Syfilis

SyfilisSyfilis, nebo někdy je toto onemocnění zvané lues, je jednou z nejznámějších pohlavních chorob. Někdy se této nemoci mluví také choroba slavných, nakolik jí trpěli známí panovníci, malíři, umělci nebo šlechtici. Zatímco v minulosti mělo onemocnění velmi akutní formu a rychlý průběh, dnes je spíše chronické s více fázemi.

Zároveň o onemocnění kolují i ​​různé mýty a dohady. Není divu pak, že se muži i ženy ptají například takové otázky, zda je možný přenos dotykem nebo zda existuje na syfilis domácí léčba. Rozhodl jsem se proto podívat na tuto nemoc blíže a popsat ji do detailů.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, PROERECTA

V následujících řádcích se podíváme blíže nejen na nejznámější projevy typu vřed a vyrážka, ale i na to, jaká je inkubační doba, jaké je rozšíření syfilisu na Slovensku, zda se může objevit i u dětí a jaké formy a léky zahrnuje léčba tohoto pohlavního onemocnění.

Co je syfilis

Syfilis je bakteriální onemocnění přenosné typicky pohlavní cestou. Jde o onemocnění chronického typu, které probíhá ve více fázích, přičemž se vyskytuje po celém světě. Nejčastěji postihuje mladé lidi, kteří mají mnoho sexuálních partnerů.

Syfilis je infekční choroba způsobená bakterií Treponema pallidum
Tato nemoc se projevuje typicky výskytem tvrdého vředu v místě prvotní infekce, později se objevují vředy na pokožce a sliznici, nemoc se šíří do celého těla
Nakazit se můžete pohlavním vaginálním, orálním i análním stykem

Kromě toho, že nemoc se přenáší primárně nechráněným sexuálním kontaktem, je možný její přenos z matky na plod a ve vzácných případech i dotykem přes kontaminované předměty. Mezi rizikové skupiny patří narkomani a lidé s onemocněním AIDS. Onemocnění postihuje pohlavní orgány, mozek, míchu, srdce, kůži, kosti a cévy.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Pokud jde o mechanismus vyvolání syfilis, ten je následující:

bakterie syfilisu se do organismu dostává kůží nebo sliznicí, přičemž při pohlavním styku to je bez ohledu na jeho charakter
pokud jde o přenos kontaktem s infikovanými předměty, bakterie se může do těla dostat jen při narušení kůže či sliznice, například tedy při nějakých poraněních
jakmile se bakterie dostane do těla, směřuje do nejbližších lymfatických uzlin a krevní cestou se šíří dál, přičemž poškozuje i samotné cévy
v případě neléčení se bakterie dostávají i mimo krevní oběh, nejčastěji na pokožku, do kostí a v závěrečných fázích do nervového systému

Nemoc je velmi nebezpečná tím, že se může dostat do latentního stádia jen s minimem příznaků. Nakazit se syfilis v zásadě může každý, kdo má často nechráněný sex s novými partnery. Nejspolehlivější ochranou je bariérová ochrana, čili klasický kondom.

Inkubační doba

Inkubační doba syfilisu, čili čas od nakažení se a vstupu infekce do organismu, až po projevení se prvotních příznaků, je velmi rozdílná. Nejkratší zaznamenány případy trvaly jen 9 dní, ale byl zaznamenán i opačný extrém, čili 90 dní. V průměru se udává inkubační doba zhruba 3 týdny, neboli 21 dní.

Syfilis a jeho příznaky a projevy

Asi nejznámějším příznakem syfilisu je tvrdý vřed a to v místě vstupu infekce. Po jisté době se však onemocnění rozšíří do celého těla, takže se vyrážka objevuje na sliznicích v ústech, ale také i na kůži. Časná fáze onemocnění je později vystřídána bezpříznakovým obdobím, takže si člověk může myslet, že infekce už prošla.

Opak je však pravdou a vyskytnout se mohou i další symptomy, zejména:

zvětšení lymfatických uzlin a jejich nebolestivé zduření na více místech
výrazně červené a infekční fleky v ústní dutině, které připomínají angínu
na kůži se vyskytují tuhé, ploché, hladké, mokvavé a zapáchající pupínky
v některých případech se vyskytují i ​​méně konkrétní projevy typu malátnost, nechutenství, bledost, bolesti svalstva, bolesti kloubů a bolesti hlavy a kostí v noci

V případě neléčení se syfilis rozšíří postupně do všech částí těla, takže se stane systémovým onemocněním. Napadne nejen kůži a sliznice, ale i srdce, kosti, mozek a míchu. V posledním stádiu přejde do progresivní paralýzy, což se projeví i na mentálním zdraví.

Příčiny, rizikové faktory a přenos syfilis

Syfilis je pohlavně přenosné onemocnění způsobené bakteriální infekcí. To znamená, že příčinou je přenos bakterie, nejčastěji pohlavní cestou. Není to však jediný možný způsob, jak se dá tímto onemocněním nakazit, existují i ​​jiné rizikové faktory.

Zde jsou příčiny, způsob přenosu a faktory, které je třeba za syfilisem hledat:

Bakteriální infekce Treponema pallidum: Jde o anaerobní bakterii, která byla identifikována a objevena teprve před sto lety. Tato bakterie je vláknitého typu, patří mezi tzv. spirochety a člověk je jejím jediným hostitelem v přírodě. Tato bakterie je citlivá na okolní podmínky, takže mimo lidského organismu velmi rychle hyne.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Přenos pohlavním stykem: Prvním způsobem přenosu a vlastně i rizikovým faktorem je nechráněný pohlavní styk. Takovým stylem se může bakterie velmi lehko přenést z nakaženého člověka na toho ještě nekontaminovaného. Do organismu proniká právě přes pohlavní orgány, čili nejen přes vaginální, ale i přes orální a anální styk.

Přenos dotykem: Druhým způsobem je přenos kontaminovanými předměty. Tento přenos je ale velmi vzácný a to právě z důvodu, že mimo lidského organismu bakterie přežívá jen několik hodin a proto většinou uhyne dříve, než by člověka nakazila. Nejčastěji infekce přestoupí do organismu prostřednictvím drobných ranek na kůži.

Přenos z matky na dítě: Třetí formou přenosu infekce je přenos z matky na plod. Tento přenos se provádí přes placentu a tato forma onemocnění se nazývá adnátny syfilis. Podle toho, v jaké fázi byl syfilis přítomen v těle matky a jak moc byl jí organismus infikován způsobí bakterie plodu různé poškození, v hraničním případě i úmrtí.

Průběh, fáze a vývojová stadia syfilis

Jak fungují přípravky na podporu libida a proč je doporučujiNemoc probíhá u lidí většinou postupně a má několik stádia. Čím dříve se zachytí, tím lépe, poslední stadium nastává v případě neléčeného syfilisu a je typické celkovým rozvratem organismu. Neléčené onemocnění vede v nejhorším až k smrti.

Syfilis má následující 4 fáze:

Primární stadium: Primární stadium nastupuje v průměru do 3 týdnů od infekce a je pro něj typický výskyt tvrdého vředu v místě vstupu infekce. Nejčastěji se tento vřed objeví na pohlavních orgánech nebo v ústní dutině, ať už na sliznici nebo na rtech. Později přijde i zarudnutí a nebolestivému zduření lymfatických uzlin.

Sekundární stadium: Po čase tvrdý vřed vymizí a přichází druhé stadium, které se může objevit zhruba do dvou let od prvních příznaků. Dochází k rozšíření infekce přes krevní oběh do těla, objevují se vředy na kůži, někdy červené, jindy pokryté slupkou. Později přichází ke ztrátě ochlupení na tváři, zejména obočí a u mužů i vousů.

Terciární stádium: Toto stádium se nazývá neinfekční a může se objevit i po několika letech. Během této fáze dochází k projevům na kůži ve formě různých hrbolů, přidružují se neurologické projevy, začínají vznikat chronické záněty a infekce ledvin, pohybového systému, očí, jater a zejména mozku a centrální nervové soustavy.

Kvartérní stádium: Poslední čtvrtá fáze se může dostavit při neléčeném onemocnění do 10 až 20 let, u každého to je velmi individuální. Při tomto stádiu vznikají v nervové soustavě a mozku degenerativní změny, paralýza, vymizení reflexů a později i mentální problémy na úrovni demence. Ke konci tohoto stadia přichází smrt.

Diagnostika syfilis

Jak fungují přípravky na podporu libida a proč je doporučujiPrvotní podezření na syfilis je na základě přítomnosti vnějších projevů a příznaků. No jen na základě výskytu vředu či jiného typického příznaku nelze na 100% stanovit diagnózu, takže se musí provést další vyšetření a testy. Diagnostika se dělí na přímou a nepřímou, v zásadě se využívá několik forem diagnostických testů a vyšetření.

Nejčastější postup je následující:

anamnéza – základem diagnostiky je anamnéza a klinický obraz, kdy se zjišťuje přítomnost vnějších příznaků, postižení hlavových nervů či stav zornic
sérologický test – v rámci nepřímé diagnostiky se provádějí sérologické vyšetření, netreponemové a treponemové testy či přítomnost specifických IgG látek
laboratorní testy – v rámci přímé diagnostiky se zas dělají mikroskopické a laboratorní vyšetření a také zjišťování přímého imunofluorescenčního antigenu
další vyšetření – kromě zmíněných testů se dělají i vyšetření mozkomíšního moku, testy na vyloučení neurosyfilis a zjišťování indexu TPHA

V primárním stádiu se dělají dermatovenerologická vyšetření a mikroskopické testy z tkáně získaného z tvrdého vředu, který patří mezi typické příznaky. Další specifické testy v pozdějších fázích onemocnění se musí dělat ve vysoce specializovaných laboratořích.

ČASOVĚ VYMEZENÉ TESTOVÁNÍ

Testování na přítomnost syfilisu v organismu se provádí zhruba 4 týdny od nákazy, zejména pokud jde o různé sérologické a laboratorní vyšetření. Zároveň se pravidelně provádějí kontrolní testy během léčby a dokonce i po jejím ukončení, zpravidla po dobu 2 let. Sledování i po skončení léčby má za cíl potvrdit definitivní vyléčení pacienta.

Řešení a léčba syfilis

Syfilis je onemocnění způsobené bakterií, což znamená, že léčba spočívá především v podávání různých typů léčiv z kategorie antibiotik. Léky pochopitelně indikuje lékař a od průběhu onemocnění, času zjištění nemoci a aktuálních projevů závisí způsob terapie.

Léčba probíhá kombinací více metod a prostředků:

Antibiotika

Základem léčby je působení proti bakteriím, na co se využívají antibiotika. Kauzální léčbou ve všech stádiích a fázích onemocnění je použití penicilinu. Čím dříve je antibiotikum podáno, tím lepší je prognóza vyléčení. Antibiotika se podávají injekční formou, nejkratší doba léčby je 14 dní. Nejvíce používaným typem je penicilin G.

Hospitalizace

Ve vážnějších případech, zejména při postižení více orgánů, probíhá antibiotická léčba spolu s hospitalizací pacienta. V tomto případě jde o umístění pacienta na infekčním oddělení s dodržením všech režimových opatření. Vzhledem k vysoké infekčnost syfilisu je třeba i hlášení o jeho výskytu místně příslušnému hygienickému úřadu.

kondomyDiskrétně a rychle

➡️ Doporučuji Kondomshop.cz
– diskrétní doručení
– výhodné balení a slevy
– všechny druhy na jednom místě
– bohatý výběr
– kvalitní značky

Ambulantní léčba

Ne všechny případy syfilis se léčí hospitalizací. Pokud o tom rozhodne lékař, postačí ambulantní léčba, čili aplikace antibiotik v ambulanci a pozorování stavu pacienta. I po skončení aplikace antibiotik se provádějí kontrolní odběry krve, v prvním pololetí jednou za dva měsíce, v druhém zpravidla jednou za tři měsíce. Sleduje se i stav dalších orgánů.

Časté otázky o syfilis

Syfilis je na Slovensku i ve světě znovu na vzestupu, což vidno i při diskusích o tomto tématu na různých internetových fórech. Rozhodl jsem se proto podívat trochu detailněji na nejčastější dotazy a nejvíce kladené otázky a odpovídat na ně. Zde jsou:

 

Existuje i nějaká domácí léčba syfilis?

Ne, určitě ne a před tímto způsobem řešení syfilisu důsledně varuji. V žádném případě se nepokoušejte léčit syfilis bez lékaře a aplikace antibiotik indikovaných lékařem, čili ani vlastními antibiotiky. Nesprávné léčen syfilis vážně ohrožuje vaše zdraví a život.

Jak je to s přenosem syfilis, která forma přenosu je nejčastější?

Nejpravděpodobnějším způsobem, jakým se můžete nakazit, je pohlavní styk. Přenos dotykem nebo jinou formou je ojedinělý, podobně to platí i při transfuzi krve. Infekčnost onemocnění zároveň není vždy 100%, v dalších stádiích postupně klesá.

Jaký je výskyt syfilis na Slovensku, je třeba se dnes obávat nemoci?

Největší výskyt tohoto pohlavně přenosného onemocnění byl naposledy zaznamenán v polovině 20. století. Od té doby se také díky masivním akcím zaměřeným na přeléčení snížila četnost nemocných, ale od 90. let znovu výskyt syfilis u nás pozvolna roste.

Kdy je nutná hospitalizace se syfilis v nemocnici?

Hospitalizace na infekčním oddělení vzniká na základě indikace od lékaře. Cílem hospitalizace je zabránit dalšímu přenosu, čili lékař indikuje tuto formu léčby v případě vysoké infekčnosti syfilisu. Standardně to je buď během první nebo během druhé fáze.

Existuje možnost získání imunity vůči syfilis?

Ne, bohužel není žádná forma imunizace. Vůči syfilisu nelze získat imunizaci ani ve formě nějakého způsobu očkování a ani ve formě překonání nemoci. Pokud totiž syfilis jednou překonáte, nezískáváte do budoucna vůči němu imunitu a můžete se znovu nakazit.

Jak fungují léky na syfilis

Jak fungují přípravky na podporu libida a proč je doporučujiNakolik syfilis je způsoben bakteriálním infekcí spirochetickou bakterií Treponema pallidum, k léčbě onemocnění se používají antibiotika. Ty působí jednak proti dalšímu rozmnožování a šíření infekce v organismu, zároveň také zabíjejí samotné bakterie.

Podávání léků je následující:

Nejvíce využívanou formou je injekční forma, přičemž jako antibiotikum se v první řadě používá penicilin G po 4 hodinách, případně Prokainpenicilin G po 24 hodinách

Délka léčby závisí do stádia onemocnění, antibiotiky se dá léčit syfilis i ve třetím stádiu. Pokud je u pacienta alergie na penicilin, alternativou je erythromycin nebo tetracyklin podávaný po dobu 30 dní. Pokud se vyskytuje horečka nebo problémy se srdcem, může být indikována i léčba kortikoidy. Alternativně je využíván i Pendepon po dobu 3 týdnů.

Léčit třeba i sexuálních partnerů

Léčit se musí nejen postižený pacient, ale i jeho okolí, se kterým přišel do kontaktu a existuje riziko, že mohl nastat přenos syfilisu dále. Podle diagnostiky a potvrzení přenosu onemocnění se pak aplikuje antibiotická léčba injekční formou i na další lidi.

Prevence syfilisu

Podobně jako u jiných sexuálně přenosných onemocněních je základem bezpečný sex s novými a neznámými partnery. Vzhledem k tomu, že onemocnění má několik fází a nemusí být viditelné hned na první pohled, maximální obezřetnost je určitě na místě. Bohužel, očkování proti syfilisu neexistuje, takže se třeba spoléhat na režimová opatření.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Toto jsou nejdůležitější zásady prevence:

kondomy – vůči syfilisu ještě nikdo nevymyslel lepší prevenci při sexuálním styku, jako je klasický prezervativ pro muže, což je fyzická ochrana před přenosem
výběr partnerů – součástí prevence je i důslednější výběr sexuálních partnerů, určitě pomůže, pokud partnera trochu poznáte dřív, než s ním navážete sexuální vztah
rizika kontaminace – ačkoli je riziko nakažení se přes předměty nebo dotykem minimální, pozor si dejte na poranění, účinná dezinfekce ví bakterie zneškodnit
vyšetření v těhotenství – součástí prevence vůči nakažení plodu může být i absolvování všech potřebných vyšetření během těhotenství

Při jakémkoliv podezření na infekci jsou muž i žena povinni absolvovat vyšetření u lékaře a celou léčbu. Syfilis je onemocnění, které i když nemusí vždy vést k smrti, je opravdu velmi nepříjemné. Minimálně kvůli těmto nepříjemnostem byste měli dbát na prevenci.

Pro ženy:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
1. Stoporex Women
Více infomoje recenze
2. Feminus pro ženy
Více infomoje recenze

Pro muže:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Přejít do obchoduMoje recenze
5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *