HPV infekce

hpv infekceHPV je označení pro lidský papillomavirus, což je virus přenosný pohlavním stykem a způsobující několik onemocnění v organismu. Genitální HPV virus napadá pohlavní soustavu, ať už její vnější části nebo ty vnitřní, přičemž výsledkem infekce jsou například genitální bradavice na intimních místech u mužů a karcinom hrdla dělohy u žen.

Velmi nebezpečná je HPV infekce u žen v těhotenství, protože může přijít i k přenosu na plod. Na druhou stranu, statistiky říkají, že až 80% lidí přijde během života do styku s virem. Ne u každého ale přijde k propuknutí onemocnění, závisí to na stavu imunity.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, PROERECTA

Jakým způsobem se dá HPV virem nakazit, jak se projevuje a jak se léčí HPV infekce, to si řekneme v tomto článku. Rozhodl jsem se totiž, kvůli velkému rozšíření viru, věnovat této infekci komplexní test a podívat se na všechny dostupné informace o ní.

Co je HPV infekce

HPV infekce je pohlavně přenosná infekce, která může vést u mužů i žen k vážným onemocněním reprodukční soustavy. Virus, který infekci způsobuje, je vysoce nakažlivý a v mnoha případech nemá dlouhou dobu vnější projevy, což situaci zhoršuje.

Za HPV infekcí je lidský papillomavirus HPV, nejčastější typy 6, 11, 16 a 18
Typickým projevem je výskyt bradavic v intimní oblasti, přičemž v případě agresivnějšího typu viru přichází i k bradavicím uvnitř pohlavní soustavy
Onemocnění se přenáší jakýmkoli nechráněným sexuálním kontaktem

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

HPV infekce patří v současnosti mezi nejvíce rozšířené a to hlavně ve skupině mladých lidí do 30 let, kde má tento virus každý třetí člověk. Nejvíce frekventovanými typy viru jsou typy 16 a 18, které jsou zodpovědné až v 99% za vznik karcinomu děložního čípku. Zároveň ale může přijít i ke vzniku nádorů na penisu u mužů či v oblasti análního otvoru.

Mechanismus vzniku infekce a způsobu fungování viru v těle je následující:

k infikováno virem HPV dochází nejčastěji prostřednictvím pohlavního kontaktu a to nejen vaginálním, ale i orálním či análním sexem
virus napadá tkáně nejdříve zevního genitálu, což se projeví vznikem bradavic, později může dojít k jeho průniku hlouběji, kde může způsobit i rakovinu
v případě nedostatečné léčby nebo pozdního odhalení viru přichází ke změnám buněk, nejčastěji v oblasti děložního čípku u žen, takže vzniká karcinom
virus však může být dlouhou dobu i bez manifestace vnějších příznaků, což znamená, že se navenek projeví až při oslabení organismu, nejčastěji při oslabení imunity

Virus HPV v těle zůstává i po přeléčení, takže i po léčbě například genitálních bradavic může vzniknout opakovaná infekce. V několika případech absentují vnější symptomy, důležitá je proto prevence a zvláště u žen i pravidelné gynekologické prohlídky.

Inkubační doba

Od momentu infikovanými se až po první projevy nebo propuknutí nemoci může být různě dlouhá doba. Pokud jde o genitální bradavice způsobené typy HPV 6 a 11, zde je inkubační doba od 1 do 8 měsíců. Pokud jde o vznik karcinomu penisu či děložního čípku, což způsobují typy 16 a 18, v tomto případě může být inkubační doba i 10 či 15 let.

HPV infekce a její příznaky a projevy

Nakažení se virem HPV nemusí vždy znamenat, že se na pokožce nebo sliznicích pohlavních orgánů objeví nějaké příznaky. Pokud se projevy objeví, jde nejčastěji o menší bradavice, které jsou na úvod spíše zploštělé a zarudnutí, až později vystoupí více nad povrch a mohou se projevit například vytvořením shluků.

U žen i u mužů se objevují zejména v genitální oblasti:

u mužů jsou nejtypičtější na žaludu nebo v okolí ústí močové trubice na špičce penisu, výjimečně se objeví na varlatech nebo na předkožce
pokud jde o výskyt u žen, typicky je najdete na malých a velkých pyscích pochvy, čili na vnějším genitálu, mohou ale proniknout i do nitra pochvy
nejnebezpečnější je, pokud se u žen objeví na děložním čípku

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

V případě nezhoubné HPV infekce jsou bradavice jediným příznakem zavlečení. Pokud jde o typ viru, který může způsobit karcinom změnami v buňkách, tak se po čase začne vyskytovat právě shluk nádorových buněk, který se šíří do okolních tkání.

Příčiny, rizikové faktory a přenos HPV infekce

HPV infekce jsou tedy způsobeny lidským papillomavirus. Při správném fungování imunitního systému ale nenastává automaticky i propuknutí onemocnění, virus může v tkáních a buňkách pohlavního systému prožívat v bezpříznakové latentní fázi.

Zde jsou faktory, které mohou způsobit vznik onemocnění:

Virová infekce HPV: Virus HPV patří mezi lidské papillomavirus napadající kmenové buňky pokožky a podkožních vrstev. Existují dva typy těchto virů a to tzv. HPV-HR, čili High risk, a HPV-LR, čili Low risk. Do první kategorie patří viry způsobující rakovinu děložního čípku či penisu, do druhé ty, které způsobují bradavice.

Přenos pohlavním stykem: Nejčastějším způsobem přenosu viru je nechráněný pohlavní styk a to v jakékoli podobě, čili orální, vaginální i anální. Ne vždy postačí na dokonalou ochranu i použití kondomu, nakolik virům se dá nakazit i přes drobné poranění na pokožce nebo sliznici v okolí intimní oblasti.

Jiný přímý a nepřímý přenos: Kromě pohlavního styku je možné se nakazit i jiným fyzickým kontaktem, například při styku s předměty kontaminovanými vaginálním sekretem či ejakulátem. Tento způsob přenosu je ale velmi málo častý. Naopak, je až 90% pravděpodobnost přenosu je při přenosu z matky na dítě a to i během kojení.

Rizikové faktory: Nejčastěji dochází k aktivaci viru na základě oslabení obranyschopnosti organismu, což bývá typicky při nadměrné fyzické či psychické vytíženosti a stresu. Mezi další faktory pak patří dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce, kouření nebo nezdravá životospráva celkově.

Průběh, fáze a vývojová stadia HPV infekce

Vzhledem k velmi dlouhou inkubační dobu je zřejmé, že infekce HPV probíhá ve více fázích a fázích. Ty nekončí jen projevením se příznaků, ale i po jejich manifestaci může onemocnění pokračovat dál. V krajním případě může vést až ke karcinomu.

Průběh HPV infekce od nakažení se až po konečné stádium má tyto fáze:

První stadium: Během první fáze přichází k vzniku infekce a to přenosem nejčastěji pohlavním stykem s už nakaženým hostitelem. Přenos může být orálním, vaginálním i análním sexuálním kontaktem. V momentě průniku viru HPV dochází k jeho infikování buněk a následné rychlé replikací viru s průnikem do okolních tkání.

Druhé stádium: Druhá fáze je charakteristická začátkem vnějších projevů infekce. Nejčastěji dochází ke vzniku menších genitálních bradavic a to v okolí pochvy, na penisu a výjimečně i na varlatech nebo v okolí análního otvoru. Vznik bradavic provázejí i zarudnutí a podráždění pokožky, bradavice jsou zpočátku menší a zploštělé.

Třetí stádium: Třetí fáze je typická větším výsevem bradavic, které jsou vážnější, mokvají a při podráždění mohou prasknout a krvácet. Dochází k intenzivnějšímu podráždění pokožky, bradavice se mohou shlukovat do větších ploch a postupně pronikají do hlubších tkání. Nejčastěji se tak děje u žen, kdy proniknou dovnitř vagíny.

Čtvrté stadium: V případě, že je HPV infekce způsobená viry typu 16 nebo 18, v poslední fázi dochází ke vzniku karcinomů. Typicky jde o karcinom děložního čípku, může se ale jednat i o nádory na penisu nebo v análním otvoru. Do tohoto stadia se ale infekce dostává několik let, někdy i bez jiných předchozích vnějších projevů.

Diagnostika HPV infekce

Principem diagnostiky infekce způsobené viry HPV je jednak potvrzení přítomnosti viru, ale také určení místa infekce a zjištění konkrétního typu virové infekce. Za tímto účelem musí být diagnostika co nejvíce komplexní, zahrnuje tedy několik testů a vyšetření. Týká se to zejména diagnostiky infekce u žen.

Vyšetření je vedeno tedy více směry:

anamnéza – prvotním typem diagnostiky je anamnéza, během níž se zjistí přítomnost příznaků nebo projevů a také možné rizikové faktory pro infekci
fyziologické vyšetření – u mužů se nejčastěji aplikuje fyziologické vyšetření, kdy lékař zjišťuje velikost, tvar a povahu genitálních bradavic na penisu
PAP test – tento test se provádí ženám a jde o diagnostiku vzorku stěru z děložního čípku, přičemž test může zjistit přítomnost abnormalit buněk z této části dělohy
HPV DNA test – na odlišení konkrétního typu HPV viru a potvrzení, zda se jedná o zhoubný typ, slouží DNA test viru, který se dělá z odebraných vzorků z dané oblasti

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Muži by rozhodně neměli zanedbat návštěvu urologa nebo dermatovenerologie hned při výskytu první bradavice. Ženy by zas měli navštívit gynekologa při jakémkoliv netradičním projevu, dávat by si měli pozor zejména při sexuálním styku s novým partnerem.

PRAVIDELNÉ gynekologické prohlídky

Velmi často se stává, že zejména ženy ve vyšším věku zanedbávají pravidelné každoroční kontroly, zejména s ohledem preventivních testů na přítomnost viru HPV způsobujícího rakovinu děložního čípku. Stejně tak by měly důsledněji kontroly so zaměřením na tuto infekci podstupovat i mladší ženy, zejména do 25 let.

Řešení a léčba HPV infekce

Infekce virem HPV se léčí více způsoby, ale ani jeden z nich nedokáže váš organismus viru zbavit nadobro. Úkolem léčby je potlačit aktivitu viru natolik, aby se infekce dostala do latentní fáze a virus se nemohl dále šířit a způsobovat problémy.

Léčba HPV viru záleží na tom, v jaké formě se onemocnění projeví:

Lokální přípravky na bradavice

Pokud jde o přípravky na genitální bradavice, ty jsou založeny na látkách vyvolávajících odpověď imunitního systému či na složkách působících na odloučení bradavic od pokožky. Nejvíce jsou využívány přípravky s vnější aplikací, například krémy, masti a oleje, které se potírají na postižené místo. Používání přípravků je možné pouze na indikaci lékaře.

Odstranění genitálních bradavic

Pro rychlejší výsledky léčby, aktuální nejvíce využívanými způsoby téměř okamžitého odstranění jsou kryoterapie, odstranění vyříznutím nebo odstranění Elektrokautery. První možnost spočívá v zmrazení povrchu bradavice tekutým dusíkem a musí se vícekrát opakovat. Druhé dvě možnosti jsou jednorázové a při lokálním umrtvení.

Odstranění karcinomu

Pokud HPV virus již způsobil karcinom, provádí se chirurgická excize. Ta se uplatňuje v prvotních stádiích zejména na ložisko a jeho okolí, což má za cíl odstranit virus úplně z postižené tkáně. Pokud je karcinom již v pokročilejším stavu, používá se k léčbě rakoviny standardní chemoterapie v kombinaci s radioterapií.

Časté otázky o HPV infekci

HPV infekce je obecně velmi často diskutovaným tématem a to hlavně u žen. Vidět to i podle jejich otázek, dotazů a reakcí na internetových fórech a v diskusích webových stránek zaměřených na ženské onemocnění. Rozhodl jsem se proto na ty nejdůležitější reagovat:

 

Je každý HPV virus rizikový z hlediska rakoviny?

Ne, platí to pouze pro některé typy viru HPV 16 nebo HPV 18. I v případě, že je u vás HPV infekce způsobená těmito viry, ještě to automaticky neznamená, že u vás dojde k vzniku rakoviny. Jejich přítomnost je ale důvod na pravidelné kontroly.

Týká se výskyt karcinomu pouze žen a pouze děložního čípku?

Ne, karcinom v pohlavní soustavě se může vyvinout i u mužů a postihnout může různé tkáně reprodukčního systému. U žen je to děložní čípek, ale i vagína a vzniknout může také rakovina zevního genitálu. U mužů se týká penisu i análního otvoru.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Je možné se očkovat proti HPV virům? Platí to pro všechny běžné typy?

Ano, očkování je dostupné a přestože se využívá zejména v případě mladších generací ještě před jejich prvním sexuálním kontaktem, očkovat se dá prakticky v každém věku. Vakcinace je dostupná i vůči typům HPV způsobujícím tak genitálie, tak rizikovým pro karcinomy.

Mohu se nakazit v bazénu, sauně či na toaletě?

V krvi se HPV virus nevyskytuje, stejně tak se nemůžete nakazit zcela běžnou návštěvou zmíněných míst. Pro přenos je nutný přímý kontakt kůže nebo sliznice s jinou kůží nebo sliznicí s infekcí, případně výjimečně přes kontaminované předměty.

Pokud se objeví genitální herpes, znamená to partnerovu nevěru?

Ne nutně, zejména z toho důvodu, že HPV infekce může v těle přebývat i velmi dlouhá léta bez jakýchkoli příznaků. Od přenosu po první projevy během primární infekce může být i 8 měsíců, v případě karcinomu i 10 let nebo dokonce více.

Jak fungují léky na HPV infekci

Pokud je u vás diagnostikován typ HPV viru 6 nebo 11, nehrozí propuknutí karcinomu v pohlavním systému a v tomto případě se indikují léčivé přípravky. Ty mohou obsahovat syntetické látky, ale například i látky pocházející z katechinů přírodního původu.

Zde jsou nejvíce využívány typy přípravků určených pro genitální bradavice:

Přípravky jsou ve formě produktů na vnější aplikaci, jde hlavně o oleje, krémy, masti a gely, které se vícekrát za týden nanášejí lokálně na místo výskytu infekce

Přípravky tohoto typu se aplikují i ​​několik týdnů, někdy bývají kombinované s invazivním typem terapie zaměřeným na odstranění bradavic. Většina léčiv způsobuje zvýšení imunitní reakce nebo přímo destruuje tkáň genitální bradavice. Asi nejčastějšími přípravky jsou krémy a masti typu Condylox.

KONTROLA A LÉČBA PARTNERA

Nakolik HPV virus je vysoko přenosný a velmi často dochází k infekci již při prvním nechráněném pohlavním styku, kontrolu musí podstoupit i sexuální partner, případně několik partnerů z nedávné minulosti. Pokud se infekce potvrdí, musí také absolvovat léčbu.

Prevence HPV infekce

Nejlepší prevencí je dodržování základních pravidel bezpečného sexu a zejména očkování. Pravidelné prohlídky jsou ideální pro ženy, protože zde je možné objevení infekce i v zárodku, kdy ještě nedošlo k manifestaci symptomů navenek. Pokud se rozhodnete pro prevenci, měla by být komplexní a co nejširší.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Zde jsou nejefektivnější skupiny preventivních opatření:

sexuální styk – při nových sexuálních partnerech by mělo být samozřejmostí použití kondomu a to nejen při vaginálním, ale i orálním sexu
pravidelné kontroly – zejména ženy by měli pravidelně absolvovat v rámci gynekologických prohlídek testy a kontroly se zaměřením na děložní hrdlo
vakcinace – očkovat se dnes už dá proti virům HPV způsobujícím tak výskyt bradavic i výskyt karcinomu, vakcinace je možná v jakémkoliv věku
rizikové faktory – součástí prevence by měly být i režimová opatření zlepšující imunitu organismu a zároveň preventivně působící vůči nejvíce rizikovým faktorem

Velmi důležitým bodem prevence by měla být hlavně včasná diagnostika. Už v momentě na podezření, že došlo k nakažení se, je dobré co nejdříve navštívit lékaře kvůli vyšetření. Čím dříve se začne s léčbou a působením proti viru, tím lepší prognóza je.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

4/5 - (1 vote)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *