Rakovina prostaty

Rakovina prostatyProstata je pro muže důležitá jak z pohledu vylučovací, tak z pohledu pohlavní soustavy. Jedním z nejvíc obávaných onemocnění, které mohou předstojnou žlázu postihnout, je karcinom prostaty, čili její rakovina. Jde o jedno z nejčastěji se vyskytujících zhoubných onemocnění v Evropě a druhou nejčastější příčinu úmrtí u mužů.

Ročně se u nás objeví více než tisíc nových diagnostikovaných onemocnění rakoviny prostaty, přičemž v čase diagnózy zhruba jenom polovina tumorů je klinicky lokalizovaných na prostatě. Více než třetina již jeví rozšíření mimo předstojnou žlázu.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX PROSTATE

Časné odhalení karcinomu, podobně jako v případě jiných podobných rakovinových onemocnění, proto zásadně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. Pokud byste chtěli získat víc informací o tomto závažném onemocnění prostaty, čtete dál.

Co je rakovina prostaty a jaké jsou toho příznaky

Co je rakovina prostaty a jaké jsou toho příznakyRakovina prostaty je zhoubné nádorové onemocnění, které postihuje mužskou předstojnou žlázu. Více než 95 % nádorů tvoří adenokarcinomy, co jsou nádory vznikající přímo v žlázové tkáně. Pro úspěšnou léčby rakoviny je nutné její včasné odhalení.

Rakovina prostaty vzniká jako důsledek změn v DNA

V důsledku těchto změn dochází k nekontrolovanému dělení, přičemž ne vždy je rozšiřování nádorových buněk doprovázeno příznaky

Nejistější určení diagnózy je vyšetřením prostatického specifického antigenu

Navzdory tomu, že na první pohled je tato diagnóza mimořádné závažná, vyhlídky nejsou při včasném odhalení a správné léčbě až tak špatné. Pokud se zjistí rakovina ještě v době, kdy je omezená jenom na prostatu, je šance na dlouhodobé přežití pacienta ještě vysoká. 10 nebo taky 15 let se může dožít 90 % mužů.

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

 

Průběh rozvíjení rakoviny má několik stádií:

v prvním stádiu dojde k zjištění nádoru obvykle jenom náhodným vyšetřením, nakolik nádory jsou tvořené diferencovanými buňkami a rostou pomalu
později může mít nádor tendenci rychlejšího růstu, ale pořád nejsou postižené ani lymfatické uzliny a ani jiné orgány
v pokročilém stádiu se nádor rozšíří za hranice prostaty a v posledním stádiu dokonce postihuje taky močový měchýř, konečník, lymfatické uzliny a jiné orgány

Rakovina prostaty může probíhat společně se symptomy, které se týkají především projevů v rámci močové soustavy, ale taky asymptoticky. Vícero příznaků se může prolínat například s nezhoubným zvětšením prostaty nebo se zánětem, nejde proto o specifické příznaky pro karcinom předstojné žlázy.

Nejčastější symptomy, pokud se vyskytují, jsou tyto:

časté močení, někdy taky 7 nebo 8 krát za den
pocity bolesti nebo pálení během močení
problémy s proudem moči, který může být buď příliš slabý, nebo může být přerušován
častější močení během noci, co se projeví probuzením se i 2 nebo 3 krát přes noc
přítomnost krve v moči
obecně je močení ztížené, někdy může mít muž vůbec problém se vymočit

PŘÍZNAKY PŘI ROZŠÍŘENÍ KARCINOMU

Pokud se karcinom rozšíří mimo prostatu, mohou se přidat další symptomy. Jde především o ztrátu hmotnosti, slabost a jiné typické rakovinové příznaky. Kromě toho dle rozšíření metastáz vznikají taky bolesti v oblasti páteře, kyčlí, stehen, ramen a v jiných kostech.

Příčiny rakoviny prostaty

Příčiny rakoviny prostatyRakovina má příčinu v poruše DNA, která způsobí nekontrolované množení a rozvoj buněk. Tímto buňkám se říká rakovinové a postupem fází onemocnění prorůstají z původního orgánu, čili z prostaty, do okolí. Přesná příčina této konkrétní rakoviny není známá, ale je tady několik významných rizikových faktorů.

Některé lze ovlivnit, jiné ne, no vyjmenuji ty nejdůležitější:

Věk: Čím vyšší věk muž má, tím vyšší je riziko vzniku karcinomu prostaty, alespoň tak by se dal hodnotit tenhle rizikový faktor. Nejvíc začíná toto riziko stoupat s věkem nad 50 let. Více než 80 % případů rakoviny prostaty se týká mužů ve věku nad 65 let. To samozřejmě ale neznamená, že rakovina nemůže postihnout muže v mladším věku.

Rodinná anamnéza a dědičnost: Druhým rizikovým faktorem, který může zvýšit šanci vzniku karcinomu prostaty, je dědičná predispozice. Pokud se v mužské populaci ve vaší rodině a předků objevila rakovina prostaty, pravděpodobně může postihnout taky vás. Konkrétní geny, které to zapříčiňují, ale ještě nebyly potvrzené.

Geografická poloha a rasa: Zajímavá čísla ohledem populace, která je náchylnější na vznik této rakoviny, mluví o tom, že nejčastěji se vyskytuje karcinom v Severní Americe, v Západní Evropě a v Severní Evropě. Naopak, v Asii je výskyt velice nízký. Dle statistik je výskyt karcinomu vyšší u Afroameričanů a u Skandinávců.

Stravování a životospráva: Nezdravá životospráva a nesprávné stravování je rizikovým faktorem pro mnoho onemocnění prostaty a to včetně  rakoviny prostaty. Dieta s vysokým obsahem živočišných tuků je rizikovým faktorem. Naopak, zelenina, ovoce a luštěniny riziko snižují. To samé platí pro potraviny obsahující minerál Selen.

Hormony: Posledním rizikovým faktorem je hormonální hladina mužského pohlavního hormonu testosteron. Opět nejde samozřejmě o přímou příčinu, ale například u mužů, kteří byli ještě před pubertou vykastrováni a kterých tělo neprodukovalo testosteron, se karcinom prostaty nevyskytoval. Čím vyšší hladina testosteronu je, tím je taky vyšší riziko.

Nedostatek vitamínu D: Opačně působí vitamín D, kterého nedostatek v těle se ukazuje jako faktor, který může zvýšit riziko vzniku karcinomu prostaty. Tento vitamín je totiž obecně známý pro své protinádorové účinky a proto pokud ho nemáte dostatek, například pro nedostatek slunečního záření, stoupá šance na vznik nádorů.

Diagnostika rakoviny prostaty

Diagnostika rakoviny prostatyVzhledem k tomu, že příznaky, kterými se většinou rakovina prostaty u mužů projevuje, nejsou příliš specifické, je potřebné pro diagnostiku absolvovat komplexní rad vyšetření. Nejčastěji se používají vyšetření prokazující prostatický specifický antigen a digitální rektální vyšetření.

Obecně diagnostika zahrnuje následující procesy:

vyšetření specifického prostatického antigenu a to pomocí přítomnosti v krvi, přičemž zjištění abnormálně vysokých hodnot může indikovat karcinom
biopsie společně s transrektální ultrasonografii, přičemž tato kombinace vyšetření může spolehlivě potvrdit přítomnost karcinomu
CT, MRI a scintigrafie kostí, co jsou vyšetření zaměřené na zjištění rozsahu onemocnění a určení jeho rozšíření

V rámci vyšetření a diagnostiky se musí kromě přítomnosti karcinomu a zjištění jeho rozšíření potvrdit taky konkrétní stadium. Na to se využívají odborné vyšetření včetně stupně diferenciace nádorových buněk.

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ

Diagnostika až na základě viditelných projevů zachytí rakovinu většinou až v pokročilém stádiu. Doporučuji dbát na pravidelné preventivní urologické prohlídky, které se mužům ve věku nad 40 let doporučují alespoň jednou za 3 roky.

Jak na vyřešení rakoviny prostaty

Jak na vyřešení rakoviny prostatyLéčba rakoviny prostaty je závislá od velikosti karcinomu, jeho lokalizace, stádia onemocnění a taky od celkového zdravotního stavu. Existuje několika postupů, některé jsou méně invazivní a spíše vycházejí z pozorování, jiné jsou radikálního charakteru.

Toto jsou nejčastější možnosti léčby, které se využívají u nás:

Pozorování

U pomalu rostoucích a včasně zjištěných zhoubných nádorech se doporučuje nejdřív zvolit jenom sledování. Tento způsob léčby se používá taky v případě, pokud by agresivnější léčba byla nepříjemnější nebo by měla horší následky, než ponechání nádoru bez zásahu. Je potřeba ale pravidelně sledovat stav nádoru.

Radikální prostatektomie nebo transuretrální resekce

Pokud je karcinom nutné odstranit, mohou se zvolit dvě možnosti. První je odstranění celé prostaty a v případě potřeby taky přidružených lymfatických uzlin. Druhou je transuretrální resekce na zmírnění příznaků a při méně rozšířeném nádoru, kde se pomocí cytoskopu dá odstranit pouze část prostaty.

Kryochirurgie

Novější metodou je zmražení nádorových buněk pomocí kovové sondy a to přes malou incizi mezi konečníkem a šourkem. Tato metoda léčby je ale spíše experimentální a užitečná v skorých stádiích. Lékaři ji ale neradi využívají kvůli riziku fistuly, čili propojení mezi střevem a prostatou.

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

 

Radioterapie a brachyterapie

Pokud se nedá použít žádná z předešlých možností, využívá se radioterapie, čili destrukce nádorových buněk pomocí RTG záření. Tato léčba je využitelná u všech stádií rakoviny prostaty. Radioterapie může být rovněž externí nebo trojrozměrná. Druhou možností, je brachyterapie, kdy se radioaktívní částice implantují přímo do prostaty.

Chemoterapie, radiofarmaka a bisfosfonáty

U pokročilých karcinomů se využívá chemoterapie, která slouží na zmírnění příznaků a prodloužení života pacienta. Injekčně se mohou podávat do postižených kostí také radiofarmaka na zmírnění bolesti. Poslední možností při pokročilém stádiu je podávání bisfosfonátů na snížení hladiny kalcia v krvi.

Hormonální léčba

Na pokročilejší karcinomy a při selhání předešlých možností se využívá hormonální léčba. Aktuálně se experimentálně využívá tzv. intermitentní androgenová blokáda, která se používá s přestávkami a její cílem je snížení produkce testosteronu. Klasickou metodou je kontinuální hormonální léčba bez přestávek.

Časté otázky o karcinomu prostaty

Časté otázky o karcinomu prostatyPokud byste se chtěli dozvědět něco víc o této nemoci, doporučuji odbornou literaturu. Na internetu jsou však víceré fóra a diskuse plné otázek od mužů, které se týkají především praxe. Na ty nejčastější jsem se proto rozhodl právě teď odpovědět:

Může strava ovlivnit vznik rakoviny?

Ano, dlouhodobě nesprávné stravování může významně zvýšit riziko vzniku karcinomu prostaty, především pokud šlo o latentní karcinom. Ukazuje se, že rizikové je vyšší požívání tuku a červeného masa. Doporučuje se naopak konzumovat více ovoce a zeleniny.

Pokud se mé v rodině rakovina prostaty už vyskytla, jsem ohrožen i já?

Ano, rodinná anamnéza a dědičnost ovlivňuje možnost vzniku rakoviny prostaty. Pokud ve vaší rodině měl karcinom v minulosti otec nebo starý otec a vyskytl se například taky u vašeho bratra, riziko vzniku rakoviny u vás významně stoupá.

Jak odhalit rakovinu v případě, že nemá žádné symptomy?

Jsou případy, kdy rakovinu nemá ještě žádné příznaky, většinou v prvotních stádiích. V takovém případě se na problém přijde nejčastěji prostě náhodným vyšetřením, obvykle pohmatem nebo jiným rektálním vyšetřením. Právě na časné odhalení slouží preventivní prohlídky, které by měli absolvovat především muži ve věku nad 50 let.

Existují nějaká rizika operační léčby rakoviny?

Při radikální prostatektomií hrozí riziko poškození nervově-cévního svazku, co může ovlivnit oslabení nebo ztrátu erekce, případně způsobit různý stupeň úniku moči. Žádná léčba ale není bez rizika, při radiační hrozí poškození konečníku a močového měchýře.

Dá se problémům s prostatou nějako předcházet?

Ačkoli rakovině, zvětšení nebo zánětu prostaty se nedá vždy předcházet se 100 % jistotou, dodržování některých režimových opatření může zlepšit fungování samotné předstojné žlázy. Zvlášť dávám do pozornosti rostliny a byliny, z kterých se připravují například čaje.

Jak fungují tablety na podporu prostaty a proč je doporučuji

Jak fungují tablety na podporu prostaty a proč je doporučujiV rámci podpory lepšího fungování a zdraví prostaty já sám užívám tablety s rostlinným složením. Jejich cílem není samozřejmě žádná náhrada odborné léčby, ale zlepšení stavu prostaty pomocí cesty přirozeného působení.

Samotné tablety jsou založeny na rostlinných extraktech:

Složení tablet pozůstává z extraktů rostlin a bylin podporujících správné fungování prostaty, které jsou doplněny o jiné účinné látky, zpravidla minerály či aminokyseliny

Tyto tablety mají pro organizmus přirozené složení a obsahují většinou extrakty rostlin známých právě pro jejich pozitivní vliv na prostatu a obecně na močový systém. Pokud budete dodržovat navíc některá režimová opatření, může to být velice dobrá prevence vůči případným problémům s prostatou.

Kromě toho mají tyto tablety taky rozsáhlejší účinky, víceré z nich:

podporují lepší potenci, nakolik ovlivňují svým složením nejen stav prostaty, ale mohou zlepšovat taky spermatogenezu, čili zvyšují tvorbu spermií
pomáhají při různých symptomech spojených s poruchami močení, které jsou typické například pro zvětšení prostaty a pro její zánět, ačkoli přímo příčiny neřeší
některé značky mohou mít účinky i na erekci, libido či ejakulaci, ačkoli v tomto případě jde spíše o tablety a přípravky určené pro zlepšení kvality sexuálního života

Tablety na podporu prostaty jsou dostupné bez lékařského předpisu a nemusíte absolvovat ani žádné vyšetření. Díky 100 % přírodnímu složení účinných látek se nemusíte bát ani nežádoucích nebo vedlejších účinků, žádné typické negativní vlivy se u nich nevyskytují. Výjimkou je alergická reakce, ta ale nebývá častá.

Ohledem užívání a dávkování je potřeba vědět toto:

tablety se užívají zpravidla každý den
při dávkovaní postupujte dle příbalového letáku, určitě nepřekračujte maximální doporučenou dávku
nutné je dlouhodobější užívání, první účinky se dostaví zhruba do měsíce, ideální je užívání alespoň 2 až 4 měsíce

JENOM OVĚŘENÉ ZNAČKY

Doporučuji vám zaměřit se během výběru jenom na ověřené značky tablet, nakolik na trhu je taky množství levných přípravků s pochybnou kvalitou. Určitě se dívejte především na účinnost v praxi a reálné zkušenosti s užíváním, nejen na účinky deklarované na obalu.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimiNakolik jsem měl taky já sám osobně dlouhodobější problémy s prostatou, mám s těmito přípravky poměrně bohaté zkušenosti. Ty nejlepší značky opravdu viditelně zlepšily zdraví a fungování mé prostaty a užíval jsem je nejen, když mě trápily nějaké problémy, ale taky tehdy, když jsem chtěl něco na prevenci.

Vzhledem k tomu, že na trhu je aktuálně velké množství značek, hodně mužů se může v takové nabídce ztratit. Pokud byste chtěli poradit ohledem výběru, v následující tabulce najdete ty tablety, které jsem vyzkoušel a byl jsem s nimi nejvíc spokojen:

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

 

Děkujeme za hlas

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *