jsou rizikovými faktory, ale problém s frigidností mohou mít ženy klidně i ve věku méně jak 30 let. Různé hormonální problémy, ale taky stres nebo jiné faktory způsobující frigidnost, nastávají i u nich.

Pomůže častější masturbace k znovu získání ztraceného libida?

To závisí především od vyvolávající příčiny. Může se klidně stát, že když je za frigidností nedostatek pozornosti od partnera, může častěji sebeuspokojování v ženě probudit ztracenou sexuální energii. Ve většině případů bych ale takový optimista rozhodně nebyl.

Existují i krémy, které obsahují estrogen. Mohou mi pomoct?

Ano, pokud je příčina problému s nedostatkem libida u ženy hormonální nerovnováha nebo krátkodobý nedostatek hladiny některých hormonů, mohou estrogenní krémy opravdu pomoct. Bude to však jen okrajová pomoc a navíc, je sporné, kde je u nás koupíte.

Jak fungují tablety na zvýšení libida u žen?

Na rozdíl od krémů jsou tablety mnohem účinnějším prostředkem, nakolik se potřebné látky dostanou přímo do těla. Principem fungování je především složení tablet, přičemž jde o výtěžky a extrakty různých rostlin, především z kategorie přírodních afrodiziak.

Kdy je nevyhnutelná návštěva lékaře?

Rozhodně bych doporučoval navštívit lékaře v případě dlouhodobého trvání frigidity a především tehdy, pokud existuje podezření na vážnější vyvolávající příčinu. Pokud však žena má frigiditu spojenou i s jinými sexuálními problémy, třeba řešit tuto situaci co nejdřív.

Ako na vyriešenie frigidity

Jak fungují tablety na podporu sexuálního apetitu a proč je doporučuji

Ako fungujú tabletky na podporu sexuálneho apetítu a prečo ich odporúčam

Tyto tabletky jsou založeny na podobném principu, jak tabletky na podporu libida u mužů. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že jde o dobrý podpůrný prostředek a pomoc především při méně závažných příčinách frigidity, například při nadměrném stresu nebo při nedostatku důležitých hormonů v organismu.

Tablety mají přírodní složení, přičemž jde především o extrakty a výtěžky zajímavých rostlin:

V složení lze najít například Řeřichu peruánskou, Damiánu, Kajenské koření, Zázvor, Bayberry, Valeriánu lékařskou, Ostružinu malinovou nebo Jetel luční

Tyto přípravky se u nás prodávají ve formě výživových doplňků, co má hned dvě výhody. První je, že tabletky jsou dostupné bez lékařského předpisu a lékařského vyšetření. Druhou výhodou je fakt, že výživové doplňky podléhají certifikaci ze strany úřadu, takže nekupujete „kočku v pytli“.

Kromě účinku na libido mají tablety i tyto vlastnosti:

prodlužují orgasmus a dělají ho intenzívnějším, ačkoli tady jde již o poměrně individuální účinek, který se nemusí dostavit u každé ženy
zvyšují sexuální energii, především co se týče výdrže ženy během pohlavního styku, přičemž může dojít i k prodloužení předehry
pomáhají i při jiných problémech, například mohou zmírnit menstruační křeče, pomáhají při menstruační bolesti nebo pomáhají k lepšímu spánku a proti únavě

Na rozdíl od hormonálních léků nehrozí při těchto tabletách žádné riziko nepříznivých účinků. Jelikož přípravky neobsahují žádné uměle vyráběné látky, nelze zaručit, že všechny značky budou fungovat stejně u každé ženy. Jde však o jeden z nejpřirozenějších prostředků, jak přírodně zvýšit sexuální apetit bez rizika vedlejších účinků.

O dávkování a užívání byste měli vědět toto:

tablety by se neměli kombinovat s alkoholickými nápoji
během jejich užívání by neměla žena být gravidní
užívání by mělo být dlouhodobé a to i v případě, že na příbalovém letáku bude informace o tom, že stačí tabletky užít jen jednorázově

NEJEN TABLETY

Tablety, o kterých mluvím, jsou podpůrnou formou řešení. Jde o podporu na lepší prožívání orgasmu a na zvýšení libida, nicméně rozhodně nejde o žádné zázračné pilulky. Proto doporučuji kombinovat je i s jinými typy řešení frigidity.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Tabletky, ktoré som vyskúšal a moje skúsenosti s nimi

Co se týče tablet určených pro ženy na podporu libida, já sám jsem je samozřejmě netestoval. Objednal jsem je ale pro mou partnerku, která v určitém období trpěla problémy s nedostatkem chuti na sex kvůli stresovému životu a hodně práce. Mohu říct, že víceré značky její opravdu pomohly.

Abych vám usnadnil rozhodování o tom, které jsou nejlepší, napsal jsem k těmto tabletkám recenzi a hodnocení. Všechno naleznete v následujícím přehledu, který vám poskytne obraz o jejich účinnosti a kvalitě:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
1. Stoporex Women
Více infomoje recenze
2. Feminus pro ženy
Více infomoje recenze

 

4.7/5 - (28 votes)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *