Nevěra muže, nevěra ženy a jak zjistit nevěru

Nevěra muže, nevěra ženy a jak zjistit nevěru

Nevěra je stará jako lidstvo samo, ačkoli její důvody, příčiny a motivace k ní se neustále vyvíjejí. Zatímco ve starověku byla nevěra žen pojistkou, pro případ, že by se její muž nevrátil z lovu, dnes je nevěra mužů spíše jakýmsi společenským projevem moci. Navíc příležitostí na nevěru je dost, nejčastěji se tak děje v práci nebo náhodně.

Pokud jde o souvislost mezi typem vztahu a nevěrou, velké rozdíly zde nejsou. Úvodem ve vztahu bývá sice nevěra méně častější než v dlouholetém manželství, ale nevěra manžela může být například i spontánní, nemusí mít extra důvod. Totéž platí i tehdy, jestliže je nevěrná žena.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, PROERECTA

Někdy za tím může být jen náhoda, například v opilosti, jindy může jít o reakci na problémy v manželství. Jaké má nevěra příčiny a příznaky, zda je důvod k rozvodu a zda nevěru odpustit nebo zda partnera opustit, to si rozebereme v tomto článku.

Nevěra: jak vzniká, typy nevěry, psychická vs. fyzická nevěra

Říká se, že příležitost dělá zloděje a totéž platí i při nevěře. V dnešním moderním světě plném komunikačních kanálů je takových příležitostí dost. Nevěra může vzniknout zcela náhodně a spontánně, ale pokud ji nějaký partner plánuje, má to oproti minulosti ještě snadněji.

Podle formy nevěry existují přitom dva typy a to psychická a fyzická nevěra

První typ se někdy nazývá také virtuální nevěra a její riziko je v tom, že s sebou přináší zdání blízkosti k někomu jinému, které přichází rychle, ale nejde o reálnou intimitu

Fyzická nevěra v reálném světě může následovat po té virtuální, ale také nemusí, záleží to na tom, zda se jedná o náhodnou nebo o plánovanou nevěru

Nejčastěji se za nevěru pokládá sexuální nebo milostný poměr jednoho z partnerů v takovém svazku, který s sebou přináší i nutnost věrnosti. Jde tedy o vážný vztah nebo o manželství. Přesně takto byla donedávna chápána fyzická nevěra, ale jak jsem již řekl, časy se mění a proto je důležitý i pojem citová, či psychická nevěra.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Pokud jde o kategorizaci nevěry z pohledu charakteru, zde uvádí těchto 5 typů:

nejčastějším je jednorázový náhodný sex, který nemá další pokračování, dochází k němu spontánně a nezřídka ho pak partner i nejvíce a nejčastěji lituje
v případě dlouhodobých problémů ve vztahu vzniká plánované erotické dobrodružství
pokud jde o silnou citovou vazbu, jedná se již o vážný typ a to mimomanželský vztah
pokud nepřijde k pohlavnímu styku, ale jde o fyzický kontakt, jedná se o flirt
poslední kategorií je již zmíněná virtuální nevěra přes telefon či internet

Jak vidíte, existuje velké množství způsobů a typů, jak být partnerovi nevěrným. Historie lidstva je nevěrou doslova propletená, několik psychologů dokonce o věrnosti pouze jednomu partnerovi hovoří jako o něčem nepřirozeném. Ne vždy jde o velké selhání, někdy může být za nevěrou jednoduše jen náhoda nebo příliš lákavá příležitost.

Nevěra

Podle statistik odsuzuje nevěru jako amorální jednání skoro dvoutřetinová většina lidí. Čísla zároveň říkají, že muži jsou spíše nevěrnější, než ženy. Mnoho lidí sice v průzkumech nevěru odsuzuje, ale zároveň jí příliš málo chápe nebo ji nechce chápat vůbec.

Nejčastější příčiny nevěry

Právě proto, abychom mohli lépe nevěru pochopit, podívejme se blíže na nejčastější důvody a rizika, pro které může vzniknout. Možná přijde překvapení, jako je realita v rozporu se zavedenou představou, že nevěra je jen v důsledku nefungujícího vztahu.

Zde jsou nejběžnější příčiny a rizikové faktory pro nevěru:

Náhodná příležitost: Jak jsem již řekl na úvod, příležitost dělá zloděje a to bývá i nejčastějším důvodem na nevěru. Může se tak stát na základě jednorázového emocionálního výbuchu náklonnosti k někomu jinému, ale i při dlouhodobém přitahováni k někomu, koho znáte, co se děje například na pracovišti.

Dlouhodobější konflikt a problémy: Druhým typem důvodů bývají právě již zmíněné vztahové a partnerské problémy. Může jít o dlouhodobě neřešené konflikty v manželství, někdy i zcela banálního typu, kdy se jeden z manželů chce pomstít tomu druhému. Příčinou může být i ztráta citové vazby.

Vrozená promiskuita či ego: Někdy se říká, že k nevěře dochází tehdy, jestliže se má partner až „příliš dobře“. Je to laické pojmenování pro typický stav u mužů, který si mohou chtít něco dokázat vůči sobě či okolí. U obou pohlaví zároveň může existovat i stav vrozené promiskuity, čili jde o vrozené sklony k nevěře.

Samota a málo intimity: Tento důvod platí naopak většinou u žen, pokud s nimi jejich partner nemá intimnější kontakt nebo se mohou ve vztahu k němu cítit bez pozornosti či nedostatečně sexy. U mužů se však taková příčina nevěry může nastat také, například pokud jde o dočasné intimní odloučení.

Nespokojenost v sexuálním životě, žárlivost nebo test: Posledním rizikovým faktorem pro nevěru je neuspokojení v aktuálním sexuálním vztahu, což platí zejména v případě žen. Muži si zas mohou testovat, zda jsou schopni stále mít sex i s někým jiným, případně může jít i o reakci na žárlivost vůči partnerce.

Jak zjistit nevěru a příznaky nevěry

Proerecta: Nežádoucí účinkyPokud máte nějaké podezření vůči partnerovi, existuje řada signálů, jak poznat nevěru. Jednak jde o netypické a jasné příznaky související se změnami chování, ale zároveň může jít i o mimovolní a neverbální projevy.

Zde jsou nejčastější znamení a signály, jak poznat nevěru:

Přehnaná péče o sebe: Asi nejvíce viditelným příkladem projevu začínající nevěry je, že se partner začne o sebe příliš starat. Vyplývá to z toho, že se chce někomu zalíbit a udělat na něj dojem. Může se také zvýšit intenzita kupování nového oblečení, bot či parfémů.

Často je pryč a nemá na vás čas: Druhým znamením je, že partner má stále méně času na vás nebo na společné trávení chvil. Naopak, je pryč, někdy i neplánované, dlouho bývá večer venku, ztrácí zájem o trávení volného času spolu s vámi a hledá výmluvy, proč se to nedá.

Je nervóznější ve vaší přítomnosti: Pokud vám byl partner nevěrný, nebo stále je a chce v tom pokračovat, bude ve vaší blízkosti nejistý, nesvůj, nedostatečně uvolněný a bude vás jakoby od sebe odhánět. Může se na vás přestat usmívat, ale pokud nebudete při něm vy, bude na tom lépe a mít dobrou náladu.

Vyhýbá se společnému kontaktu či sexu: Neklamným znamením, že partnera již příliš nezajímáte, je i to, že se vyhýbá společným něžnostem. Nejdříve může jít jen o odtažení se při líbání, později o absenci pohlazení a na závěr až o vyhýbání se společnému sexuálnímu styku.

Je tajnůstkářský: Častým projevem, že se něco děje, je tajnůstkářství. Partner může před vámi například schovávat svůj mobil, reaguje přehnaně, pokud ho přistihnete při psaní SMS nebo telefonování s někým, případně se vyhýbá vysvětlením, kde tráví tolik volného času a proč není s vámi.

Vznik zdravotních komplikací: Jedním z důvodů vyhýbání se společnému sexu nebo i kontaktu může být vznik zdravotních komplikací a to v důsledku zavlečení pohlavní chorobou při nevěře. U žen se takto vyskytují například chlamydie a kvasinky, u mužů zas záněty močových cest.

Feminus: Recenze na přírodní pilulky pro ženy na menopauzu, libido a vitalitu➡️ Pilulky na sexuální zdraví ženy

Doporučuji Feminus (moje recenze):
zvyšuje energii a libido
optimální hladina estrogenu v těle
sexuální zdraví
přírodní složení

 

INTUICE A ŠESTÝ SMYSL U ŽEN

Někdy mohou být uvedeny projevy a signály natolik slabé, že ani jeden z nich není příliš viditelný. Pokud se však vyskytují několik současně, hoc i bez extrémního projevu, může k odhalení přispět také intuice. U žen se to někdy nazývá také tzv. šestý smysl.

Je nevěra důvod na rozvod a jak dál?

Co když už nevěra nastala a partnera jste odhalili nebo se přiznal? Je lepší nevěru odpustit, nebo naopak třeba partnera opustit? Svět není černobílý a totéž platí i při řešení partnerské nevěry, kde existuje několik způsobů reakce.

Při odhalení nevěře nebo přiznání se k ní máte tyto možnosti řešení:

Ignorovat nevěru

První možností je zcela ignorovat, že k nevěře došlo. Toto dělají většinou ti partneři, kteří byli také již nevěrní a proto jim přijde vhod, že se totéž stalo i tomu druhému, případně ti partneři, kteří mají v plánu být nevěrní. Nejhorší však je, pokud nevěru vědomě či nevědomě ignorujete z důvody strachu před samotou.

Opustit partnera

Pokud je nevěra posledním vyvrcholením dlouhodobých rozporů nebo jestliže nevěrný partner přestane cítit ke svému původnímu partnerovi citovou náklonnost, nejčastějším řešením nevěry je rozchod a opuštění partnera. Zajímavé ale je, že statistiky ukazují, že nevěra není nejčastějším důvodem k rozvodu.

Odpustit a pokračovat dál

Pokud se rozhodnete dát partnerovi ještě šanci, musí to mít dvě fáze. První je odpuštění, což trvá rozhodně mnohem déle, než si myslíte. Druhou fází musí být uvědomování si situace ze strany partnera, aby se do budoucna nevěry už vyvaroval. Tehdy se může vztah zotavit a pokračovat úspěšně dál.

Poradit se s odborníkem

Pokud došlo k problému s nevěrou ve vážném vztahu, může se pár obrátit o pomoc i na odborníka. Tuto možnost může využít jen jedna strana, typicky zejména manželka pokud šlo o nevěru manžela, nebo oba partneři. Psychologická poradna vám může pomoci lépe pochopit situaci a udělat správné rozhodnutí do budoucna.

Nejčastější otázky o nevěře

Podívejme se nyní trochu více do praxe ohledně partnerské nevěry u mužů a u žen. Abych toto téma pojal co nejvíce komplexně, rozhodl jsem se podívat se na nejedno internetové fórum či diskusi a odpovídat na nejvíce kladené otázky a dotazy:

Je lepší se partnerovi s nevěrou přiznat nebo ji naopak zatajit?

Neodhalená nevěra může být psychickým balvanem, což bývá zejména pokud chce partner ve vztahu pokračovat. Pokud šlo o náhodnou a jednorázovou nevěru, přiklonil bych se k tomu, abyste ji zbytečně nepřiznávaly, pokud to partner nemusí unést. Pokud ale ve vztahu pokračovat definitivně nechcete, je asi účelnější nevěru přiznat.

Které vztahové rizikové faktory jsou pro nevěru nejhorší?

Jedná se nejčastěji o stereotyp, fádnost a problémy intimního typu. Partnerský život může být po několika letech spíše o každodenních problémech a má od ideálu velmi daleko, je to něco jiného, ​​než tomu bylo na úvod vztahu. Rutina zabíjí jakoukoliv fantazii, proto je dobré jednou za čas udělat nějakou změnu a dodat vztahu nový impuls.

Dá se nevěře předejít uspokojivým sexuálním životem?

Ano, i ne. Jak jsem zmínil již při příčinách, někdy je nevěra jakousi reakcí na vrozené předpoklady, případně u mužů může jít i o projev mužského ega. V zásadě však platí, alespoň já si to myslím, že pokud vám to bude „klapat v posteli“ a budete oba sexuální uspokojení, můžete snížit riziko či chuť na sex mimo vztahu.

Zvyšuje častý kontakt na sociálních sítích riziko nevěry?

I zde budu muset odpovědět velmi neurčitým způsobem a tedy říci, že i ano, ale také ne. Spíš bych řekl, že pokud v nějakém vztahu nebo u nějakého partnera byla predispozice na nevěru i dříve, tak kontakt přes sociální sítě může tento vývoj urychlit. Problémem může být spíše větší žárlivost ze strany druhého partnera.

Opravdu platí, že za nevěrou je chyba obou partnerů?

Přestože se tomu bude mnoho lidí bránit, ve většině případů to tak je. Pokud nejde o výjimku, jak jsem již řekl při vrozených sklonech k nevěře, nějaká míra spoluodpovědnosti je ve většině případů nevěry. I náhodná nevěra může například vzniknout jako reakce na málo intimního kontaktu, jde jen o to, jaký podíl chyby má ten který partner.

Jak fungují přípravky na podporu sexuálního života a proč jejich doporučuji

Prostakan forte: ZkušenostiJelikož jednou z častých příčin nevěry, protože jde v podstatě téměř vždy o sexuální nevěru, je také horší kvalita pohlavního života, rozhodl jsem se na závěr dát vám jeden tip v této souvislosti. Jsou jím přípravky podporující libido a sexuální funkce.

Tyto přípravky jsou určeny jak pro muže, tak pro ženy:

Z hlediska formy jde o tablety, tobolky, krémy a gely, které jsou založeny na rostlinných účinných látkách přírodního typu a jejich cílem je dlouhodobé působení na sexuální apetit

Velkým plusem je, že tyto přípravky neobsahují chemické a umělé účinné látky, ale jde nejčastěji o extrakty či výtažky rostlin typu Ženšen nebo Gingko biloba, čili o známé přírodní afrodisiaka. Sekundují jim aminokyseliny zlepšující prokrvení genitálií, například L-Citrulin, případně některé vitamíny a minerály, typicky zejména Zinek.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Přípravky jsou stále více populární u obou pohlaví a to kvůli těmto výhodám:

jsou dostupné bez lékařského vyšetření nebo předpisu, navíc, můžete si je koupit nejen v lékárně, ale několik výrobců má i oficiální eshopy
vybrat si můžete přípravky také podle způsobu dávkování, například gely s jednorázovým použitím před sexem, ale i tabletky s užíváním každý den
vzhledem k přírodní a rostlinné složení účinných látek je užívání většinou bez komplikací a míra nežádoucích efektů je minimální

Pokud jde o působení těchto přípravků, nejčastěji se týká těchto oblastí:

Sexuální apetit a libido: Pomocí přírodních afrodiziak dochází u mužů ke stimulaci testosteronu a u žen k lepší vzrušivosti intimní oblasti

Potence u mužů: Díky obsahu aminokyselin přispívají tyto přípravky také k lepší potenci a zejména kvalitě ztopoření

Sexuální vitalita u žen: Velmi důležitým účinkem je i zvýšení sexuální vitality a nabuzení erotické energie u žen

LEN OVĚŘENÉ ZNAČKY

Pokud si budete vybírat z široké nabídky různých produktů na vnější či vnitřní užití, pamatujte na to, že by mělo jít pouze o ověřené značky. Samozřejmostí ať jsou transparentní složení a registrace přípravku na Úřadu veřejného zdravotnictví.

Přípravky, které jsem vyzkoušel já i moje partnerka a naše zkušenosti s nimi

Já sám mám s pilulkami na podporu libida či potence celkově velké zkušenosti. Moje partnerka zas používala kombinaci tablet k vnitřnímu užití společně s gely a krémy na zevní aplikaci přímo na intimní oblast. Objektivně je třeba říci, že některé značky sice jsou slabší, ale na trhu jsou i opravdu kvalitní přípravky.

Při výběru však dívejte nejen na sliby výrobce, ale na reference z praxe. Hledejte hodnocení, porovnání a recenze skutečných uživatelů. Chcete-li se inspirovat, v této tabulce je přehled značek, které mně a mé partnerce pomohli nejvíce:

Pro ženy:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
1. Stoporex Women
Více infomoje recenze
2. Feminus pro ženy
Více infomoje recenze

Pro muže:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Přejít do obchoduMoje recenze
4.8/5 - (14 votes)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *