Oddálení ejakulace

Oddálení ejakulaceStatistiky ukazují, že dokud od začátku pohlavního styku přijde k vyvrcholení, trvá u průměrného muže zhruba 7 minut. Orgasmus je u muže zpravidla spojen s ejakulací, i když jsou i výjimky. Většina mužů však takové víceméně teoretické záležitosti neřeší, alespoň do té doby, dokud nemají problém s předčasnou ejakulací.

Poruchou předčasné ejakulace trpí stále více mužů, ačkoli oficiální čísla nemají příliš vypovídací hodnotu. Jen málokterý muž si to veřejně přizná a ještě horší je i posoudit, co se chápe jako předčasná ejakulace a v kterých případech se jedná již o skutečně vážný problém.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK  STOPOREX PROLONG

Docela dobře vím, o čem to je, protože i já sám jsem si tímto problémem prošel. Něco, co se zpočátku ani nezdá jako příliš vážná věc, může přerůst téměř do neřešitelného případu, který dokáže způsobit nemalé problémy i v jinak kvalitním vztahu. Právě proto jsem se rozhodl vám pomoci o ozřejmit tenhle problém.

Ejakulace: definice, význam a fungování

Ejakulace: definice, význam a fungování

Vyvrcholení a dosažení orgasmu je u mužů spojen s výstřikem semene. K ejakulaci nemusí dojít jen při klasickém pohlavním styku, ale také i při běžné sexuální stimulaci během masturbace.

Ejakulace je stav výronu ejakulátu z mužského pohlavního údu následkem dosažení orgasmu

Součástí ejakulátu je i semeno, jehož úkolem je proniknout do ženských vajíček a oplodnit jejich

Kvalitní ejakulace tak přímo souvisí s potencí a plodností jako takovou

Jak již bylo výše naznačeno, existují případy, kdy muž ejakuluje i bez dosažení orgasmu, případně může dosáhnout tzv. suchý orgasmus, čili když dojde k vyvrcholení bez výronu ejakulátu z pohlavního údu. Toto všechno jsou ale samostatné a docela specifické „kapitoly“ v sexuální oblasti a proto budu dále uvažovat o většinové situaci, kdy je orgasmus spojen s ejakulací.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Samotná ejakulace nastává v následujícím procesu:

mozek vyšle po určité době od sexuální stimulace nervový signál, který rozběhne proces uvolňování ejakulátu přes chámovody
do ejakulátu je přimícháno semeno, které se tvoří v semenných váčcích
při dosažení úrovně maximálního vzrušení se spustí proces svalových kontrakcí v celém těle, ejakulát je touto aktivitou vytištěn přes močovou trubici ven a dochází k jeho výronu
na závěr ztrácejí svalové kontrakce na své intenzitě, což je doprovázeno pocity záškubů na penisu, čímž je „oficiálně“ proces ejakulace ukončen

Významem erekce je poskytnout muži maximální potenci a plodnost. Na to, aby se to ale zdařilo, je třeba nejen erekci dosáhnout, ale ji i udržet. Podstatné také je, aby samovolně nedocházelo k oslabení erekce, protože to by mohlo vést k nemožnosti dosáhnout orgasmu a celkově k impotenci ve smyslu početí potomka.

NOČNÍ EJAKULACE

Kromě vědomé ejakulace běžně během sexuálního styku může přijít i k tzv. nevědomé ejakulaci a to zpravidla v noci. Nastává především u mladých mužů, kteří pohlavně dospívání, výjimečně se vyskytuje o něco později. Taková ejakulace je nazývá samovolná.

Jaké problémy nastávají s ejakulací a jaké jsou jejich příznaky

Jaké problémy nastávají s ejakulací a jaké jsou jejich příznaky

Pokud se bavíme o poruchách a problémech s ejakulací, zpravidla se vyskytují dva nejčastější případy. Prvním z nich je příliš dlouhé čekání na ejakulaci, druhým případem zas příliš rychlá ejakulace. Méně časté a známé jsou případy nadměrná ejakulace, případně nedostatek ejakulátu.

Zde jsou výše zmíněné problémy popsané detailněji:

Opožděná ejakulace: Méně častým problémem mužů je dosáhnutí ejakulace po příliš dlouhé době. Souvis to má většinou s tím, že orgasmus nepřichází tak rychle, jak by muž chtěl. Způsobené to může být například příliš častým sexuálním stykem, příliš častá masturbace nebo také problém neurologického charakteru.

Předčasná ejakulace: opačný případ je předčasná ejakulace, kdy nastává vyvrcholení daleko dříve, dokonce už i po jedné minutě. Takový jev může mít příčinu buď v sexuální nezkušenosti, příliš dlouhé sexuální abstinenci, nebo se jedná o problém s krátkou uzdičkou nebo to může být způsobeno nadměrnou vzrušivostí na základě sexuální stimulace.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK  STOPOREX PROLONG

Nadměrná ejakulace: Pokud se vám jeví, že při vyvrcholení se opakovaně vyskytuje příliš velké množství spermatu, může se jednat o problém tvorby samotného semene, nebo o nějakou přirozenější příčinu. Množství i konzistenci ejakulátu totiž ovlivňuje například skutečnosti jako je zavodnění organismu.

Nedostatečná ejakulace: Opačná situace je naopak nedostatek ejakulátu. Statistiky uvádějí, že zdravý muž během celého svého života může vyprodukovat až 17 litrů ejakulátu. V případě, že se zdá vám nebo vaší partnerce, že množství ejakulátu není v pořádku, měli byste zajít navštívit lékaře.

problemy s ejakulaci

Příčiny problémů s předčasnou ejakulací

Příčiny problémů s předčasnou ejakulací

Z výše zmíněných typů poruch se nyní budu věnovat ve větší míře předčasné ejakulaci. Příliš rychlé vyvrcholení, které je spojeno s výronem semene může mít několik příčin. Některé jsou přirozenější, jiné je možné řešit pouze chirurgickým zákrokem.

Toto jsou možné faktory ovlivňující předčasnou ejakulaci:

Tvar pohlavního údu a uzdičky: Při předčasné ejakulaci může sehrát významnou roli fyziologie a to zejména v případě, že máte třeba příliš krátkou uzdičku. Stejně tak tvar žaludu a fyziologie celého pohlavního údu mají vliv nato, že muž je vzrušivější nebo, že může méně ovlivňovat, kdy u něj nastane výron semene.

Záněty: Zánět močových cest, zánět prostaty nebo jiné narušení močové trubice mohou ovlivnit nebo způsobit ztrátu ovládání muže nad svým orgasmem a stejně tak problémy s otevíráním nebo uzavíráním chámovodů. Také jiné zánětlivé a infekční onemocnění pohlavní nebo vylučovací soustavy se mohou významně podepsat pod nekontrolovanou ejakulaci.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Nesprávná činnost nervových receptorů: V případě, že v těle máte nějaký problém s nervovými zakončeními nebo dokonce je problém v centrální nervové soustavě, nastává v těle také problém se správným vyhodnocením sexuální stimulace a už po pár okamžicích se může dostavit orgasmus. Opačným extrémem je situace, kdy se muž nedočká orgasmu vůbec.

Sexuální abstinence: Měli jste za sebou delší sexuální abstinenci? V takovém případě je nutno se připravit na to, že problém předčasné ejakulace určitou dobu potrvá. Přirozeně trpí předčasným výronem semene především mladí muži na začátku svého sexuálního života, ale pokud jste delší dobu neměli sex, můžete se velmi lehce ocitnout v podobné situaci.

Ochabnutí PC svalstva: PC sval je zkratka pro pubococcygeálny sval, který jez velké míry zodpovědný za naši schopnost zadržet močení, ale také ejakulace ještě předtím, než to sami chceme. Jestli je toto svalstvo ochabnuto, muž nemůže ejakulaci zabránit ani, kdyby chtěl a to i v případě, že nikdy předtím s touto poruchou neměl problém.

Psychické problémy: Někteří muži trpí úzkostí, neschopností se soustředit, jsou ve stresu nebo pod tlakem, případně pokud se vás týkají nějaké vážnější psychické poruchy, součástí symptomů takového stavuje předčasná ejakulace docela přirozenou. Při psychických problémech může dojít také k opačnému extrému a to k opožděné ejakulaci.

INDIVIDUÁLNÍ ODLIŠNOSTI

Před ukončením kapitoly o příčinách, bych chtěl zdůraznit jednu podstatnou věc. U každého muže může být moment,kdy u něj nastane orgasmus,velmi individuální. Pokud „vydržíte“, řekněme 5 minut, a chtěli byste možná 8, nejde o problém s předčasnou ejakulací.

Jak na oddálení ejakulace

Jak na oddálení ejakulace

Oddálit ejakulaci lze několika způsoby. Vždy je ale třeba nejprve zjistit možnou příčinu nebo možné příčiny takového stavu.Zpočátku doporučuji zaměřit se na vyloučení fyziologických nebo psychologických příznaků a pak postupovat dál.

Tady je můj návod a rady, co všechno může pomoci řešit předčasnou ejakulaci:

Vyřešení psychických problémů

Pokud víte, že trpíte stresem, nervozitou, úzkostmi, přepracováním nebo prostě cítíte, že jste mimo svou optimální psychickou a duševní kondici, mohu vám poradit, abyste nejprve zaměřili své úsilí tímto směrem. Na první pohled je jeví tyto problémy jako „banální“, ale věřte mi, že vaši erekci, ejakulaci i potenci ovlivňují víc, než si připouštíte.

Chirurgické upravení uzdičky

Jak můžete zjistit, že něco není v pořádku s vaší uzdičkou nebo fyziologií penisu? Jednoduchým porovnáním bohužel ne. Pokud trpíte problémem předčasné ejakulace už „od nepaměti“ nebo se vám vaše partnerka snaží něco naznačit, navštivte pro jistotu lékaře. Problém takového typu se dá řešit většinou jen chirurgicky, není vhodné s tím otálet.

Kegelovy cviky a Master-Johnsonovo cvičení

První jmenované tzv. Kegelovy cviky, byly původně určeny pro ženy a měli posilnit svalstvo před porodem a po něm. Využít je můžou také muži, a to zejména aby zlepšili stav svého PC svalu. Master-Johnsonovo cvičení nebo metoda zas slouží k tomu, abyste byli schopní zastavit vyvrcholení těsně nad hřebenem žaludu.

Změny před a při pohlavním styku

S příliš rychlou ejakulací můžou také pomoci opatření související se sexuálním stykem. Zkuste před ním například masturbovat, a tak se zbavit sexuálního napětí. Během styku myslete na něco asexuálního,dávejte si přestávky, případně zkuste dýchat pomaleji. Zároveň bych doporučoval mít sex častěji, protože i tady platí, že trénink dělá mistra.

Snížení citlivosti

Jinou možností jak snížit pravděpodobnost předčasné ejakulace je pokusit se o to snížením prahu citlivosti na sexuální stimulaci. V tomto případě je možné využít erekční kroužky na penis, použít hrubší kondomu nebo zkusit dva kondomy najednou, jestvují gely a krémy na penis, které umí snížit citlivost, případně začít menší dávkou alkoholu. Mně se docela osvědčil pohár červeného vína.

Tablety na oddálení ejakulace

Pokud je váš problém vážnější, doporučoval bych kromě výše zmíněných „domácích receptů“, také tablety, které jsou určeny na prodloužení erekce a oddálení orgasmu. Mluvím o tabletkách s přírodním složením, které nejsou na lékařský recept a jsou bez vedlejších účinků, ale zároveň jsou to ověřené produkty s určitou mírou efektivity.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Nejčastější otázky o problémech s předčasnou ejakulací

Nejčastější otázky o problémech s předčasnou ejakulací

Předčasná ejakulace může být mnohem větší problém, než jsem si zpočátku i já sám myslel. Stačilo si prozkoumat několik internetových fór nebo diskusí a bylo to z počtu různých otázek, které se muži ptali hned jasné. Snažil jsem se sesbírat ty nejčastější a přidávám k nim i své vlastní odpovědi:

Trápí předčasná ejakulace jen nezkušené muže?

Ne, ačkoliv by se to tak mohlo zdát. Popravdě, se nedá s jistotou říct, že určitá skupina je ohrožena více, například jak je tomu s problémy při dosahování erekce. Pokud ale mám být konkrétnější, vypadá to tak, že lidé abstinující od sexu a ti, co jsou často pod velkým stresem, jsou více rizikovou skupinou.

Sehrává nějakou roli i genetika či dědičnost?

Možná vás to překvapí, ale ano. Dědičné vlivy zde jsou, jedná se zejména o problém s krátkou uzdičkou nebo ochabující PC svalstvem, které dopomáhá kontrolovat ejakulaci. Na tenhle faktor se však nedoporučuji zaměřovat a raději se soustředit na řešení.

Kdy se mám začít opravdu bát a kdy ještě jedná o neškodný problém?

Nic nepodceňujte. Při prvém příliš rychlém vyvrcholení, se snažte to ještě nebrat vážně. Pokud jde o opakující se problém, začnete hledat příčinu a možná řešení. Věřte mi, případná ignorace tohoto stavu to celé jen zhorší.

Dá se vyřešit příliš rychlý výron semene i bez lékaře?

Co mám zkušenosti, tak pokud nejde o fyziologický faktor, kdy je potřeba chirurgického zákroku, tak většina případů se dá vyřešit i bez lékaře. Pokud jste schopní dodržovat režimová opatření, dáte si dohromady duševní stránku a zároveň pokud budete užívat vhodné podpůrné pilulky a přípravky na posílení erekce, můžete si opravdu ejakulaci oddálit i bez zásahu lékaře.

Proč by mi měli právě tabletky pomoci?

Netvrdím, že to budou jen tablety, které vám mají schopnost pomoct, protože s předčasnou ejakulací je to vždy boj na několika frontách a na delší dobu. Podle vlastní zkušenosti však sám vím, že právě tablety a pomocné přípravky jsou jeho velmi podstatnou součástí. Na vlastní kůži jsem pocítil, jaký je to rozdíl bez nich a s nimi.

jak oddalit ejakulaci

Jak fungují tablety na předčasnou ejakulaci a proč jejich doporučuji

Jak fungují pilulky na předčasnou ejakulaci a proč jejich doporučuji

Podívejme se detailněji na přípravky, které jsem zmiňoval v článku výše. S tablety a produkty tohoto charakteru mám poměrně bohaté zkušenosti už od dob, kdy jsem zažíval první problémy s erekcí.

Užívání takových přípravků je poměrně jednoduché:

První možností je užití jednorázově před sexuálním stykem, což je ale u většiny mužů neúčinné. Druhou možností je pravidelné užívání každý den po dobu alespoň 2 až 3 měsíců.

Ne všechny pilulky, které mají schopnost udržet erekci, rovněž pomáhají i oddálit ejakulaci. Dobře si proto vybírejte podle jejich zaměření, přičemž se spíše rozhodujte ne podle ceny, ale podle složení a především míry účinnosti přípravku.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK  STOPOREX PROLONG

V zásadě všechny tyto přípravky jsou:

s přírodním složením a obsahují výtažky či extrakty rostlin, které podporují potenci jako takovou
dostupné jako výživové doplňky a to také bez lékařského předpisu, což z nich dělá široko dostupnou alternativu pro všechny, kteří mají zmíněné problémy
bez vedlejších účinků, a nabízejí viditelné výsledky, jinak by neobstáli v konkurenčním boji o zákazníka

Tablety se obvykle zaměřují na této oblasti sexuálního života:

Posílení erekce: Prostřednictvím zlepšení prokrvení pohlavního údu dojde ke kvalitnější erekci už na počátku ztopoření

Prodloužení erekce: Specifická směs účinných látek přírodního charakteru, má za úlohu podporovat delší erekci prostřednictvím vytvoření správné hormonální hladiny a lepšího zásobení cév penisu

Stabilizování libida: Stimulace testosteronu je významnou součástí podpory libida, což pomáhá také přirozenějším reakcím na sexuální stimulaci

NEJEN TABLETKY

Řešení problémů s předčasnou ejakulací není jen o tabletách, ale je spíše o změnách komplexního charakteru. Proto opět upozorňuje na režimová opatření, změny co se týče sexuálního styku a také cvičení Kegelovy cviky nebo Master-Johnsonovu metodu.

Tabletky, které jsem vyzkoušel a moje zkušenosti s nimi

Tabletky, které jsem vyzkoušel a moje zkušenosti s nimi

Jak jsem již naznačil, mám docela bohaté zkušenosti s různými produkty na erekci, ejakulaci,potenci a libido. Jelikož také vím, že několik z nich jsou jen o beznadějných slibech, vybíral a posuzoval jsem každý přípravek dost přísně. Vybíral jsem jen takové, které měli nějaký potenciál reálně splnit mé cíle.

To, že se moje snaha nakonec vyplatila, shrnuje i následující přehled těch přípravků, u kterých jsem postřehl opravdu viditelné účinky. Je jasné, že ne všechny jsou stejné, proto věřím, že si každý najde svého favorita.

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Přejít do obchoduMoje recenze
4.9/5 - (12 votes)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *