Koronavirus – COVID19 a sex

Koronavir - COVID19Pokud jde o rizikový přenos a výskyt, korona viru způsobující onemocnění COVID 19, je jedním z nejnebezpečnějších virů, které Česko v historii postihly. Původ tohoto viru je v Asii, první případy zaznamenala ještě na přelomu let 2019 a 2020 Čína. Od té doby, jakož i ukazuje celosvětová mapa, virus zasáhl mnoho zemí v Evropě i jinde. Do Čech dorazil začátkem března, ještě předtím byly případy v únoru zaznamenané v Itálii. V každé zemi, kde se korona virus objevil, měl mírně odlišný průběh, i v závislosti na tom, jakým způsobem se rozhodl daný stát proti němu bojovat.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, PROERECTA

Virus je podobný těm z minulosti, například jako SARS. Z našeho pohledu je také důležité to, jaké jsou projevy a příznaky onemocnění, jaká je léčba, jak dlouho bude trvat, než se vyvine lék a vakcína, ale i to, zda je možný přenos přes sex, tedy pohlavní styk.

Příčiny, rizikové faktory a přenos korona viru

eJoy Výrobce a původPříčinou onemocnění COVID 19 je nový koronavirus, který napadá dýchací soustavu, hlavně plíce. Přenos tohoto viru je možný přímo i nepřímo, nejčastější je ale přímá cesta, která má několik rizikových faktorů, hlavně vzájemný kontakt.

➡️ Certifikovaný rychlotest na COVID-19

Orient Gene (koupit):
97,5% úspěšnost
kvalitativní detekce protilátek IgM / IgG
Testován na Klinice infektologové a geografické medicíny

Zde jsou možnosti přenosu a jejich popis z hlediska rizika a pravděpodobnosti:

Kapičky, kašel a kýchání: Nejčastější přenos je vzdušnou a kapénkovou cestou. Z člověka na člověka se virus přenáší pomocí kontaminovaných kapiček aerosolu a to při mluvení, dýchání, kašlání či jen běžně vzduchem, ačkoli zde je šance nejmenší. Může jít i o přímý kontakt podáním rukou, které budou kapénkami infikované.

Přenos předměty: Nepřímý přenos je možný pomocí kontaminovaných předmětů. Některé zdroje udávají, že na neživých předmětech lze virus udržet i více hodin nebo dní, avšak již dezinfekce peroxidem nebo prostředky na bázi alkoholu tento čas zkrátí na několik minut. Takovým způsobem je však také možné se nakazit.

Přenos přes pohlavní styk: Podle zatím dostupných informací by neměl přenos korona viru přes pohlavní styk hrozit, ale zde je třeba brát v úvahu i vyšší a nižší zmíněné přenosy a faktory. Čistě teoreticky, pokud byste měli pohlavní styk v ochranných oblecích, nemusíte se nakazit, ale už jen blízkost člověka je rizikový vliv.

Další rizikové faktory: Výrazným rizikovým faktorem přenosu je delší koncentrace několika lidí na jednom místě, zejména v uzavřených prostorách. Rizikové je také používání společných předmětů na veřejných místech, protože zde se může virus držet i několik dní. Důležitá je také vzdálenost mezi lidmi, alespoň 1 až 2 metry.

Průběh, fáze a vývojová stadia koronavirus

eJoy Složení a účinné látkyVětšina lidí má lehčí průběh onemocnění, podle některých statistik to je okolo 80% všech případů infikovaných pacientů. Hodně závisí na stavu imunity a stavu sliznice plic, v taktem případě může být průběh už těžší a to nejen z pohledu typických symptomů. Takový je průběh infekce od úvodního nakažení se až po možný konec:

První stadium: V první fázi dochází k nakažení se a to přímým nebo nepřímým kontaktem s člověkem či předmětem, kde se korona virus již nacházel. Nákaza může být přes kašel, kýchání nebo obecně přes kapičky aerosolu, případně dotykem rukou či dotykem předmětu, kde korona virus přežil i méně příznivé podmínky.

Druhé stádium: Druhá fáze zahrnuje inkubační dobu, která může trvat až 14 dní, někdy i individuální déle. Pokud jste nakaženi, projeví se u vás nejdříve zvýšená teplota, pak bolest a škrábání v krku, později kašel a následně také další možné příznaky. V případě bezproblémového průběhu se v tomto stadiu i vyléčíte a příznaky skončí.

Třetí stádium: V případě, že nedojde k adekvátní léčbě nebo bude průběh vlivem například oslabené imunity horší, může se dostavit sekundární infekce a také selhání ledvin. Problémy začínají i s činností plic, kde dochází ke zhoršení okysličování krve, což znamená, že do zbývajících částí těla se nedostává dostatek kyslíku.

Čtvrté stadium: V tomto stadiu je třeba říci, že jde o opravdu minimální procento případů, které se do něj dostanou. Vlivem sekundárních infekcí dochází k vážnému nedostatku kyslíku v orgánech, které začínají selhávat v podobném čase. Tyto případy se týkají lidí s více souběžným onemocněním nebo výrazně oslabenou imunitou.

Diagnostika korona viru

Prostakan forte: ZkušenostiStejně jako v případě jiných virových onemocnění, i v případě korona viru a onemocnění COVID 19 má výraznou úlohu fyziologické vyšetření společně s laboratorní diagnostikou. Je třeba říci, že mnoho příznaků, hlavně na úvod, je podobných také běžné chřipce či nachlazení, proto je třeba komplexnější vyšetření.

➡️ Certifikovaný rychlotest na COVID-19

Orient Gene (koupit):
97,5% úspěšnost
Kvalitativní detekce protilátek IgM / IgG
Testován na Klinice infektologové a geografické medicíny

To zahrnuje následující formy a typy:

anamnéza – diagnostika začíná anamnézou, čili se sledují typické symptomy pro onemocnění COVID 19 a zjišťují rizikové faktory, zejména kontakt s lidmi

rychlé testy – v rámci orientačního testování, ale bez 100% jistoty, se provádějí zrychlené testy z kapky krve a to na přítomnost antigenů a protilátek

RTG vyšetření – v rámci doplňkové diagnostice při komplikacích provádějí zobrazovací vyšetření plic, hlavně RTG, které určí míru zánětu

laboratorní testy – pro potvrzení infekce se dělají laboratorní testy, kde se získá vzorek výtěrem z nosohltanu a ústní dutiny a potvrdí se přítomnost viru

Biologický materiál pro laboratorní testy by měl odebírat v prvních dnech po nástupu klinických příznaků, ne předem, protože tehdy ještě nemusí být počet virových částic v organismu natolik rozšířený, aby byl samotný korona virus i detekovatelný.

KARANTÉNA

Co se týče jakéhokoli podezření na přítomnost korona viru v organismu, doporučuje se, aby zůstal postižený v tomto případě v dobrovolné karanténě až do momentu, kdy se vyloučí přítomnost viru v těle. Korona virus se totiž mimořádně rychle a snadno přenáší, takže dokud není 100% jistota, že nehrozí nakažení jiných lidí, třeba se izolovat.

 

Řešení a léčba korona viru

Hned na úvod je třeba říci, že tzv. nový korona virus je pro lidstvo opravdu nový a neexistují proto specificky proti němu žádné léky. Řešení lehkých stavů probíhá obvykle v domácí péči a symptomaticky, těžší stavy jsou hospitalizovány.

Jak léčit korona virus a onemocnění COVID 19? Zde jsou podpůrné možnosti:

Symptomatické působení

Základem léčby korona viru je, podobně jako u jiných virových respiračních chorobách, symptomatická a podpůrná léčba. Ta zahrnuje zmírnění vysoké teploty nebo horečky podáváním léků na jejich sražení, působí rovněž na bolesti svalů, únavu nebo respirační problémy. Důležitý je i pitný režim, odpočinek na lůžku a doplňování tekutin.

Hospitalizace

V případě, že je třeba závažnější působení na onemocnění COVID 19, nejčastěji pokud přijde k širší infekcí v respiračním systému a těžším poruchám dýchání, je nezbytná hospitalizace. Během ní se také postupuje symptomatickou léčbou, ale už se mohou nasadit i antivirotika, které snižují míru rozšíření viru v organismu a utlumují záněty.

Intenzivní léčba

V případě nejzávažnějšího průběhu je třeba počítat s tím, že u některých pacientů je nutná intenzivní péče. Tato situace nastává v případě vážného zápalu plic a sekundárních infekcí, kdy kolabují mnohé orgány. Nejčastěji tato léčba zahrnuje napojení na mimotělní krevní oběh a pomoc s okysličováním plicní ventilací.

Časté otázky o koronaviru

V souvislosti s koronavirus a onemocněním COVID 19 vzniká poměrně mnoho různých fám a dohadů, takže se na internetových fórech, v diskusích a na sociálních sítích množí různé typy otázek a dotazů. Toto jsou témata, která se objevují nejvíce:

Na internetu se šíří domácí recepty proti viru, pomáhají?

Většina domácích receptů, které lze nalézt na internetových fórech, je neúčinná a nezabrání tomu, abyste infikovali. Před koronavirus a COVID 19 vás neochrání pití teplé vody, nosní kapky, alkohol, kouření, česnek ani vitamin C.

Jaká je úmrtnost, čili úmrtnost, na koronavirus a COVID 19?

Odhady říkají, že v průměru by to mělo být okolo 2% z těch případů, které se projeví a budou známy. Nejvyšší riziko úmrtí či vážných komplikací mají starší pacienti, lidé s oslabenou imunitou a ti, co mají jiné závažné onemocnění dýchacích cest.

Pomůže mi na ochranu roušku nebo je nutný respirátor?

Pokud se nechcete nakazit vy, měli byste určitě používat respirátor a to třídy FFP3, která zabrání infikování téměř na 100%. V případě třídy FFP2 je to kolem 95 až 96%. Samotné rouška ochrání vaše okolí před vámi.

➡️ Certifikovaný rychlotest na COVID-19

Orient Gene (koupit):
97,5% úspěšnost
Kvalitativní detekce protilátek IgM / IgG
Testován na Klinice infektologové a geografické medicíny

Jaký odstup třeba dodržovat na veřejnosti od jiných lidí?

Co se týče možnosti nákazy vzduchem, zde se údaje různí a to proto, že závisí na několika vlivů a faktorů. Při používání ochranných pomůcek může postačovat 1 až 2 metry, pokud jde o delší dobu a uzavřené prostory, třeba mít odstup i 5 metrů.

Existuje očkování nebo vakcína proti koronavirus?

Vakcína aktuálně není dostupná, ačkoliv se na tom intenzivně pracuje, otázkou však je, kdy se bude reálně očkovat větší množství obyvatelstva. Pokud jde o očkování proti chřipce, to má význam v tom, že to snižuje riziko, že by vznikl souběh obou onemocnění.

Jak fungují léky na viry

Prostakan forte: ZkušenostiPokud jde o využití léků na virové infekce, zde se používají dva druhy léčiv. První jsou volně dostupné a jsou určeny na symptomy onemocnění virového původu, druhé jsou léky, které působí přímo na viry a jejich infekci. Proti koronavirus zatím specifický lék není. Zde jsou ty typy léků, které se používají na virová onemocnění: K symptomatické léčbě se využívají léky proti teplotě, bolesti, kašli a na utlumení jiných infekčních projevů, antivirotika zas zabraňují další replikaci viru.

LÉKY JSOU OBVYKLE PRO nejtěžší případy

Léčiva z kategorie antivirotik nebo léků na jiné virové infekce, které například potlačují nadměrné zánětlivé reakce, se obvykle používají až v případě závažnějších stavů a ​​fází onemocnění COVID 19. Na ty lehčí případy bývá indikována pouze symptomatická léčba.

Prevence koronavirusu

eJoy Online objednávka, doprava a doručeníCo se týče prevence, ta je momentálně nejlepší možností, jak se před virem chránit, ačkoliv dříve či později bude korona virem podle statistických modelů většina populace nakažená. Dobrou zprávou však je, že v té době už možná bude k dispozici vakcína, případně, vznikne stav tzv. kolektivní imunity, což zmírní průběh nemoci.

Mezi nejdůležitější preventivní opatření proti korona viru patří:

nošení respirátoru – pokud chcete sami sebe ochránit před infikováním se kapénkovou cestou, používejte respirátor, nejvyšší účinnost máte ten třídy FFP3

dezinfekce – toto preventivní opatření se týká především povrchů venku a v domácnosti, ale i předmětů osobní spotřeby, například mobilů

časté mytí rukou – velmi důležité je i co nejčastěji mytí rukou a to nejen, když přijdete zvenku, ale i doma, použít třeba antibakteriální prostředky

izolace – snížení rizika nákazy je velmi efektivní tím, že se budete izolovat od jiných lidí a stranit se míst, kde je vyšší koncentrace jejich výskytu

Zmíněné preventivní opatření mohou výrazně snížit riziko nákazy, ale i tak nemáte jistotu na 100%, že se viru vyhnete. Velmi důležité je snažit se celkově posilovat svou imunitu. Na druhou stranu, dobrou zprávou je, že nejde o sexuální přenosnou chorobu.

➡️ Certifikovaný rychlotest na COVID-19

Orient Gene (koupit):
97,5% úspěšnost
Kvalitativní detekce protilátek IgM / IgG
Testován na Klinice infektologové a geografické medicíny

4.8/5 - (39 votes)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *