Bolestivé varlata

Bolest varlat je pro většinu mužů prvním viditelným varováním, které může indikovat problém s tímto důležitým párovým orgánem pohlavní soustavy. Nejde o onemocnění jako takové, ale o příznak poukazující na nějaký druh problému dotýkající se buď varlat, nadvarlat nebo jiné blízké časti pohlavní soustavy.

Bolestivá varlata mohou být příznakem nějakého zánětu, fyziologické změny, cysty, nádoru, nebo dokonce i následkem dřívějšího nebo čerstvého zranění. Jde o symptom poukazující na poměrně velké množství různorodých problémů, no ani jeden z nich nelze podcenit.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG

Navíc, problémy s varlaty ovlivňují také potenci a plodnost. V tomto orgánu se tudíž tvoří mužské pohlavní rozmnožovací buňky, čili spermie. Dobré zdraví varlat tak přímo souvisí se spermatogenezou a kvalitou vyprodukovaných spermií.

Co jsou varlata a jaké příznaky se s nimi spojují

Co jsou varlata a jaké příznaky se s nimi spojujíPod pojmem varlata se myslí párový orgán nacházející se v šourku. Jde o pohlavní žlázu, která sice patří členěním do vnitřní části pohlavní soustavy, no díky její uložení jde o jeden z nejvíc zranitelných orgánů celé rozmnožovací soustavy muže.

Varlata jsou zodpovědné za produkci spermií i hormonu testosteronu

V případě spermií jde o pohlavní buňky mužů, které jsou schopné splynout se ženskými pohlavními buňkami, a proto jejich kvalita ovlivňuje i plodnost a potenci muže

Testosteron je pak hormon nezbytný pro sexuální touhu

Varlata jsou uloženy v šourku z důvodu nezbytnosti jiné teploty nezbytné pro řádnou spermatogenezu a zrání spermií. Na rozdíl od zbytku těla, v šourku je teplota o něco nižší a tak nejsou varlata vystaveny teplotě 36 stupňů a víc, ale nižší. Patrně, pouze v případě, když teplota okolí nestoupne neúměrně vysoko.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Co se týče problémů týkajících se varlat, může jít o následující situace:

vlivem externího prostředí dojde k fyziologickému narušení varlat, například při úrazu
na podkladě infekce mohou vznikat záněty varlat nebo nadvarlat, co ohrožuje kvalitu spermatogenezy
v důsledku vnitřních příčin mohou varlata postihnout torze, problémy s prokrvením nebo s kumulací tekutin v jejich okolí, cysty nebo vznik nádorů

Během vývoje plodu se šourek s varlaty nachází v dutině břišní, no pak varlata sestoupí se šourkem dolů do konečné polohy pod penisem. Při problémech a poruchách varlat dochází k výskytu nejen bolesti, ale i k jiným projevům poukazujících na patologickou situaci.

Nejčastěji jde o tyto symptomy:

povrchová začervenání pokožky šourku
různé typy bolestí s koncentrací v jedním místě nebo s vystřelováním do okolí
ztuhnutí nebe zvětšení celé oblasti šourku
výskyt „bulky“, co indikuje nejčastěji cystu nebo nádor
horečky, třes, otoky
problémy s močením

VÝZNAM TAKY PRO POHLAVNÍ ŽIVOT A SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

Varlata jsou důležitým orgánem nejen pro produkci spermií, ale i pro vývoj druhotných pohlavních znaků a velký vliv mají i na sexuální chování mužů. Může za to druhá důležitá funkce tohoto orgánu a to produkce mužského hormonu zvaného testosteron.

Příčiny bolestivých varlat

Příčiny bolestivých varlatBolestivá varlata jsou průvodním projevem poměrně velkého množství nemocí nebo problémů. Někdy jde o přímý následek narušení fyziologické struktury nebo řádného fungování, jindy o důsledek dlouhodobého a chronického vývoje určité patologické změny.

Toto jsou nejčastější příčiny, které bolest varlat způsobují:

Záněty: Záněty varlat nejsou tak časté, jako by se na první pohled zdálo. Když už nastanou, mnohdy jde o zánět plynoucí z jiné části pohlavní soustavy, například z nadvarlat nebo močových cest. V případě zánětu dochází nejen k bolestem, ale i k otokům a začervenáním konkrétní části šourku.

Nádory: Nádory nejsou sice přímo prvotní příčinou bolesti varlat, nakolik většinu prvního stádia bolest absentuje, v konečném důsledku ale jde o další onemocnění, které může varlata postihnout. Naopak, vyskytnut se mohou bolesti v oblasti beder. Typickým projevem nádorového onemocnění je mnohonásobní zvětšení varlat.

Cysty: Kromě nádorů se mohou ve varlatech nebo v jejich bezprostřední blízkosti vyskytnout i cysty. V tomto případě je bolest mnohem citelnější, hlavně na pohmat. Stejně tak dochází k zvětšení varlat a to ne celkově, ale spíš bodově. Tady je typickým příznakem výskyt bulky.

Torze: Pod označením torze se myslí přetočení varlete kolem své osy. Nejčastěji se to stává dospívajícím chlapcům nebo mladým mužům, přičemž po přetočení varlete dochází k uzavření cév a zastavení prokrvení, co je doprovázeno bolestí vystřelující do stehna, nevolností a v extrémním případě i zvracením.

Varikokéla: Pokud dojde k rozšíření a zmnožení žil odvádějících krev z varlat, nadvarlat a šourku, tenhle stav se nazývá varikokéla. Jde o poruchu odtoku krve z varlat, co má negativní vliv na plodnost. Někdy je toto onemocnění asymptotické, ale vyskytovat se může i s bolestí a pocitem tlaku.

Hydrokéla: Pod tímto označením se myslí hromadění tekutiny kolem varlat v šourku a taky proto se táto porucha označuje někdy jako „vodní pruh“. Příznakem hydrokély je především nebolestivý otok, ale vyskytnout se může i bolest v závislosti od příčiny stavu a souvisejícími problémy.

Diagnostika problém s varlaty

Pokud se u vás vyskytne bolest varlete nebo v obou varlat, určitě byste měli navštívit lékaře. Platí to stejně o bolestech následkem úrazu, a stejně tak o bolestech, kde není vyvolávající příčina celkem zjevná. Důvod? Může jít o stav, kterého ignorování by mohlo vést až k trvalé poruše plodnosti.

Nejčastější vyšetření zahrnují:

anamnézu, díky které lze zjistit přítomné příznaky a dle nich vyslovit i domněnku, o jakou nemoc varlat se může jednat
fyziologické vyšetření, kterým lékař zjistí například přítomnost otoku, začervenání, míru bolestivosti a podobně
zobrazovací vyšetření, které může pomoct odhalit zranění, krvácení, cysty a nádory
laboratorní rozbor krve, především s ohledem na určení rakovinových markérů, ale i s ohledem na určení hladiny testosteronu nebo bílých krvinek
biopsie, zejména v případě zjištěni nádoru, přičemž toto vyšetření může odhalit, jestli se jedná o nádor zhoubný nebe nezhoubný

Ačkoliv jsou bolestivé varlata nepříjemným příznakem poukazujícím na vážný problém, včasným a odborným vyšetřením lze poměrně rychle určit příčinu a stanovit léčbu. i proto doporučuji diagnostiky nikdy nepodceňovat a neodkládat návštěvu urologa.

PREVENCE JE NEVYHNUTELNÁ

Pokud se radíte mezi muže v rizikové skupině, radím taky pravidelně absolvovat preventivní vyšetření. Stejně tak byste měli zvážit užívaní podpůrných přípravků a prostředků podporujících zdravé fungovaní varlat.

Jak vyřešit bolesti varlat

Jak vyřešit bolesti varlatBolestivá varlata se dají vyřešit jedině odstraněním příčiny této bolesti. Dle vyvolávajícího faktoru, je nezbytné nasadit léčbu nebo zvolit optimální řešení. Důležité je nezapomenout ani na podpůrné prostředky, které sice mnoho mužů podceňuje, ale jsou velmi podstatná.

Tady jsou možnosti, které se nejvíc využívají:

Léčba antibiotiky

Při zánětech varlat se nejčastěji nasazuje jako první volba antibiotická léčba. Výběr konkrétních antibiotik a doba jejich užívání musí být výlučně v kompetenci lékaře, nikdy si nestanovujte takovou léčbu sami. Kromě léčby samotného zánětu se podávají i léky zmírňující bolest.

Režimová opatření

Součástí léčby při zánětech mohou být i režimová opatření skládající se zejména s klidového režimu na lůžku, symptomatické léčby zaměřené na doprovodné symptomy nebo v použití obkladů, které se přikládají na šourek. Obdobné je to i při úrazových stavech nebo jako součást pooperační terapie.

Chirurgický zákrok

Chirurgická léčba se používá při většině výše zmíněných problémech a onemocněních souvisejících s varlaty. Jde například o torzi, varikokélu, hydrokélu, při cystách nebo při výskytu nádorů. Někdy se jedná o komplexní chirurgický zákrok, jindy pouze o zásah menšího rozsahu v rámci jednodenní chirurgie nebo laparoskopickou formou.

Chemoterapie a radioterapie

Pokud se při nádoru prokáže jeho zhoubnost, kromě chirurgického vyjmutí následuje často i chemoterapie nebo radioterapie. Radioterapie je tzv. „lehčí“ forma, nakolik jde o ozařování, které má přímo vliv na nádorové buňky. Agresívnější protinádorovou formou je chemoterapie.

Punkce nebe sklerotizace

Jako alternativa k chirurgickým zákrokům se používají u dvou specifických problémech punkce nebo sklerotizace. Punkce se využívá při hydrokéle na odčerpání tekutiny, ale častokrát nejde o dlouhodobé řešení. Sklerotizace žil se využívá při varikokéle a to pomocí speciálního roztoku.

Volně dostupné podpůrné tablety

Součástí podpory mohou být i různé druhy tablet a přípravků určených pro zlepšení zdraví varlat a celé pohlavní soustavy. Jde buď o speciální tablety na předpis, nebo o volně prodejné výživové doplňky, které jsou i nepoměrně rozšířenější. Tyto doplňky fungují taky v rámci prevence.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– prodloužení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:770 Kč

Časté otázky o bolesti varlat

Časté otázky o bolesti varlatVarlata většina mužů příliš nevnímá a nezabývá se nimi až do té doby, kdy začnou první problémy nebo poruchy jejich správné činnosti. Bolesti ve varlatech nastartují u většiny mužů v hlavě alarm a velké množství otázek. Toto jsou otázky, které se muži na internetových fórech a v diskuzích ptají nejčastěji:

Může způsobit bolest těsné spodní prádlo nebo dlouhodobé nevhodné sezení?

Ano, může se stát, že bolest je způsobená i takovým „prostým“ vnějším faktorem. Tehdy se může vyskytnout i začervenání pokožky, opar a podobné vnější symptomy. Dlouhodobé sezení v poloze, kde dochází k tlaku na šourek, zas způsobí zhoršení prokrvení varlat, co může taky krátkodobě vyvolat bolest.

Existuje souvis mezi pohlavně přenosnými nemocemi a bolestí varlat?

Ano, pokud se jedná o infekci postihující přímo pohlavní soustavu. Dobrým příkladem je kvasinková infekce, která je ale mnohem běžnější u žen, než u mužů. Bolest se může objevit taky při chlamydiové infekci. V obou případech jsou ale přítomny taky jiné symptomy.

Můžu být za bolestí absence pohlavního styku?

Vyloučit to zcela nemohu, ale to, že by absence pohlavního styku nebo ejakulace mohla způsobit bolestivá varlata, jsem se nedozvěděl ze žádného seriózního zdroje. Ani má vlastní zkušenost s ničím podobným neexistuje. Když jsou ale varlata nadměrně prokrvená, může se bolest objevit po dosažení orgasmu nebo při sexuálním vzrušení.

Četl jsem, že i ledvinové kameny mohou způsobit bolesti. Je tomu tak?

V tomto případě je nutno rozeznávat, o jakou konkrétní bolest se jedná. Pokud se ledvinové kameny nebo močové kameny přesouvají močovými cesty směrem do měchýře, mohou dráždit sliznici a vyvolat nepříjemné pocity. V takovém případě může bolest vyzařovat do oblasti šourku.

Ovlivňují bolesti i mou plodnost a potenci?

Odpovím asi takhle: zcela přímo bolesti potenci a plodnost neovlivňují, ale příčiny vyvolávající bolesti to patrně udělat mohou. Chronické záněty, torze, žílové problémy, cysty, o nádorech ani nemluvě, to všechno má negativní vliv na plodnost a spermatogenezu.

Jak fungují tablety na podporu zdraví varlat a proč je doporučuji

Jak fungují tablety na podporu zdraví varlat a proč je doporučuji Pokud chcete podpořit lepší fungování svých varlat, případně v rámci prevence nebo následné podpůrné léčby se chcete dostat co nejrychleji „do kondice“, tablety jsou na to ideálním prostředkem.

Ve většině případů mají komplexní význam:

Nejčastěji se jedná o tablety podporující spermatogenezu, přirozenou stimulaci testosteronu a celkem podporující plodnost a potenci jako takovou

Tablety o kterých říkám jsou bez lékařského receptu a mají 100 % přírodní složení. Jde o přípravky, které obsahují extrakty a výtěžky různých druhů rostlin považovaných buď za přírodní afrodiziaka, nebo za rostliny příznivě ovlivňující močovou a pohlavní soustavu. Taky proto se používají velmi často v rámci prevence na zlepšení potence.

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

Zde jsou tři nejčastější účinky, které tablety mají:

podporují spermatogenezu, která je důležitá pro zvýšení plodnosti a potence, přičemž právě v důsledku problém s varlaty může být nejvíc dotčena
zlepšují potenci jako takovou, dokonce většina tablet zlepšuje i prokrvení pohlavního údu a tak i erekci
podporují libido a sexuální chuť a to normalizaci hladiny testosteronu v těle, co je další funkce varlat, která bývá při problémech s nimi nejvíc zasažena

Nespornou výhodou tablet je minimum vedlejších účinků. Nakolik je složení přírodní, nejsou zde žádné uměle vyráběné chemické látky způsobující negativní efekty. Právě obráceně, jde o jeden z nejvíc přirozených prostředků na posílení zdraví varlat a to je i s dostatečnou zárukou bezpečného užívání.

Přestože užívání a dávkování popisuje pokaždé i výrobce tablet, já doporučuji i toto:

tablety užívat před jídlem a zapít je vodou
nekombinovat víc značek a rozhodně nepřekračovat maximální dávku
vnímat přípravek jako dlouhodobý, určitě to nefunguje jednorázově, nakolik přírodní složení je založeno na dlouhodobějším vstřebávání látek do organismu

PODPŮRNÁ FUNKCE

Pamatujte na to, že výše zmíněné tablety mají pouze podporní funkci pro lepší fungování varlat a spermatogenezy jako takové. Nemají sílu léčit nebo řešit vážnější problémy a poruchy. Možná i proto nejsou na předpis, ale jen volně prodejné.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimiV průběhu uplynulých let jsem se setkal s mnohými značkami přípravků určených tak na podporu funkce varlat, jako i na celkovou podporu lepšího fungování pohlavní soustavy. Ne všechny tyto produkty fungují stejně, a proto doporučuji, abyste se zaměřili na ověřené značky, které mají větší množství pozitivních referencí.

Abych vám ulehčil zorientovat se mezi desítkami rozličných tablet, sestavil jsem následující tabulku s přehledem jednotlivých značek. Všechny jsem je vyzkoušel a napsal o nich i samostatní recenzi. Ať se líbí:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Přejít do obchoduMoje recenze
4.1/5 - (13 votes)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *