Priapizmus

PriapizmusO kvalitní erekci snívá většina mužů, no co když nastane opačný stav? Na první pohled něco nepředstavitelné, ale existuje i takový stav, konkrétně se onemocnění nazývá priapizmus. Nemoc je charakteristická bolestivým a trvalým zvětšením penisu, čili dochází k erekci, která však vzniká bez jakéhokoliv předešlého sexuálního dráždění.

Velice často se priapizmus vyskytuje během dospívání u dětí a mládeže, no může jít taky o jeden z mnohých vedlejších účinků užívání některých tablet obsahujících syntetické látky, které jsou určeny na trvalé roztažení cév prokrvujících penis.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG

Ačkoli není mým cílem vás nějako vystrašit, tato nemoc poměrně úzce souvisí s tématem tohoto webu a proto jsem se rozhodl o ní napsat něco víc. Pokud chcete vědět, co to je priapizmus, jak se projevuje a jaká je terapie, čtete dál.

Co je priapizmus

Co je priapizmusVýznam slova priapizmus se u nás spojuje s problematickou erekcí, která má patologický původ, chorobnou příčinu. Onemocnění se týká pohlavního údu a projevuje se vznikem a trváním erekce bez toho, aby to muž ovlivnil svou vůli.

Priapizmus znamená poruchu erekce, která má cévní charakter

Onemocnění souvisí s cévním zásobením penisu přes corpora cavernosa, kde dochází k permanentnímu prokrvení a aktivaci topořivých těles bez sexuálního dráždění

Neléčený priapizmus vede dlouhodobě ke ztrátě schopnosti zdravé erekce

Zatímco u primární formy priapizmu není jeho příčina známá, u jiných druhů onemocnění může být stav způsoben především poruchou venookluzívního mechanizmu nebo některými externími faktory. Onemocnění je pojmenované dle Priapa, který dle antické legendy trpěl permanentním ztopořením penisu.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Jaké jsou druhy priapizmu? Zmíním je alespoň ve zkratce:

primární idiopatický priapizmus, kterého přesná příčina není známá
sekundární priapizmus způsoben intravenózní aplikaci léků ovlivňujících erekci nebo perorální aplikací léků ovlivňujících libido a erekci
priapizmus způsoben podáním jiných léků ovlivňujících krevní oběh nebo centrální nervovou soustavu
priapizmus u hematologických onemocnění
priapizmus způsoben neurologickými poruchami a problémy

poúrazový priapizmus a priapizmus způsoben místními poruchami

Pro zajímavost, i ženy mohou trpět podobným stavem, který se nazývá klitorismus. V obou případech, je nutné zasáhnout do 24 hodin. Víc informací vám nabídnou externí lékařské zdroje nebo například i Wikipedie.

TĚŽKÁ PREVENCE

Prevence vůči vzniku priapizmu je poměrně těžká, nakolik jedinou možností je vyhýbat se rizikovým faktorem, které mohou stav způsobit. Je potřeba si dávat pozor především na prostředky na podporu erekce, ale nejen ty syntetické. Dočetl jsem se, že taky látka yohimbin, která je přírodního charakteru, může v případě vysokých dávek u někoho priapizmus vyvolat.

Priapizmus a jeho příznaky a projevy

Priapizmus a jeho příznaky a projevyZa priapizmus lze považovat stav, kdy bez sexuálního dráždění dochází ke vzniku erekce, která samovolně při nečinnosti neochabuje. Většinou je erekce doprovázena bolestmi, přičemž ke ztopoření dochází v oblasti cévního zásobení penisu, ale samotný žalud a houbovité tkáně v pohlavním údu jsou bez obvyklého zduření.

Symptomy u venookluzívního typu priapizmu jsou následující:

erekce je velice bolestivá a tvrdá, i když sice nedochází k nárazovému vysokému průtoku krve do penisu, ale spíše k problémovému odtoku z ní
následkem toho je erekce spíše statická a citlivá na dotek
tento typ priapizmu je bohužel častější z hlediska výskytu a má i horší prognózu, nakolik pozdější zásah sebou nese vyšší riziko trvalých následků

V případě druhého typu, arteriálního priapizmu, dochází k méně bolestivé erekci, která je svým charakterem spíše elastická a méně tvrdá. Je to způsobeno tím, že příčinou je zvýšený průtok krve do penisu. Stav je ale více dynamický, nedochází až tak k problémům s odtokem.

Příčiny a rizikové faktory priapizmu

Příčiny a rizikové faktory priapizmuDle konkrétního druhu mohou být za stavem priapizmu mírně odlišné příčiny a faktory. Samotný stav trvalé a bolestivé erekce je sice způsoben v principu problémem s prokrvením, no může k němu dojít na základě rozličných podnětů.

Toto jsou příčiny a faktory, které jsou při priapizmu nejčastější:

Vliv léků určených na erektilní dysfunkci: Intravenózní nebo perorální užití syntetických léčiv určených na erektilní dysfunkci může jako jeden ze svých vedlejších účinků vyvolat permanentní stav erekce. Jde sice o méně se vyskytující nežádoucí efekt, ale toto riziko tady pořád je, jak uvádějí rovněž výrobci na obalu přípravků.

Vliv jiných léčiv: Rizikovým faktorem a možnou vyvolávající příčinou jsou taky některé jiné léky a léčivá, například léky ovlivňující centrální nervovou soustavu, antidepresiva, benzodiazepiny, warfarin, heparin, některé antihypertenziva a některé specifické přípravky aplikované lokálně na penis.

Hematologické onemocnění a poruchy: Jelikož je priapizmus způsoben poruchou, která souvisí s krevním oběhem, vyskytovat se může taky při některých hematologických nemocích. Jeho častější výskyt byl pozorován například v souvislosti se srpkovitou anémií, leukémií a trombocytemií. Rizikem je taky nahromadění patologicky změněných krevních elementů.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Neurologické faktory: V některých případech může být priapizmus důsledkem specifických onemocnění a faktorů souvisejících s nervovou soustavou. Vyskytuje se například u syndromu kaudy, co je specifická oblast nacházející se v spodní částí míchy. Rizikovými faktory jsou taky meningocefalitidy a stenózy spinálního kanálu.

Úraz a jeho následky: Vícero onemocnění, poruch a problémů je způsobených v důsledku úrazů a jinak tomu není ani při priapizmu. Vyskytly se případy, kdy vznikl poúrazový priapizmus v důsledku poškození kavernózní tepny při úrazu hráze. Podobně některé jiné úrazy spojené se samotným mechanizmem erekce mohou vést k trvalému ztopoření.

Místní poruchy a problémy: Mezi další skupinu faktorů souvisejících s priapizmem patří některé lokální problémy, poruchy a onemocnění. Může jít například o nádory, vytvoření krevní sraženiny či metastázu rakoviny z jiné oblasti do oblasti penisu, hráze nebo močové trubice.

Diagnostika priapizmu

Diagnostika priapizmuPrvotním podnětem je samozřejmě vnější pozorování příznaků typických pro priapizmus. Jde o vznik erekce bez jakéhokoliv zjevného podnětu pocházejícího ze sexuálního dráždění nebo stimulace, přičemž erekce je doprovázena větší nebo menší bolestí. Pokud se tyto příznaky objeví, je potřeba neprodleně navštívit lékaře.

Následující postup je obvykle takový:

anamnéza – jako první je nutné vykonat anamnézu, čili zjistit jednak přítomné příznaky a jednak taky možné externí rizikové faktory, které mohou priapizmus způsobit
fyziologické vyšetření – po anamnéze následuje fyziologické vyšetření, které je zaměřené na pohmatový test a zjištění, o který konkrétní typ priapizmu se jedná
laboratorní testy – součástí diagnostiky je taky vykonání odběru krve z kavernózních těles a vyšetření ABR z kapilární krve; možný je taky toxikologický test z moči
zobrazovací vyšetření – pro získání komplexního obrazu se dělá ultrazvukové vyšetření cév v penisu, případně taky RTG vyšetření s kontrastní látkou

Diagnostika lékařem má smysl nejen pro potvrzení prvotního podezření na diagnózu priapizmu, ale taky ve vykonání prvotních úkonů. Lékař totiž souběžně s některými vyšetřeními může vykonávat preventivní zachlazení penisu a intravenózní punkci.

KONEJTE RYCHLE

Při prvotním podezření na priapizmus je nutné konat velice rychle, nakolik již po 4 až 6 hodinách dochází k hypoxii, čili k omezení okysličení postihnuté tkáně. Po 12 hodinách neléčeného stavu dochází k prvým změnám v buňkách a po 24 hodinách hrozí nekrotizace tkáně, čili trvalé následky spojené s neschopností erekce do budoucna.

Řešení a léčba priapizmu

Řešení a léčba priapizmuPokud se u vás vyskytne priapizmus, zapomeňte na všechny domácí tipy a okamžitě jeďte za lékařem. Nepoužívejte na penis led, může to stav zhoršit. Vyvarujte se použití jakýchkoliv prostředků nebo technik, jediné řešení spočívá v odborném lékařském zásahu.

Lékařský postup řešení priapizmu je většinou takový:

Prvotní úkony

Hned po příchodu pacienta vykonává lékař prvotní úkony směrující především k diagnostice a potvrzení priapizmu. Musí se vykonat fyziologické vyšetření a odběr krve, aby se zjistilo, které topořivé tělesa jsou postižené, a dle toho se mohla diagnóza potvrdit. Po potvrzení diagnózy se musí zjistit, jakým mechanizmem priapizmus vznikl.

Součástí prvotních úkonů je teda zjištění, jestli se jedná o priapizmus arteriální nebo venookluzívní. Následně dle určení konkrétního typu se volí další forma konzervativní a invazivní operační léčby. Od typu mechanizmu závisí taky časové hledisko léčby, nakolik při venookluzívním priapizmu je potřeba konat mnohem rychleji.

Konzervativní terapie a embolizační léčba

Po prvotních úkonech a stanovení konkrétního typu diagnózy se vykoná první lokální zachlazení penisu. To se vykonává obložením údu vaky s ledovou tříští, čím by mělo dojít k úlevě od nejintenzívnějších projevů. Následně se vykonává intrakavernózní punkce s cílem zmenšit aktuální ztopoření a teda obřemenit topořivé tělesa.

Současně s punkcí se podává adrenalin a metylénová modř. Cílem těchto látek je obnovení tonusu hladké svaloviny a vázání oxidu dusnatého mimo erektilní tkáň. Pokud se jedná o vysoceprůtokový typ priapizmu, vykonává se taky embolizace penilní tepny. Na embolizaci se zpravidla využívá autologní koagulum v objemu 3 ml a fibrinová pěna.

Operační řešení

V případě selhání konzervativní léčby a neinvazívních postupů je potřeba přistoupit k operačnímu způsobu terapie. Obecně existuje až 6 možných způsobů, které se používají buď izolovaně, nebo následně v případě, že předešlý způsob operačního řešení selže. Většinou je operace nezbytná při venookluzívním typu priapizmu.

Prvním způsobem je transglandární discize penisu, která se dělá na žaludu, a její cílem je otevřít kavernózní tělesa na vícerých místech. Druhou je punkční kavernózní fenestrace, co je forma punkce. Třetí možností je kavernózní fenestrace obou kavernózních těles. Z jednoho z nich se část vytne a následně se oba uzavřou.

Jiným postupem je bulbokavernózní anastomóza zaměřená na obnažení části bulbus v houbovitém tělese. Využívá se taky metoda kavernovenózní spojky, která se vykonává na zádech penisu. Posledním způsobem operačního řešení je safénokavernózní anastomóza. Po každém vykonaném zákroku se kontroluje pokles tlaku nejméně 10 minut po skončení.

Časté otázky o priapizmu

Časté otázky o priapizmuPriapizmus patří rozhodně mezi ty bolestivější a nepříjemnější problémy u mužů, navíc s přímým dopadem na jejich erekci. Nejedno internetové fórum je plné otázek především ohledem projevů a možných následků stavu. Tady jsou ty nejvíc kladené:

U koho se vyskytuje priapizmus nejčastěji?

Ačkoli samotné onemocnění není naštěstí příliš časté, největší výskyt má dle statistik buď v období dospívání, nebo u mužů ve středním věku, čili mezi 40. a 50. rokem života. Obecně se u nás ale v roce vyskytuje opravdu jenom málo případů.

Vzniká tento stav při předávkování se Viagrou nebo jinými podobnými léky?

Tato otázka mě opravdu velice zajala. Ano, mezi vedlejšími účinky léků se syntetickým složením může být priapizmus zmíněný, ale neváže se jenom s Viagrou, jde o vedlejší účinek celé kategorie léků. Důvodem je, že jejich látky způsobují prokrvení penisu.

Mohou ke vzniku priapizmu přispět taky některé toxické látky?

Co jsem se dočetl v odborných publikacích, některé specifické látky s účinky taky na centrální nervovou soustavu a celý nervový systém mohou zvýšit riziko výskytu priapizmu, ale neplatí to automaticky pokaždé. Zmiňují se alkohol a některé drogy jako marihuana a kokain.

Dokdy je potřeba navštívit lékaře po zpozorování prvních příznaků?

Co nejdřív, protože čím později lékaře navštívíte a čím později začne odborná léčba, tím větší riziko komplikací existuje. V případě častějšího typu, čili venookluzívního priapizmu, může již po 24 hodinách dojít k nevratnému poškození topořivé tkáně.

Jak zabránit vzniku priapizmu?

Jak jsem zmínil již v úvodu při zmínce o prevenci, zcela zabránit priapizmu se účinně nedá. Důležité je před užíváním léků s inhibitory fosfodiesterazy typu 5 vyloučit možné kontraindikace a snažit se o minimalizaci úrazů zmiňovaných v rizikových faktorech.

Jak fungují léky na priapizmus

Jak fungují léky na priapizmusNa rozdíl od jiných onemocnění pohlavní soustavy je při priapizmu použití léků spíše symptomatickou záležitostí. Nejde zároveň o podání klasických léků v perorální formě, ale o intravenózní aplikaci léčiv přes injekce a to přímo do pohlavního údu.

Nejčastěji se podávají dvě konkrétní látky:

Po punkci a odsátí krve z penisu se podává alfa-andrenergní látka adrenalin a/nebo inhibitor guanylátcyklazy tvořen 1 % roztokem tzv. methylenové modři

Úlohou podání adrenalinu je obnovit tonus hladké svaloviny nacházející se v penisu, která způsobuje na základě prokrvení ztopoření pohlavního údu. Druhou možností je právě metylénová modř, díky které dojde k uvolňování oxidu uhličitého z erektilní tkáně a teda k omezení jeho topořivého působení na hladkou svalovinu.

SOUČÁST ŠIRŠÍ LÉČBY

Podávání léků a léčiv je součástí širší léčby priapizmu, ne izolovanou alternativou. Ačkoli tato forma terapie je součástí konzervativní léčby, v případě recidivy nebo přetrvávajícího ztopoření pokračuje léčba taky operačním zákrokem.

Tablety, které jsem vyzkoušel na erekci, a jsou bez receptu

Tablety, které jsem vyzkoušel na erekci, a jsou bez receptuPriapizmu se nemusíte obávat v případě, pokud budete užívat na podporu erekce nesyntetické látky, ale přípravky s přírodním složením. Nejde samozřejmě o žádnou alternativu k odborné léčbě erektilní dysfunkce, jsou to však prostředky na podporu lepší erekce.

Nejoblíbenější formou jsou tablety fungující na tomto principu:

Složení těchto přípravků je založeno na účinných látkách rostlinného charakteru, které pomáhají lepšímu prokrvení pohlavní soustavy a taky zvýšení libida

Právě přirozené složení bez chemicky a uměle vyráběných látek je to, co se mi na přípravcích líbí nejvíc. Nejčastěji jsou tablety tvořeny rostlinnými extrakty a výtěžky bylin stimulující sexuální funkce. Tyto látky mohou být doplněny taky o různé aminokyseliny, vitamíny či minerály.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Navíc, tyto přípravky mají taky další výhody:

nakolik neobsahují žádné syntetické léčivá, můžete je koupit volně bez předpisu nebo nutnosti předešlého vyšetření u lékaře
nákup může být maximálně diskrétní, nakolik si je můžete objednat taky přes internet a to dokonce z oficiálních eshopů jejich výrobců či distributorů u nás
užívání přípravků může být dlouhodobé, například několik měsíců a na rozdíl od syntetických tablet je výskyt vedlejších účinků minimální
působení je mnohem širší, než by se mohlo zdát na první pohled, vícero tablet působí nejen na erekci, ale taky na ejakulaci, sexuální apetit či plodnost

Právě dlouhodobější užívání, je nejdůležitější věcí pro dosažení žádaných účinků. Tablety totiž nepřinesou zázrak ze dne na den, ale po měsíci nebo dvou jsou již účinky viditelné. Já sám mám nejlepší zkušenosti se značkou STOPOREX.

Kvalitních přípravků je ale víc, toto jsou ty, které jsem sám vyzkoušel:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Přejít do obchoduMoje recenze
Děkujeme za hlas

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *