Hypogonadismus

HypogonadismusPro většinu lidí je pojem hypogonadismus neznámý a nevědí ho vůbec zařadit. Jde však o závažnou poruchu funkce pohlavních žláz, jejímž výsledkem je nedostatečná tvorba testosteronu a taky neplodnost. Hypogonadismus u mužů tak souvisí s tématem plodnosti a potence mnohem víc, než to na první pohled vypadá.

Mužský hypogonadismus může být primární i sekundární, centrální i periferní. Rozeznat se dá dle jasných příznaků, no i přesto je nezbytné vyšetření. Dle typu a rozsahu se může následně stanovit konkrétní léčba.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG

To, jaké problémy sebou tato porucha přináší, ale i to, jak se dá léčit, je tématem tohoto mého textu. Pokusím se také nastínit možnosti, které má zdravý muž, aby si poradil například s nízkou hladinou testosteronu.

Co je hypogonadismus

Co je hypogonadismusHypogonadismus je seriózní lékařská diagnóza, která souvisí s nefunkčností pohlavních žláz a její výsledkem jsou problémy s libidem a plodností. Toto onemocnění se může objevit v zárodku již v mladém věku a prvotní příznaky tak může objevit už pediatr.

Hypogonadismus se vyznačuje poruchou pohlavních žláz u mužů

Důsledkem této poruchy je nedostatečná tvorba pohlavních hormonů, co se projeví v problémech s testosteronem a s ním souvisejícím libidem, čili sexuálním apetitem

Tato porucha zasahuje taky prostatu a ve svém širším působení i plodnost

Při hypogonadismu je potřeba rozlišovat primární a sekundární formu. Primární je spojena s porušením testikulární tkáně, zatímco sekundární vzniká v důsledku porušení hypotalamo-hypofyzního systému. V obou případech ale dochází k narušení produkce mužských pohlavních hormonů, i když příčiny mohou být mírně odlišné.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Toto onemocnění má několik typických charakteristik:

sexuální žlázy jsou doprovázeny poruchami struktury nebo funkce, přičemž v případě primárního hypogonadismu jde o přímou příčinu tohoto onemocnění
v krvi dochází k výraznému poklesu androgenů, co je typické hlavně pro sekundární hypogonadismus
u chlapců během dospívání absentují typické procesy pro pubertu, čili zhrubnutí hlasu, vývoj ochlupení, zvýšení objemu svalstva, objevit se může i osteoporóza
v případě sekundárního hypogonadismu se mohou objevovat některé související onemocnění, hlavně jde o různé syndromy s dědičnou patologií

Specifickou formou je normogonadotropný hypogonadismus. V tomto případě sice dojde k porušení hypotalamo-hypofýzné funkce, ale hladina gonadotropních hormonů zůstává normální. Specifickou vlastností tohoto typu onemocnění je však zvýšená hladina prolaktinu.

V PUBERTĚ I VE STŘEDNÍM VĚKU

Hypogonadismus se může vyskytovat jak v prepubertálním věku, tak i u starších mužů ve středním věku. Zatímco v prvním případě jsou přítomné spíše vnější znaky, hlavně ohledem druhotných pohlavních znaků, v druhém je forma onemocnění více skrytá.

Hypogonadismus, jeho příznaky a projevy

Hypogonadismus, jeho příznaky a projevyOnemocnění se dá poznat velice jasně již dle jeho vnějších příznaků, i když pochopitelně, pro potvrzení je nutné vykonat některá laboratorní testy a specifické vyšetření včetně toho endokrinologického. U starších mužů jsou vnější projevy méně viditelné, proto se dle příznaků dá nejlépe identifikovat onemocnění během puberty.

Tady jsou příznaky, které jsou nejčastěji spojeny s hypogonadismem:

snížená svalová hmotnost a naopak ukládání nadbytečné tukové tkáně
výskyt jednoho semeníku, co může souviset například s nepostoupením druhého
narušení standardního a zdravého metabolizmu lipidů a sacharidů
výskyt různých vegetačních poruch, kognitivních poruch a problémy s mentalitou
problémy s nerovnoměrnou hladinou pohlavních hormonů a nízkým libidem

V pubertě jsou přítomné specifické příznaky, hlavně vysoký růst, dlouhé končetiny, absence typických mužských sexuálních charakteristik, nedostatečné rozložení reprodukčních orgánů, slabší hlas. Vyskytnout se mohou i související onemocnění, například osteoporóza.

Příčiny a rizikové faktory hypogonadismu

Příčiny a rizikové faktory hypogonadismuPříčiny vzniku a rizikové faktory pro vznik hypogonadismu se odlišují od toho, zdali se jedná o jeho primární nebo o sekundární formu. Zatímco při primárním hypogonadismu je narušená funkce semeníků, při sekundárním celý hypotalamo-hypofýzový systém.

Tady jsou příčiny a rizikové faktory, které se v souvislosti s onemocněním nejvíc vyskytují:

Příčiny související se sexuálními žlázami a semeníky: Často souvisí hypogonadismus přímo se sexuálními žlázami nebo semeníky, minimálně co se týče jeho primární formy. V tomto případě jde o různé vrozené poruchy, například kryptorchismus, případně o bilaterální agenezi. Problémem mohou být i různá zranění, hlavně semeníků.

Příčiny související s chromozómy: V případě primárního hypogonadismu může být příčinou i nějaký problém, porucha nebo defekt, který souvisí s chromozómy. Nejčastěji je to chromozomální patologie ve formě Klinefertovho syndromu, co se může odhalit například vyšetřením kryogramem. Mohou to ale být také syndrom de la Chapelle nebo syndrom XYY.

Endokrinní příčiny: Co se týče endokrinních příčin, nejčastěji se jedná o onemocnění související se strukturou nebo nesprávnou funkčností endokrinní soustavy. Může se jednat o různé druhy mutací, například PROP-1, co je hypofýzná nedostatečnost, nebo DAX-1, která souvisí s hypoplazií nadledvin. V tomto případě jsou přítomné i související symptomy.

Jiné onemocnění:Kromě endokrinologických onemocnění mohou souviset s hypogonadismem taky jiné choroby. Může jít o onemocnění plic, ledvin, jater nebo o problémy s trávící soustavou a gastrointestinálním traktem. Netřeba zapomínat ani na systémové onemocnění, například chronická renální nedostatečnost, cystická fibróza nebo infekce virem HIV.

Vliv externích faktorů: Souvis s primárním hypogonadismem mohou mít i některé externí faktory a vnější vlivy, ať se jedná o jejich krátkodobé nebo dlouhodobější působení. Nejčastěji se zmiňuje užívání léků, u kterých mohl nastat tento stav jako vedlejší účinek, no může jít taky o důsledek ozařování a otravy jedovatými výpary.

Vliv dědičných onemocnění: Poměrně často, hlavně v případě sekundárního hypogonadismu, je za onemocněním dědičná patologie. Jde o různé druhy syndromů, nejčastěji se zmiňují Prader-Willyov syndrom, Kalmanův syndrom, Lawrence-Moon-Barde-Biddleov syndrom a Gordonov-Holmesov syndrom.

Ostatní příčiny: Mezi další příčiny a rizikové faktory, které mohou způsobit nebo urychlit průběh onemocnění, patří různé změny traumatického charakteru na základě zranění, nádorové procesy související s pohlavní nebo endokrinní soustavou či důsledek operační léčby, tzv. aktinoterapie. V tomto případě jde o faktory, kterým se dá jenom velice těžko předcházet.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Diagnostika hypogonadismu

Diagnostika hypogonadismuPrvní příznaky se mohou objevit již v mladém věku. Pediatr může objevit nějaké prvotní symptomy, hlavně na vnějších genitáliích. Sledují se taky proporce horní a dolní části těla, kde se může projevit nedostatek testosteronu. Sledují se taky poruchy působení androgenů a další vnější projevy.

Co se týče diagnostiky hypogonadismu v dospělém věku, ta pozůstává z těchto částí:

anamnéza – zjišťuje se přítomnost rizikových faktorů, vykonává se měření semeníků a jejich objem a sleduje se míra ochlupení a jeho typ hlavně na hrudi
fyziologické testy – kromě výše zmíněných znaků se sleduje přítomnost prsní žlázy u mužů, zkoumá se stavba těla, měří se šířka ramen a měří se genitálie
vyšetření hormonů – součástí diagnostiky je taky zjišťování hladiny prolaktinu a ferritinu, vykonat se může i magnetická rezonance hypotalamo-hypofýzní oblasti
laboratorní testy – v rámci laboratorních vyšetření se zjišťuje hladina luteinizačního hormonu a folikulo-stimulačního hormonu a taky stanovení celkového testosteronu

Kromě výše zmíněných vyšetření se vykonává spermiogram a to hlavně na určení plodnosti pacienta, která úzce souvisí s těmito problémy. Nakolik primární i sekundární hypogonadismus jsou doprovázeny poklesem spermií, může toto vyšetření stav potvrdit.

KOMPLEXNÍ ENDOKRINOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Součástí diagnostiky onemocnění jsou komplexní vyšetření endokrinologem, které mohou potvrdit hypogonadismus, anebo ukázat některé jiné syndromy a poruchy. Tyto vyšetření jsou nevyhnutné pro správné stanovení diagnózy a vyloučení jiných příčin.

Řešení a léčba hypogonadismu

Řešení a léčba hypogonadismuHypogonadismus se musí léčit komplexně a s ohledem na celkový stav pacienta. Důležité je proto poznat například rizikové faktory a související onemocnění, které mohou být kontraindikací nebo vylučujícím faktorem pro určitý druh léčby.

Co se týče terapie onemocnění, ta pozůstává z těchto 3 častí:

Úvodní vyšetření

Standardem na začátku léčby jsou úvodní vyšetření na vyloučení rizik souvisejících s léčbou hypogonadismu. Jde na příklad o palpační vyšetření prostaty, ke kterému se může přidat vyšetření přes rektální sondu. Tyto dvě vyšetření se vykonávají za účelem zjištění zvětšení prostaty.

Kromě toho se na vyloučení rakoviny vykonává test přítomnosti specifického prostatického antigenu PSA, případně jeho volné frakce PSA-free. Důležité je taky zjistit, jestli nehrozí riziko hepatoxicity, hyperkalcemie, gynekomastie, akné, retence tekutin nebo priapizmu. Všechny nezbytné diagnostické testy je proto nutné absolvovat ještě před začetím léčby.

Léky a léčivá v rámci hormonální terapie

Na léčbu hypogonadismu se využívají léčivá v rámci hormonální terapie. Postupuje se tak při výskytu onemocnění v pubertálním věku, jako i později. Nejčastější volbou je podávání androgenů, avšak to neplatí například v případě, když má muž karcinom prostaty nebo prsní žlázy, nakolik by to mohlo stimulovat další růst nádoru.

V případě, že je jedinec rezistentní na androgeny, musí se podávat jiné léčivá s účinky podobného významu, případně deriváty testosteronu. Nejčastěji se využívá perorální forma ve formě léků, dalšími možnostmi jsou injekce a intramuskulární forma.

Alternativa k léčbě androgeny je indukční léčba gonadotropiny, které mají vliv na velikost semeníků a ty mohou navodit spermatogenezu. Nejčastěji se využívá podávání chorionického gonadotropinu HG, později se to změní na monotropin. V rámci indukční léčby se nevyužívá aplikace exogenního testosteronu.

Kontrolní vyšetření

V rámci léčby je potřeba pamatovat na rizika, například již zmíněné riziko vzniku priapizmu. Proto se musí hormonální léčba kontrolovat a to přes různé testy a vyšetření. Nejčastěji jde o kontrolu stavu prsních žláz, kontrolu vývoje lipidogramu, kontrolu transaminázy AST a ALT a samozřejmostí je průběžné sledování hladiny testosteronu.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Časté otázky o hypogonadismu

Časté otázky o hypogonadismuHypogonadismus je pro veřejnost pořád neznámé onemocnění a to je patrné taky při otázkách týkajících se tohoto tématu. Na vícerých fórech ale i v některých diskusích pacientů na internetu jsem našel hodně otázek. Tady jsou ty nejčastější:

Může se objevit hypogonadismus taky u žen?

I když v tomto textu primárně píšu o onemocnění hlavně v souvislosti s muži, může se například centrální hypogonadismus objevit taky u žen. Například při poruchách hypofýzy nastává celkový nedostatek pohlavních hormonů poměrně často a vyžaduje si to lékařský dohled.

Může se toto onemocnění projevovat již před pubertou?

Ano, může. Nejčastějšími prvými projevy jsou nevyvinuté nebo slabo vyvinuté semeníky, slabé ochlupení, nepřítomnost ejakulace, ukládání tuku na trupu, chabé svalstvo, tenké dlouhé končetiny a podobně. Netřeba však propadat panice, vždy je nutná odborná diagnostika.

Co když se začne objevovat hypogonadismus naopak pozdě? Je to možné?

Ano, i toto se může stát. Jde nejčastěji o muže ve věku nad 50 let, u kterých dochází k progresívnímu poklesu tvorby androgenů. Může se vyskytovat i pokles libida a určitý stupeň erektilní dysfunkce. Také v tomto případě je primární léčba v podávání testosteronu.

Může být muž s hypogonadismem plodný?

Zpravidla bývá toto onemocnění spojeno s neplodností, no všechno závisí od výsledků spermiogramu. Pokud klesne početnost spermií pod 5 miliónů, může mít muž seriózní problémy s plodností. Odpověď na tuto otázku ale musí dát pouze lékař.

Lze nějakým způsobem zvýšit kvalitu a počet spermií?

Kromě léčby hypogonadismu, která může nepřímo působit i na tyto parametry, existuje celá řada různých druhů opatření a režimových změn, které mají na spermie v této oblasti vliv. Existují taky volně dostupné přípravky, které mohou spermie ovlivňovat pozitivně.

Jak fungují léky na hypogonadismus

Jak fungují léky na hypogonadismusNejčastějším způsobem léčby hypogonadismu je hormonální terapie. Za tímto účelem se používají různé typy a značky farmakologických prostředků, přičemž jejich společným cílem je zvýšení hladiny testosteronu a to i přes stimulaci přirozené tvorby v organismu.

Nejčastěji se využívají dva typy farmakologické léčby:

Prvním typem jsou androgeny v tabletové podobě, druhým typem léky stimulující chorionický gonadotropin HG, přičemž tato léčba může mít rovněž injekční charakter

V případě stimulační terapii HG je cílem stimulace a podpora tvorby vlastního testosteronu a spermatogenezy, čili jde o přirozenou obnovu plodnosti a libida. V každém případě platí, že je nutné při jakémkoliv podávání léčiv sledovat vývoj hladiny testosteronu a další faktory, dle kterých lze určit úspěšnost konkrétního léku.

POUZE INDIKACE LÉKÁŘEM

Vzhledem k tomu, že tato léčba může mít i své vedlejší efekty a je potřebné ji individuálně přizpůsobit dle příčin a zdravotního stavu každému muži, je nutná její přímá indikace lékařem. Bez lékařského vyšetření neužívejte žádné léky na předpis.

Tablety, které jsem ještě vyzkoušel, a jsou bez receptu

Tablety, které jsem ještě vyzkoušel, a jsou bez receptuJá osobně jsem sice touto nemocí netrpěl a ani netrpím, ale měl jsem taky problémy s nižší hladinou testosteronu, co se odráželo na nižším libidu. Výsledkem byla viditelně horší kvalita sexuálního života a to jsem již musel začít řešit.

Mně se nejvíc ze všech možností osvědčily volně dostupné tablety:

Tyto tablety fungují na základě působení přírodních látek, které stimulují tvorbu testosteronu přirozeně a pomáhají udržovat hladinu hormonu na normální úrovni

Ve složení těchto tablet lze najít tedy jenom látky rostlinného charakteru, které jsou doplněny o různé aminokyseliny, vitamíny a minerály. Působením všech těchto složek dochází k podpoře zdravé hladiny testosteronu, co se odrazí i na libidu a v konečném důsledku i na stavu prostaty a plodnosti.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Tablety mají přitom hned několik výhod:

první je právě jejich složení pozůstávající primárně z rostlinných výtěžků a extraktů, čili působení na hladinu testosteronu je přirozené
druhá výhoda souvisí s tou první, nakolik díky takovému složení se nemusíte obávat o typické vedlejší či nežádoucí účinky, které tady nehrozí
tablety jsou dostupné volně, nepotřebujete k nim žádný recept ani předpis, prostě si je můžete koupit v lékárně nebo přes oficiální eshop výrobce
výborným plusem je taky poměr ceny a kvality, nakolik ty nejlepší značky mají opravdu viditelné účinky, co potvrzuji já i tisíce dalších mužů

Abych však byl úplně objektivní, je potřeba říct, že užívání těchto přípravků musí být dlouhodobější, aby se účinky dostavily. Pozitivem ale je, že jsou komplexní, například pomáhají i na erekci a potenci. Já sám mám výborné zkušenosti se značkou STOPOREX.

Kromě nich jsou tady ale i jiné kvalitní přípravky, nejlepší hodnocené jsou tyto:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Přejít do obchoduMoje recenze
4.3/5 - (3 votes)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *