Mužská masturbace

Mužská masturbaceMasturbace u mužů je biologicky a fyziologicky přirozená věc, která je však v naší společnosti pořád víceméně tabu. Jde však o činnost, která má víceré pozitivní výsledky i pro kvalitu sexuálního života, dokonce může pomoct i na předčasnou ejakulaci. Na druhou stranu, ani s masturbací to nelze přehánět a rozhodně by neměla nahradit sex.

Hlavním cílem masturbace je dosažení sexuálního uspokojení a vyvrcholení, čili orgazmu. I když je to na první pohled snadné, existuje vícero překážek spojených s dosažením orgazmu, některé se mohu projevit i během pohlavního styku.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, PROERECTA

V tomto mém textu se budu proto mužské masturbaci věnovat obšírněji a to nejen z pohledu její výhod a benefitů, ale i z pohledu možných problémů, které mohu zhoršit její průběh nebo znemožnit dosažení kvalitního uspokojení.

Mužská masturbace: definice, význam a techniky

Mužská masturbace: definice, význam a technikyJak jsem zmínil v úvodu, smyslem a významem masturbace je dosažení sexuálního uspokojení, čili orgazmu. Je to zcela přirozené a má to efekt i na vypuštění nahromaděné sexuální energie, co pomáhá mužům dosáhnout upokojení organizmu.

Masturbace u mužů probíhá primárně sexuálním drážděním pohlavního údu

Cílem je stimulace jeho nejvíc erotogenních zón, čili žaludu a uzdičky, obvykle se tak děje pohybem předkožky nahoru a dolů

Kromě této techniky existují i jiné, například dráždění prostaty

Navzdory tomu, že se to zdá jako docela snadné, dosáhnout kvalitní sexuální uspokojení tak snadné není. Mužská masturbace je především o správné technice, no stejně tak i o některých externích faktorech. Základem je zaměřit se na správné erotogenní zóny, nepodcenit jejich dostatečnou stimulaci a vytvořit i vhodné okolní podmínky.

Pokud jde o techniky masturbace, tady jsou tři nejčastější:

první technika je stimulace celého pohlavního údu jednou nebo dvěma rukami, přičemž dochází především k celkovému tlaku působením dlaní
druhá technika je stimulace jenom žaludu a uzdičky, nejčastěji za pomoci přetahování předkožky nahoru a dolů přes korunu žaludu
třetí technika je kombinace jedné z prvních dvou společně se stimulací erotogenních zón mimo penis, například varlat nebo prostaty

Muži zároveň využívají při masturbaci pořád víc nejen ruce, ale i různé sexuální pomůcky. Ku přikladu masturbátory, umělá vagína nebo vibrační vejce, všechny tyto sexuální a erotické hračky fungují na podobném principu, čili dráždění erotogenních zón penisu. Jsou dobré na zpestření a obměnu způsobu sexuálního dráždění.

EXTERNÍ PODMÍNKY

Pro kvalitní masturbaci a dosažení uspokojení u muže není důležitá jenom technika nebo erotogenní oblasti, na které se během masturbace zaměříte, ale stejně tak i vhodné externí podmínky. Znamená to například nerušené prostředí bez negativních podnětů.

Průběh dosažení orgazmu u muže

Průběh dosažení orgazmu u mužeNakolik má mužská masturbace za cíl sexuální vyvrcholení, čili orgazmus, řekneme si nejdřív něco o tom, jak probíhá dosažení tohoto orgazmu. Poznat, jak celý proces funguje, je důležité i z hlediska poznání možných rizik a problémů do budoucna.

Tady je průběh a postup dosažení orgazmu u muže od začátku až po vrchol:

Dráždění: První přichází fáze začátku sexuálního dráždění. Ta může jít ruka v ruce s vizuálními podněty, hodně mužů si totiž při masturbaci pomáhá i díváním se na filmy pro dospělé. Prioritou je však dráždění erotogenních zón na těle, konkrétně především pohlavního údu, případně varlat nebo prostaty, to je individuální.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moja recenzia):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Vzrušení: Na základě sexuálního dráždění dochází k aktivaci těch častí mozku, které zpracovávají podněty z nervové soustavy. Výsledkem je, že mozek toto dráždění vyhodnotí a odešle signály do ostatních částí těla, co se navenek projeví vzrušením. Jde hlavně o ztopoření penisu, ale například i o zrychlení dýchání nebo bušení srdce.

Vyvrcholení: Pokud proces dráždění pokračuje, vzrušení stupňuje. Dochází k aktivaci reprodukčních orgánů produkujících ejakulát a na základě povelů z nervové soustavy dochází k dosažení vyvrcholení. To je doprovázeno svalovými kontrakcemi, které přes močovou trubici vypudí z penisu ejakulát a dostaví se pocit orgazmu.

Uvolnění: Závěreční fází je fáze uvolnění, která nastává v podobě fyzického uvolnění doposud napjatého svalstva a v podobě psychického uvolnění, co se projeví i na nervové soustavě. Nervový systém se uklidní, srdce se dostane do obvyklého rytmu, uklidní se taky svaly a erekce postupně ochabne.

Problémy a poruchy spojeny s masturbací a dosažením orgazmu u muže

Problémy a poruchy spojeny s masturbací a dosažením orgazmu u mužeBěhem masturbace nebo během vyvrcholení se mohu objevit některé problémy a poruchy, které snižují kvalitu dosažení orgazmu, případně ho obecně snižují. Vícero těchto problémů se týká i pohlavního styku, některé jsou typické jenom pro masturbaci.

Tady jsou ty nejčastější:

Problém s nástupem erekce: Velice častým problémem je problém s erekcí. Může jít například o příliš dlouhý čas, dokud erekce nastane, co může být způsobeno vícerými faktory. Pokud nepočítáme špatnou techniku sexuální stimulace nebo nižší libido, nejčastějším problémem je nedostatečné prokrvení penisu vlivem slabého roztažení cév.

Nekvalitní nebo nedostatečně dlouhá erekce: Kromě problémů s nástupem erekce se vyskytují i problémy s její tvrdostí. I v tomhle případě se jedná buď o důsledek zeslabení sexuálního dráždění, případně o problém s prokrvením penisu. Tyto dvě příčiny se pak podpisují i na rychlém ochabnutí a nedostatečně dlouhém udržení erekce.

Problém s ejakulací: Kromě erekce může být častým problémem i problém s ejakulací. Tady jsou typické dva případy a to buď problém s dosažením ejakulace, co bývá hlavně v důsledku nesprávné techniky nebo rušivých vlivů, případně problém s příliš brzou ejakulací. Ta může mít i vážnější fyziologické příčiny.

Bolesti během masturbace: Pokud pociťujete během masturbace bolest, může jít o důsledek přílišného tlaku a nesprávné techniky stimulace konkrétních erotogenních míst. Druhá možnost je, že jde o projev nějaké vážnější poruchy nebo onemocnění, hlavně infekce a záněty, případně vrozené deformace a anatomické poruchy.

Anorgasmie: Anorgasmie je označení pro onemocnění spojeno s nemožností dosažení sexuálního vyvrcholení, čili orgazmu. Může být částečná, například nemožnost dosáhnout orgazmus jenom při masturbaci, nebo úplná, kdy je problém i při běžném pohlavním styku. Jde o poruchu, kterou je nutno rozhodně svěřit do rukou lékaři.

KRÁTKÉ VS. DLOUHODOBÉ PROBLÉMY

Některé ze zmíněných problémů mohu mít jenom krátkodobý charakter, například pokud jde o nějakou menší infekci nebo působení krátkodobého stresového faktoru. Pokud však problémový stav nebo porucha trvá déle, je nutno se ní vážně zabývat.

Jak zlepšit masturbaci a dosažení orgazmu u muže

Jak zlepšit masturbaci a dosažení orgazmu u mužePokud chcete zlepšit kvalitu orgazmu, nebo například i intenzivněji prožít sexuální dráždění a vzrušení, je nevyhnutné dodržovat několik zásad. Stejně tak je důležité nezanedbat zmíněné problémy a řešit je.

Držte se hlavně těchto věcí a zásad:

Nenáhlete se

Jedna z největších výhod masturbace je, že si sami můžete určit prakticky všechno a nejste od ničeho nebo nikoho závislý. Kam pak spěchat? Pohodlně se usaďte, dopřejte si klid, vypněte všechny rušivé elementy a vlivy okolí. Prostě, žádný stres, všechno je jenom pod vaší kontrolou a tak to i ostane.

Inspirace je důležitá

Jak se na začátku masturbace navnadit? Nejlépe nepřímou sexuální stimulací. Tady máte na výběr filmy pro dospělé, nebo můžete použít i vlastní fantazii, k čemu se přikláním ze své zkušenosti. Zavřete oči a začněte si představovat jednotlivé části ženského těla, a jak je dráždíte.

Máte dvě ruce, nejenom jednu

Většina muže se soustředí při masturbaci jenom na používání jedné ruky a to je chyba. Můžete použít taky druhou například můžete dráždit varlata nebo prostatu. Případně můžete zkusit masturbaci tak, že jednou rukou dráždíte jenom žalud a předkožku a tou druhou zbytek těla penisu pohybem nahoru a dolů.

Pomocníci i pro muže

Mezi nejznámější erotické pomůcky patří vibrátory, no existuje i velké množství sexuálních hraček pro muže. Jde například o masturbátory, různé vibrační vejce a umělé vagíny. Mají různé funkce, ty dražší modely dokonce věrně kopírují ženskou anatomii. Vyzkoušejte je, neolitujete!

Prostata je mužský bod G

Dráždění prostaty může být vnitřní, čili přes anální otvor, nebo vnější. Pro většinu mužů je vnitřní dráždění tabu a taky krkolomní, takže se přikláním k tomu vnějšímu. Stačí najít ten správný bod na hrázi, čili mezi análním otvorem a varlaty. Zkoumejte tyto místa a rozhodně na to přijdete!

Nové polohy, fantazie v praxi

Mou poslední radou je, abyste přenesli něco málo fantazie z mysle i do praxe. Vyzkoušejte jiné polohy, ležte na břichu, zkuste klečet nebo stát, vyzkoušejte cokoliv, co vás napadne. Dejte volný průchod tomu, co vaše tělo aktuálně chce. Pomoct může i zrcadlo, některé muže to může víc vzrušit.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moja recenzia):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Nejčastější otázky o mužské masturbaci

Nejčastější otázky o mužské masturbaciMužská masturbace je sice trocha tabu, ale už i v této oblasti se situace zlepšuje. Vidno to i při pohledu na internetové fóra, kde se pořád víc mužů ptá na to, jak mohou masturbaci zlepšit a jak dosáhnout kvalitnější vyvrcholení. Tady jsou nejčastější otázky:

Může muž masturbovat i tehdy, když má problémy s erekcí?

Ano, ale bude mít problém s dosažením orgazmu. V tomto případě totiž platí, že masturbace přináší fyziologický i mentální zážitek jenom tehdy, když trvá delší dobu a pokud na to tělo reaguje co nejvíc přirozeně, čili i ztopořením pohlavního údu. Pokud však máte problém s erekcí, může to významně snížit kvalitu cíle masturbace, čili orgazmu.

Jak může masturbace pomoct na problém s předčasnou ejakulací?

Masturbace může být dobrou cvičnou technikou a tréninkem pro všechny, kteří mají problém s příliš rychlým dosažením orgazmu. Dá se totiž takhle trénovat jeho oddálení, i když si to vyžaduje opravdu více času a pravidelné cvičení. Jsou však i případy, kdy pomoct nemusí, například pokud je důvodem vrozená krátká uzdička.

Je lepší rychlejší nebo pomalejší masturbace?

Univerzální odpověď na tuto otázku asi neexistuje, dle mě je to nejlépe střídat. Všechno závisí od odpovědi organizmu, kterou můžete pozorovat i s ohledem na kvalitu ztopoření penisu. Pokud erekce ochabuje, je lepší masturbaci zrychlit, ale ne tak, aby byla bolestivá. Víc než rychlost však rozhoduje správná technika.

Lze dosáhnout během masturbace i suchý orgazmus?

Ano, je to možné, ale vyžaduje si to tréning a jde spíš o jakousi zajímavost, než o něco prospěšné. Suchý orgazmus totiž znamená větší zátěž pro celý pohlavní systém podílející se na transportu ejakulátu a zároveň to může způsobit problémy i s prostatou. Orgazmus a ejakulace jsou přirozeně spojeny, nedoporučuji s nimi experimentovat.

Může masturbace zhoršit sexuální život?

Na tuto otázku se neodpovídá příliš lehko, ale bohužel, ano. Jde však opravdu o extrémní případ a to hlavně tehdy, pokud muž využívá masturbaci namísto pravidelného sexu. V tom momentu se pro něj dosažení uspokojení touto cestou stává rychlejší, dostupnější a pohodlnější, takže začne běžný sexuální život zanedbávat.

Jak fungují tablety na podporu erekce a proč je doporučuji

Jak fungují tablety na podporu erekce a proč je doporučujiJedním z nejčastějších problémů během masturbace je nekvalitní erekce. Problémy mohou nastat s její nástupem, tvrdostí a stejně tak s její udržením dostatečně dlouhou dobu. Tyto problémy se pak projevují i během běžného pohlavního styku.

Jedním z možných řešení jsou volně dostupné tablety:

Jde o tablety, které jsou založeny na přírodních látkách, především rostlinného typu, přičemž jako doplňkové složky jsou v tabletách obsažené aminokyseliny, minerály a vitamíny

Základem tablet jsou především tradiční přírodní afrodiziaka typu Ženšen nebo Kotvičník zemní. Na podporu zlepšení prokrvení cév se tady nacházejí aminokyseliny působící na jejich lepší roztažení, například L-Citrulin. Jako pomocné a podpůrné složky tady lze najít i jiné látky, například extrakt z chilli pro zlepšení prokrvení celé pohlavní soustavy.

Tablety se navíc spojují i s dalšími výhodami:

díky tomu, že tady absentují nějaké chemické a umělé účinné látky, nemusíte se obávat bolestí hlavy nebo jiných podobných vedlejších efektů
tablety si bez problému koupíte přímo od výrobce, například přes eshop, co je pohodlné a navíc, nepotřebujete žádný recept a předpis
užívání je možné jednorázově nebo dlouhodobě, přičemž já osobně se přikláním k dávkování alespoň 2 nebo 3 měsíce

Pokud jde o účinnost přípravků, ty působí obvykle nejen na erekci:

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moja recenzia):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Ztopoření: Prvotně působí tyto přípravky na zlepšení nástupu a kvality erekce, jelikož látky v nich obsažené zlepšují prokrvení penisu

Libido: Nakolik obsahují tablety i přírodní afrodiziaka ve formě rostlin, není výjimečné, pokud zlepšují i sexuální apetit u muže

Prodlužení erekce: Kromě zlepšení nástupu a tvrdosti ztopoření mohu u muže tablety prodloužit i délku erekce, především díky lepšímu prokrvení

BEZ RECEPTU, ALE ZODPOVĚDNĚ

Přestože jsou tyto přípravky a tablety dostupné volně bez receptu, rozhodně nepodceňujte koupi ani dávkování. Vyhýbejte se pochybným internetovým inzerátům, které by je nabízely a při dávkování nepřekračujte výrobcem doporučenou maximální denní dávku.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimiDle šířky a velikosti nabídky značek určených na podporu erekce by se mohlo zdát, že trh nabízí velice kvalitní výběr. Nezaměňujte si ale šířku výběru s jeho kvalitou, nakolik hodně různých značek má účinky jenom na obalu produktu, ale v praxi jsou dost chabé. Orientovat se netřeba jenom dle ceny, co je levné, obvykle není kvalitní.

Jak teda postupovat? Nejlépe dle zkušeností a referencí ostatních mužů. Nakolik já mám s vícerými značkami i osobní zkušenosti, rozhodl jsem se je zde zveřejnit. V následující tabulce najdete značky, které mně pomohly nejvíc:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
1. Proerecta Přejít do obchoduMoje recenze

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *