Léčba rakoviny prostaty

Léčba rakoviny prostatyRakovina prostaty patří u mužů mezi nejvíc rozšířené nádorové onemocnění zhoubného charakteru. U nás jde dokonce o druhou nejčastější příčinu úmrtí mužů, co dělá z karcinomu prostaty oprávněně obávaného strašáka. Naštěstí, vyhlídky na léčbu se za poslední léta výrazně zlepšily.

Mohou za to nejen nové a experimentální typy a způsoby řešení rakoviny, ale taky čím dal tím víc širší a vyšší povědomí mužů o tomto problému. Stoupá taky počet mužů ve středním a vyšším věku, kteří se podrobují pravidelným lékařským prohlídkám.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX PROSTATE

Včasná diagnostika problému umožňuje zvýšit šanci na léčbu, případně alespoň na radikální prodloužení života pacienta. Na druhou stranu, nejen rakovina ohrožuje prostatu a proto se je potřeba na její zdraví a fungování dívat vždy komplexně.

Co je a co není rakovina prostaty

Co je a co není rakovina prostatyRakovina prostaty je zhoubné nádorové onemocnění, při kterém dochází k šíření nádorových buněk taky mimo prostatu. Od benigní hyperplazie prostaty se odlišuje právě tím, že karcinom se šíří taky mimo předstojnou žlázu, nejčastěji do lymfatických uzlin, kostí a okolí prostaty.

Rakovina prostaty je zhoubné onemocnění začínající v předstojné žláze

V ranních stádiích je bez příznaků, nejdřív se objeví problémy s močením a bolesti, co je způsobeno zvětšením prostaty a prorůstáním nádorů do jejího okolí

Při zanedbaní léčby dochází k tvorbě metastáz taky do kostí nebo taky do plic

Pokud se rakovina prostaty dostane do pokročilého stadia, nejčastěji nastávají problémy s proudem moči, s pocitem nekompletního vymočení, s příliš častým nutkáním na močení i každé tři hodiny a v pozdějších stádiích může dojít taky k výskytu krve v moči. Přidávají se taky typické rakovinové příznaky, například slabost a ztráta hmotnosti.

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

Příčinou onemocnění jsou změny v DNA. Rizikové faktory jsou především:

věk, kde platí přímá úměra, že se stoupajícím věkem stoupá taky pravděpodobnost výskytu rakoviny a nejvíc ohroženou skupinou jsou muži nad 65 let
dědičnost a rodinná anamnéza, čili pokud měli nějací mužští předkové v rodině v minulosti karcinom prostaty, je to rizikové taky pro vás
přítomnost nebo nepřítomnost jistých látek v těle, například příliš testosteronu nebo nedostatek vitamínu D zvyšují riziko vzniku rakoviny

KOMPLEXNĚ O RAKOVINĚ PROSTATY

Chcete vědět o karcinomu prostaty víc? Pokud chcete poznat bližší původ, příčiny, rizikové faktory, symptomy taky jiné informace, doporučuji vám pročíst si můj komplexní článek na téma rakovina prostaty. Najdete tady všechny informace rozebrané do posledního detailu.

Co zahrnuje léčba rakoviny prostaty

Co zahrnuje léčba rakoviny prostatyPředpokladem pro co nejlepší vyhlídky do budoucnosti je časné odhalení. Čím dřív se rakovina zjistí, tím lépe. Důležité jsou proto především preventivní prohlídky, které se doporučují především mužům ve středním věku. Dle toho, kdy se nádor odhalí a v jakém je stavu, se volí taky způsob léčby.

Tady jsou aktuální možnosti terapie:

Aktivní sledování nádoru

V případě, že přišlo  odhalení nádoru brzy, nebo pokud nádor postupuje jenom velice pomalu, nemusí se hned sahat po radikálních krocích, ale postačí aktivní sledování. To samozřejmě nezahrnuje zanedbání léčby, ale jde o pravidelné lékařské prohlídky spojené se sledováním vývoje nádorových buněk.

Sledovaný pacient se dostaví na vyšetření v pravidelných intervalech a v případě, že nádor vykazuje známky agresivnějšího chování, zvolí se některý z více invazivních zákroků. Takové aktivní sledování se uplatňuje taky v případech, že by léčba způsobila víc problémů, než dočasné ponechání nádoru bez zásahů.

Transuretrální resekce prostaty

Za tímto složitým názvem se ukrývá zákrok částečně invazivního charakteru. Nejedná se sice o odstranění celé prostaty, ale navzdory tomu se jedná o operaci, kterou je nutné vykonat v celkové anestézii. Principem zákroku je odstranění pouze té části prostatické tkáně, která způsobuje problémy, do zbytku se nezasahuje.

Zákrok se vykonává přes močovou trubici a prostřednictvím cytoskopu. Cílem je především zmírnění příznaků, většinou se odstraní část prostaty, která způsobuje obstrukci při močení. Samotná léčba rakoviny se tímto zákrokem nesleduje. Jde jenom o symptomatickou formu terapie.

Radikální prostatektomie

Pokud nelze odstranit jenom část prostaty, ale je nutnější radikálnější zákrok, volí se chirurgická forma prostatektomie. Během ní dojde k odstranění prostaty v celosti, v případě rozšíření karcinomu taky do jiných oblastí, se musí odstranit taky tyto oblasti. Jde nejčastěji o přidružené lymfatické uzliny, kde rakovina nejdříve proniká.

Tento zákrok je však hodně náročný na technické provedení a tak se využívají častěji možnosti moderní medicíny, například operace robotickou rukou. Důležité je ale vykonat zákrok co nejvíc šetrně, nakolik hrozí vedlejší účinky týkající se vylučovací nebo pohlavní soustavy. Správná technika jim ale dokáže předejít.

Kryochirurgický zákrok

Poměrně novou a zajímavou možností, která může působit na karcinom prostaty, je taky kryochirurgický zákrok. Jak vyplývá již z názvu, podstatou zákroku je působení extrémně nízkých teplot. Během zákroku se pomocí kovové sondy zavedené přes incizi mezi konečníkem a šourkem nádorové buňky zamrazí.

Tento zákrok se používá v časných stádiích rakoviny a u mužů, kde nelze podstoupit klasický chirurgický zákrok. Problémem je však to, že jde pořád jen o experimentální způsob léčby a vícero lékařů upozorňuje na vedlejší účinky zákroku. Tím nejvážnějším je riziko vzniku fistuly mezi prostatou a střevem.

Radioterapie a brachyterapia

Dalším způsobem, který by měl způsobit destrukci lokalizovaných nádorových buněk, je radioterapie. Ta využívá při léčbě vysoko energetické rentgenové záření, které by mělo způsobit zničení rakovinových buněk v prostatě. Tato terapie může být ve formě implantovaných radioaktivních zrn, případně v externí formě.

Nejmodernější je tzv. trojrozměrná radioterapie, kdy se malé louče s rozličnou energií z různých uhlů zaměřují přesně na místo, kde je nádor. Pokud dojde k implantování radioaktivních častíc přímo do prostaty, jde o brachyterapii. Tyto částice emitují záření během několika týdnů a tak působí na karcinom.

Hormonální léčba

Jedním z faktorů, které ovlivňují růst karcinomu, je taky hladina hormonů, konkrétně hormonu testosteron. Hormonální léčba se proto soustřeďuje na snížení tohoto hormonu a to buď chirurgicky, nebo použitím léků. První způsob spočívá v podstatě v odstranění varlat, čili kastrace, druhý v používání léků utlumujících jejich funkci.

Hormonální léčba se využívá po selhání předešlých typů léčby. V minulosti se tato léčba aplikovala kontinuálně až do doby, kdy přestala účinkovat. Nejnovější poznatky však způsob hormonální léčby mění tak, že se využívá s přestávkami. Výsledky ukazují, že takový způsob terapie je účinnější a nádor je tak hormonálně citlivý delší dobu.

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

Chemoterapie

V některých případech pokročilých karcinomů nepomáhá ani hormonální terapie a chirurgické odstranění nádoru již není možné. V případě, že se jedná o pokročilý karcinom prostaty nereagující na hormonální léčbu, nastupuje chemoterapie. Jde o podávání speciálních léků, které zabíjejí nádorové buňky.

Cytostatika, jak se tyto léky nazývají, se mohou podávat perorálně tabletami nebo intravenózně ve formě infuzí. Cílem této léčby je jednak zmírnění příznaků, například bolest, hubnutí a slabost, ale především prodloužení života u pacientů. Pochopitelně, míra účinnosti léčby je u každého muže individuální taky vzhledem na jeho zdravotní stav.

Radiofarmaka a bisfosfonaty

V pokročilých stádiích rakoviny prostaty se využívá nejen chemoterapie, ale taky léčba radiofarmakem. Tyto speciální radioaktívní prvky se podávají injekčně a absorbují se do kostí, které jsou postižené karcinomem. Postupně v kostech začne uvolňovat radioaktívní záření, kterého cílem je zmírnění bolesti v daném místě.

Druhou možností je podávání látek zvaných bisfosfonaty. Tyto se taky podávají injekčně, přičemž jejich účinkem je snížení hladiny kalcia v krvi. Vysoká hladina kalcia nastává následkům metastáz do kostí, co je průvodní jev při vyšších stádiích karcinomu. Cílem taky této léčby je zmírnění bolestí v postižených kostech.

Prevence rakoviny prostaty

Prevence rakoviny prostatyÚplně snížit riziko vzniku rakoviny prostaty na nulu samozřejmě nelze, ale asi každý bude souhlasit s tím, že předcházení problémům je lepší, než je řešit. Taky v případě tohoto onemocnění můžete něco udělat pro to, aby se snížilo riziko jeho vzniku na minimum, a určitě to doporučuji minimální vyzkoušet.

Tady jsou některá opatření, která jsou nejvíc doporučovány:

snížení obsahu živočišných tuků v stravě, stejně tak snížení konzumace červeného masa, nakolik se našly souvislosti mezi těmito faktory a rakovinou
naopak, zvýšení konzumace ovoce, zeleniny a luskovin, které jsou bohaté na vitamíny a minerály, především Selen a vitamín E
mít dostatek vitamínu D, co je obecně protirakovinový faktor, čili nejlepší je trávit dostatek času na slunečném světle
udržovat hladinu hormonu testosteron ve zdravých limitech, nakolik jeho nadměrná výška je rizikový faktor pro vznik karcinomu
udržování prostaty a močových cest ve zdravém stavu, čemu je potřeba přizpůsobit taky návyky ohledem alkoholu a kávy

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

 

V rámci prevence proti pozdnímu odhalení karcinomu je důležité absolvovat pravidelné prohlídky. Čekat na první příznaky se nevyplácí, nakolik tehdy je již nádor v pokročilejším stádiu. Muži nad 50 let by měli proto pravidelně absolvovat vyšetření prostaty u lékaře.

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDKY

V rámci prevence obecně a v rámci podpory zdraví prostaty obecně se doporučuje využívat přírodní prostředky. Já osobně se nejvíc nesoustředím na urologické čaje, ale na modernější formu a to výživové doplňky s rostlinnými extrakty.

Časté otázky o léčbě rakoviny prostaty

Časté otázky o léčbě rakoviny prostatyKaždá ze zmíněných typů léčby má samozřejmě své plusy i mínusy. Nejen o nich, ale taky ohledem jiných věcí spojených s karcinomem, se muži ptají různé otázky a hledají další praktické informace. Rozhodl jsem se proto na ty nejvíc kladené otázky právě teď odpovědět. Ať se líbí, tady je najdete na jednom místě:

Když je pozdě začít s léčbou až po projevení příznaků, co jiného se dá dělat?

Ačkoli taky v případě objevení karcinomu až v momentu viditelných příznaků a symptomů je již léčba náročnější, no pořád je možná. Nejlepší je ale tomu předcházet pravidelnými návštěvami urologa, optimálně je každý rok nebo dva absolvovat odborné vyšetření.

Má životospráva a životní vliv opravdu tak velký podíl na riziku vzniku?

To, co konzumujete a jak žijete, má vliv jak na prostatu, tak taky na celý organizmus. Pochopitelně samozřejmě neplatí, že vynechání živočišných tuků a větší podíl ovoce nebo zeleniny vám zaručí imunitu vůči rakovině, ale jejich vliv je opravdu významný.

Hrozí nějaké rizika při chirurgických zákrocích?

Ano, ačkoli v dnešní době se jim již daří poměrně úspěšně předcházet. Pokud však dojde k poškození nervově-cévního svazku, může to ohrozit schopnost dosáhnout v budoucnosti erekci nebo ji udržet. Problém může nastat taky s močovou inkontinencí.

Jaké jsou vedlejší účinky radioterapie?

Bohužel, ani radioterapie se neobejde bez některých vedlejších účinků. Typické jsou především průjmy a trávicí problémy, zvýšená intenzita a frekvence močení, pocity únavy a slabosti a pálení nebo bolest v konečníku.

Může hormonální terapie ovlivnit potenci či libido?

Ano, jde dokonce o jedny z nežádoucích účinků tohoto způsobu léčby. Dochází ke snížení sexuálního apetitu, ale taky ke snížení schopnosti udržet moč. Kromě toho ovlivňuje hormonální léčba i impotenci a někdy může u mužů způsobit zvětšení prsou.

Tablety na prostatu jako přírodní a přirozená podpora

Tablety na prostatu jako přírodní a přirozená podporaAčkoli je rakovina jedno z nejvážnějších onemocnění, je důležité udržovat svou prostatu v co nejlepším stavu taky kvůli jiným problémům a poruchám méně závažného charakteru. Mně se za tímto účelem nejvíc osvědčily speciální přípravky s rostlinným složením.

Jde o tablety, které fungují na následovném principu:

Přípravky obsahují jako účinné látky extrakty z rostlin dlouhodobě a příznivě působících na prostatu a močové cesty, čím se zlepšuje fungování a zdraví obou soustav

Nejedná se samozřejmě o žádné placebo, nakolik skutečně existují různé druhy bylin a rostlin, které se staletí využívaly na podporu prostaty či močového systému. Nejde přitom jenom o známou rostlinu Saw Palmetto, ale taky o jiné druhy podobných přírodních prostředků. Navíc, v tabletách jsou i různé minerály, které tento účinek znásobují.

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

 

Kromě toho mají tyto přípravky taky další výhody:

koupit si je můžete bez předpisu, nakolik se jedná o volně dostupné tablety ve formě výživových doplňků
jejich účinky jsou přirozené a to právě proto, že ve složení se nenacházejí žádné uměle nebo chemicky vyráběné látky, ale jenom extrakty přírodního charakteru
vedlejší účinky, které jsou typické pro syntetické léky, v případě těchto tablet nehrozí a to právě díky rostlinnému složení

Pochopitelně, vzhledem na složení nemůžete ale ani očekávat, že vám tablety pomohou doslova ze dne na den. Naopak, je nezbytné dlouhodobé užívání, ačkoli při lepších značek se mohou první viditelné účinky projevit již do měsíce. Dle mé vlastní zkušenosti je ale optimální doba na užívání alespoň 2 až 3 měsíce.

ŠIROKÉ ÚČINKY SOUČASNĚ NA JINÉ OBLASTI

Přípravky, o kterých mluvím, jsou známé taky tím, že pomáhají obecně na močový systém a zlepšení zdraví pohlavní soustavy, takže jsou určené nejen na podporu prostaty. Já sám mohu takovou širší účinnost potvrdit, mám s ní pozitivní zkušenosti.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimiNe všechny přípravky na trhu jsou samozřejmě ve stejné kvalitě. Některé účinkují lépe, jiné bohužel zůstávají jenom při deklarovaných účincích na obalu. Základem by mělo být, že se budete orientovat dle zkušeností jiných mužů a nebudete chtít za každou cenu jenom tu nejlevnější možnost. Obvykle totiž bývá taky nejméně kvalitní.

Důležité je dívat se taky na to, aby daná značka měla delší historii. Pokud byste chtěli vědět, které tablety jsem vyzkoušel já a nejvíc mi pomohly v rámci prevence a podpory prostaty, tady jsou ty, s kterými mám nejlepší zkušenosti:

Přírodní péče o prostatu

➡️ Doporučuji STOPOREX PROSTATE
– normalizování funkce prostaty
– optimální fungování močové soustavy
– komplex přírodních látek
– normální reprodukční schopnost

Cena: ✅ 619 Kč

 

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *