Hepatitida B

Hepatitida typu B, nazývaná někdy lidově a trocha nepřesně žloutenka typu B, patří mezi infekční virové onemocnění, které napadá játra. Rozdíl mezi ní a v ostatních pohlavních onemocněních tedy je, že primárně necílí na genitálie nebo pohlavní soustavu. Společným znakem je ale přenos, čili prostřednictvím pohlavního styku.

Výskyt hepatitidy B na Slovensku je sice nízký, za což vděčíme i prevenci, kterou je očkování, ale vzhledem k následky pro organismus byste neměli onemocnění podcenit. Akutní i chronická hepatitida B jsou rizikové a ve vzácných případech i ohrožující život.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, STOPOREX WOMEN

Riziko přenosu hepatitidy B je vysoké. Může k němu dojít mezi sexuálními partnery, ale i během porodu z matky na dítě, proto je hepatitida B nebezpečná i v těhotenství. V tomto komplexním článku se ale více zaměřím na tuto infekci jako na pohlavní nemoc.

Co je hepatitida B

Hepatitida je virové zánětlivé onemocnění postihující játra a její buňky. Infekce se do jater ale nedostane přes trávicí trakt, jak byste si možná mysleli, ale prostřednictvím krve, kontaminovaných předmětů a nechráněným pohlavním stykem

Hepatitida je infekce způsobená virem HBV, který patří mezi DNA viry
Virus může způsobit akutní infekci nebo chronickou infekci, v případě akutního průběhu nastává i typický příznak žloutenka, při chronickém zas cirhóza
Pokud jde o přenos pohlavním stykem, ten může proběhnout při každém způsobu styku

Nakažení se virem HBV je v případě partnerů nejčastěji pohlavním stykem, výjimečně je to způsobem přímého kontaktu s kontaminovanou krví. Výsledkem infekce je poškozování tkáně jater, čehož důsledkem je mimo jiné i hromadění žlutého krevního barviva jako odpadní látky. Výsledkem je pak zežloutnutí kůže a sliznic.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Mechanismus vzniku infekce HBV a její šíření v těle bývá obvykle následující:

nejdříve se virus dostává z vnějšího prostředí některou formou přenosu do krve a odtud se dostává do jater, konkrétně do jejího buněk, kde se replikuje
následně imunitní systém tyto napadené buňky považuje za škodlivé a proto dochází k jeho reakci, což současně snižuje schopnost jater vylučovat bilirubin
zároveň se virus dále dostává do krve a tímto způsobem se šíří i do dalších částí organismu, což následně ztěžuje imunitní odpověď a vyčištění těla od viru
v případě neléčení infekce přichází k masivní replikaci viru v celé játrech a k ničení jaterních buněk, čehož výsledkem je zhoršení funkcí jater

V případě nevyléčených infekce virem HBV do období 6 měsíců dochází k jeho permanentnímu usazování v organismu, čili k chronickému stádiu. Zde může dojít k poklesu aktivity viru, nebo naopak ke zvýšení agresivity a k selhání jater.

Inkubační doba

Co se týče inkubační doby, čili období od získání infekce až po prvé projevení se příznaků, tak v případě hepatitidy B jde o velmi individuální záležitost. Hraniční limity jsou od 30 do 180 dní, většina případů se ukáže v období do 90 dnů od nakažení se. U novorozenců či malých dětí to může být i podstatně méně.

Hepatitida B a její příznaky a projevy

Pokud jde o symptomy, tak ty závisejí na formy onemocnění, jaké se u člověka vyvine. Pokud jde o akutní formu, nejčastěji probíhá pouze s příznaky podobnými lehké chřipce, případně dokonce bezpříznakově. Pokud jde o lehčí příznaky, sem patří zažívací problémy, ztráta chuti k jídlu, únava, zvýšená teplota či zvracení.

Pokud jde o další příznaky, včetně těch typických, jde o následující:

zhruba u třetiny až poloviny případů přijde i k žloutence, čili k zežloutnutí pokožky, sliznic, očního bělma, tmavému zbarvení moči a k ​​zesvětlení stolice
v případě chronického stadia je velmi časté bezpříznakové období
pokud se v chronické formě objeví nějaké typické symptomy, jde jen o velmi mírnou intenzitu, nejčastějším symptomem jsou zvýšené jaterní testy

V úvodních fázích se mohou vyskytnout i méně typické a specifické příznaky, například kožní reakce alergického typu, bolesti kloubů a svalů. Naopak v posledních stádiích je nejtypičtějším projevem celkové selhávání jater.

Příčiny, rizikové faktory a přenos hepatitidy B

Příčinou vzniku hepatitidy typu B je nakažení se specifickým virem HBV. Tímto virem byla svého času infikována až třetina světové populace. Chronickým nositelem viru a to i bez příznaků může být kdokoliv, proto třeba zvážit i rizikové faktory.

Zde jsou i s ohledem na přenos infekce:

Virová infekce virem HBV: Virus HBV je kruhový virus, který se rozmnožuje pomocí RNA v játrech a šíří se po těle krví. V ní se nacházejí také specifické proteiny viru a k nim odpovědné protilátky. Virus napadá jaterní buňky a způsobuje jejich zánět. V případě přechodu do trvalého stadia přijde k cirhóze játrech a ke vzniku karcinomu.

Přenos pohlavním stykem: Z hlediska sexuálního života je rizikovým faktorem pro zavlečení hepatitidou B nechráněný pohlavní styk s hostitelem. Jelikož spermie i vaginální sekret obsahují zárodky viru, jsou mimořádně infekčním médiem. Jedinou ochranou proti tomuto riziku je používání antikoncepce a výběr sexuálního partnera.

Přenos krví: Virus HBV se může přenášet i krví, což s sebou přináší další rizika a možnosti zavlečení. Jde zejména o nakažení se přes injekční stříkačky, nesterilizovaná nářadí při chirurgických zákrocích nebo přes kontaminované předměty v případě, že přijdou do kontaktu s vaší krví, například i přes drobné poranění na pokožce.

Přenos z matky na plod: Hepatitida B v těhotenství je nebezpečná nejen pro matku, ale i pro novorozence. Existuje až 90% riziko, že se během porodu dítě nakazí. U všech těhotných žen se provádí proto vyšetření na látky HBsAg a v případě pozitivního nálezu musí novorozenec do 12 hodin od porodu imunizovat podáním anti-HBs séra.

Průběh, fáze a vývojová stadia hepatitidy B

Hepatitida typu B je onemocnění, které se vyvíjí několik měsíců, zejména pokud jde o akutní formu. Průběh má dvě základní stadia, prvním je akutní hepatitida, druhým chronická hepatitida. Většina případů se při správně zvolené terapii až do chronické formy nedostane.

Zde jsou jednotlivé fáze a jejich průběh:

Akutní hepatitida B: První stádium hepatitidy B je akutní fáze. Jedná se o období prvních měsíců propuknutí infekce, kdy dochází mohou být viditelné chřipkové příznaky, u některých pacientů i typické příznaky spojené se žloutenkou. V 90% případů dojde k vyléčení infekce a k vyloučení viru z organismu, v 10% přichází druhé stadium.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Chronická hepatitida B: Druhá fáze infekce, která nastává po 6. měsíci onemocnění, je již chronickým stadiem hepatitidy B. V tomto případě může nastat buď forma, kdy pacient není dále infekční a má jen mírně klinické příznaky, nebo forma, kdy se virus neustále množí dál a jsou přítomny viditelné projevy včetně zhoršené jaterní funkce.

Selhání jater: Poslední vývojovou fází, která navazuje plynule na chronické stádium, je selhání jater. To je spojeno nejčastěji s cirhózou, kterou virus HBV vyvolává. Přidružit se může i karcinom, čili rakovinový nádor. Výsledkem tohoto stadia je úplné selhání orgánu a jeho funkce, co se musí řešit jedině transplantací jater.

Bezpříznakový přenos: Specifickou fází hepatitidy B je období s absencí projevů a potíží, ale zároveň s aktivním přenosem. Toto stádium nemusí plynule navazovat na žádné z výše zmíněných, vzniká bez jakékoliv spojitosti. Největším nebezpečím je, že tímto způsobem vzniká dlouhodobé nosičství a šíření infekce dále.

Diagnostika hepatitidy B

Nejčastějším způsobem diagnostiky hepatitidy B je zjišťování přítomnosti specifických látek v krvi. Jde o specifické proteiny a protilátky vytvořené na boj s virem. Prvotní podezření samozřejmě vychází z vnějších příznaků, kam patří nejtypičtější příznak a to žloutenka. Nemusí se však vyskytovat u každého postiženého pacienta.

Právě proto je diagnostika komplexní a sestává z několika forem:

anamnéza – prvotním způsobem diagnostiky je anamnéza včetně fyziologického vyšetření, sledují se zejména zabarvení pokožky, stolice, moč a další příznaky
sérologické testy – pomocí testu ELISA se provádí sérologický test zaměřený na prokázání přítomnosti viru nebo specifických protivirových látek
jaterní testy – kromě prokázání viru nebo jeho antigenů se využívají i testy zaměřené na zjištění aktivity jaterních enzymů a transamináz
test PCR – nejvíce přesným testem je test PCR, který se využívá i ke sledování účinnosti léčby a četnosti viru v 1 ml krve

Součástí diagnostiky bývají i testy na zjištění množství bilirubinu, ať už v krvi nebo v moči. Samotné vyšetření směřují nejen k prokázání přítomnosti hepatitidy, ale vzhledem k podobnosti klinických příznaků především na potvrzení typu B.

ZJIŠTĚNÍ FORMY

Na základě laboratorních, biochemických a hematologických vyšetření je cílem diagnostiky i zjištění konkrétní formy hepatitidy, čili prokázání akutní nebo chronické infekce. Zjišťuje se i to, zda se ve vzorku nacházejí včasné protilátky anti-HBc IgM typické pro akutní infekci, nebo paměťové protilátky s životností i více let.

Řešení a léčba hepatitidy B

Pokud jde o léčbu, ta závisí na tom, v jaké formě hepatitida B je. Pokud se jedná o začátek infekce a její akutní podobu, v tomto případě se terapie soustředí spíše směrem k podpoře imunitního systému režimovými opatřeními. Léky nastupují při chronické formě.

Zde jsou všechny způsoby léčby, které se používají:

Symptomatická léčba

Základem terapie při akutní hepatitidě je symptomatická léčba. Ta má podpůrný charakter a sestává z režimových opatření typu omezení fyzické námahy, stranění se alkoholu nebo užívání rostlin či bylin na ochranu jater. Stejně tak je nutná dieta s ohledem na omezení příjmu tuků a zvýšení příjmu bílkovin a cukrů.

Medikamentózní léčba

Pokud dojde k rozvinutí chronického stadia hepatitidy, nasazuje se už i farmakologická léčba. ta spočívá v podávání hepatoprotektivní, interferonů tlumících množení viru nebo antivirotik, které mohou virus i destruovat. Nejčastěji využívané léky jsou Lamivudin, což je blokátor syntézy virové DNA, nebo jeho alternativy.

Hospitalizace a transplantace jater

Pokud dojde k vážnému rozšíření infekce i s komplikacemi, hlavně k pokročilé cirhóze nebo k rozvinutí karcinomu, je nutná hospitalizace. Zároveň je nutná transplantace jater, čili získání nového orgánu od vhodného dárce, protože poškozená játra pacienta již nemůže plnit své úkoly a funkci.

Časté otázky o hepatitidě B

V minulosti byla a u nás hepatitida B rozšířená více, což s sebou přinášelo velké množství otázek a dotazů. Hlad po informacích je však i dnes, k čemuž přispělo i množství mýtů v souvislosti s tímto onemocněním. Rozhodl jsem se proto na ty nejčastější odpovědět:

Mohu se nakazit hepatitidou B i při orálním sexu?

Ano, protože virus HBV způsobující hepatitidu typu B se přenáší nejen při vaginálním pohlavním styku, ale při jakémkoliv styku. Podmínkou je, že při sexuálním kontaktu jsou přítomny tělesné tekutiny typu sperma, vaginální sekret a sliny.

Jaké je riziko vývinu chronické hepatitidy B, která trvá déle, než půl roku?

Rizikovou skupinou jsou v tomto případě zejména děti, konkrétně až v 90% případů novorozenců přichází k rozvinutí infekce do chronického stadia. U dospělých je mnohem méně, něco okolo jen 10% případů, týkají se více mužů a jsou spojeny s cirhózou.

Jaké jsou nejčastější komplikace spojené s hepatitidou?

V případě akutní hepatitidy může infekce při nedostatečné léčbě způsobit zánět jater společně se zvracením a intenzivní žloutenkou, ve vzácných případech i smrt. Chronická hepatitida způsobuje cirhózu jater a hepatocelulární karcinom, čili rakovinu jater.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Mohu se nakazit hepatitidou podáním rukou či dotykem?

Přestože je hepatitida typu B opravdu velmi infekční z hlediska infekční dávky, jsou způsoby, které nejsou z hlediska přenosu rizikové vůbec. Při podávání rukou, objímání se nebo při sezení vedle člověka s hepatitidou se nakazit nedá.

Existuje vakcína nebo očkování proti hepatitidě B?

Ano, naštěstí se proti tomuto virovému onemocnění dá získat imunizace očkováním. Vakcinace je dokonce u novorozenců povinná a to snižuje i míru výskytu hepatitidy B u nás. Nejčastěji lze očkovat v jedné vakcíně současně i proti hepatitidě A.

Jak fungují léky na hepatitidu B

Pokud jde o akutní hepatitidu B, v tomto případě se léky ve formě antivirotik ještě nepoužívají a léčba je tedy symptomatická, čili vedená v rámci podpůrného charakteru. Součástí terapie jsou výtažky bylin a rostlin, které mohou být i ve formě volně dostupných přípravků.

Medikamentózně působení na virus je jen v tomto případě:

Farmakologická léčba připadá v úvahu pouze tehdy, pokud přejde hepatitida do chronické formy s výskytem virů nad 100 tisíc na mililitr a má formu antivirové terapie

Tato antivirová medikamentózní terapie probíhá ve speciálních centrech a má za cíl buď potlačit množení viru a tím zpomalit nemoc, případně ji úplně zastavit. Nejčastěji se používají interferony, které pomáhají přirozenému ochrannému mechanismu imunitního systému, alternativně virostatika omezující množení viru přes jeho enzym.

Přeléčit NUTNO AJ sexuálních partnerů

Jelikož virus hepatitidy B se poměrně jednoduše přenáší i přes pohlavní kontakt, tak kromě postiženého pacienta by měl vyšetření a v případě nálezu i léčbu absolvovat také jeho pohlavní partner. To platí i tehdy, jestliže nemá žádné vnější příznaky.

Prevence hepatitidy B

Chcete-li se vyvarovat byť jen nejmenšího rizika přenosu onemocnění, základem prevence je zabránit kontaktu s infikovanou krví, infikovanými tělesnými tekutinami a předměty, které by mohly dočasně obsahovat virus HBV. Rizikové skupiny jsou z tohoto mladí lidé často střídající sexuálních partnerů s nechráněným stykem a uživatelé drog.

Preventivní opatření by měly pokrývat více oblastí:

sexuální styk – zásadou číslo jedna je používat vždy bariérovou antikoncepci, čili kondomy, důležité je si vybírat sexuálních partnerů a často jejich nestřídat
poranění – přenos krví je vysoce pravděpodobný kvůli nízké infekční dávce, při poraněních dávejte pozor na kontakt s potenciálně kontaminovanými předměty
hygiena – v některých případech může nastat přenos viru i společným používáním některých hygienických potřeb, lepší je proto mít vždy vlastní
specifické zákroky – při akupunktuře, tetování a piercingu hrozí také riziko přenosu hepatitidy, samozřejmostí by měla být sterilizace a dezinfekce nástrojů

Výhodou je, že po překonání akutní hepatitidy zůstávají v těle protilátky, které jsou schopny do budoucna zabránit opakování infekce virem HBV. Tato imunita je celoživotní, což je velké plus. Přesto stále platí, že prevence je mnohem lepší, než následná léčba.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Děkujeme za hlas

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *