Sex

Snad neexistuje více zajímavější, ale i víc tabuizována téma, jak je téma sexu. Toto kouzelné slovíčko složené ze tří písmen je středem zájmu člověka prakticky již od puberty, čili začátku pohlavního zrání. Sex je silný společenský i osobní fenomén, kromě člověka dokáží mít sex pro potěšení ze všech druhů už jen delfíny.

Jelikož celý můj blog, který píšu, se točí kolem sexu ze všech stran, nemohl jsem si dovolit samozřejmě vynechat ani ústřední téma. Sex je totiž mnohem víc, než jen nějaký akt pohlavního rozmnožování, má na lidský život velké množství pozitivních vlivů.

➡️ TIP: pokud hledáte rychlé řešení, doporučuji pilulky na erekci, které u mě osobně účinkují nejlépe: STOPOREX KLASIK, STOPOREX PROLONG, STOPOREX WOMEN

Právě proto se podívám na toto téma komplexně a tak do hloubky, jak to jen půjde. Řekneme si, co to ten sex je, co je sexualita, jaká je historie i současnost sexu, jaké jsou rozdíly v sexualitě mezi muži i ženami, ale i to, jak si sex co nejvíce užít a jak potěšit i svého partnera.

Sex: co to je, sexualita u muže a u ženy, vztahy a sex

Slovo sex je synonymum pro pohlavní styk. Jde o soubor takových fyzických aktivit, které prostřednictvím přímého a nepřímého dráždění způsobují sexuální vzrušení a jeho výsledkem je sexuální vyvrcholení, čili orgasmus.

Sexualita zahrnuje vlastnosti, projevy, schopnosti a danosti související se sexem a zejména s pohlavním životem, přičemž sem patří i sexuální identita a sexuální preference

Podstatou sexuality je přirozené uspokojení sexuálních tužeb, což je dosaženo právě pomocí sexuálního styku, čili sexu

Se sexem je spojena i jedna ze základních biologických funkcí a to rozmnožování

Ze sociologického a společenského hlediska je sex spojen se vztahem mezi dvěma lidmi. Není to však nezbytné, protože sexuální styk můžete mít prakticky s kýmkoli. Zároveň, a tuto zkušenost potvrzuji, platí, že při sexu s člověkem, ke kterému máte silný emocionální vztah, dosahujete mnohem rychleji vzrušení a intenzivnější orgasmus.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

 

Pokud jde o biologické hledisko, pro sex jsou důležité tyto faktory:

správné fungování hormonální soustavy, protože ta ovlivňuje sexuální apetit, u mužů je to přes hormon testosteron, u ženy přes hormony estrogen a progesteron
přitažlivost sexuálního partnera, protože tehdy může dojít k sexuálnímu vzrušení, které spouští proces prokrvení pohlavní soustavy
zdravý stav reprodukčního systému, u mužů je důležitá funkčnost erekčního mechanismu a ejakulace, u žen zas funkčnost prokrvení a zvlhčení pochvy
správný způsob sexuální stimulace, čili dráždění, díky čemuž je možné postupně zvyšovat sexuální vzrušení a zakončit sexuální styk orgasmem

Sexuální zdrženlivost

Přestože mluvím o sexu či sexualitě jako o přirozené součásti lidské existence, neznamená to, že všichni lidé jsou sexuálně aktivními. Někteří preferují sexuální zdrženlivost nebo abstinenci, jednoduše proto, že je k sexu netáhne žádná síla. I to je přirozené.

Sex v minulosti a historie sexu

Sex je starý asi jako lidstvo samo, už odkdy vznikla možnost zaznamenávat historii naší civilizace na kamenné tabulky nebo papír, toto téma byla vždy předmětem celospolečenské debaty. Ve většině případů však měl sex negativní podtón.

Sex a sexualita si z historického hlediska prošly několika etapami:

nejstarší známé dějiny sexuality zachyceny v písemné podobě pocházejí ze starověku, známé jsou například první právní předpisy týkající se sexu v Asýrii
během období starověkého Řecka a Římské říše dosáhla sexualita někdy až nepředstavitelných rozměrů a byla přítomna i v běžném veřejném životě
změna přišla od počátku středověku, kdy se lidská sexualita na dlouhé období stala doslova tabu tématem a byla popisována jako slabost, hřích nebo něco nečisté
s příchodem humanismu a osvícenství se postupně v 17. a 18. století začalo společenské uvolnění a sexualita se přestala vnímat jako jasně negativní fenomén
na konci 19. a na počátku 20. století se s rozvojem vědy a medicíny začal sex brát jako běžnou součástí života, ačkoli trvalo dlouhá léta, dokud se tak stalo v praxi všude

Pilulky na sexuální zdraví ženy

➡️ Doporučuji Stoporex Women (moje recenze):
– Sexuální zdraví pro ženy
– Zlepšení hormonální rovnováhy
– Optimální hladina estrogenu v těle
– Zvýšení libida a chuti na sex

Cena:619 Kč

Pokud jde o předmanželský sex, ten byl vždy v minulosti považován za smrtelný hřích, totéž i mimomanželský sex. Většinou se však za tento prohřešek trestali pouze ženy. Největší změny ve vnímání sexuality a lidského sexuálního života přišli až na počátku 20. století. Toto století znamenalo velký boom i z hlediska různých forem sexu.

Sex dnes v přítomnosti

Na rozdíl od minulosti, dnes už sex vůbec není takovým tabu, právě naopak, stále více se o něm říká. Je to téma už nejen v rámci uzavřených partnerských vztahů, ale stále více i předmět široké společenské diskuse a to nejen na zdravotnické úrovni.

Díky tomu se dnes společnost zajímá mnohem více o:

sexualitu, sexuální orientace a prožívání sexu jednotlivcům, což zahrnuje i posun a novinky v oblasti sexuální stimulace a využívání různých poloh či pozic
způsob fungování sexuálního života, jaké faktory ovlivňují sexualitu a kvalitu sexuálního života a také o to, jaké praktiky a techniky se v sexu používají
sexuální problémy a poruchy spojené se sexuálním životem, ať už jde o problémy přímo s orgány reprodukční soustavy nebo o poruchy funkcí
sexuální onemocnění a pohlavně přenosné choroby, ačkoliv je pravda, že ty jsou s lidstvem spojené již od nepaměti, nyní se však více mluví také o prevenci vůči nim
podpoře a zejména přirozeném působení na zlepšení kvality sexuálního života, zde se dostáváme k tomu, co se v minulosti již osvědčilo, čili přírodní afrodisiaka

PORNO JAK FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY

Velmi zajímavým fenoménem moderní sexuality a vnímání sexu dnes jsou filmy pro dospělé, čili porno. Zde je třeba objektivně ale říci, že se jedná o totéž, o co i v běžném filmu, čili jde o hraní. Sex v pornofilmech má s realitou jen velmi málo společného.

 

Sexuální orientace u lidí

Medicína a věda rozeznávají podle toho, kdo vás přitahuje z hlediska pohlaví, tři základní typy sexuální orientace a to heterosexualitu, homosexualitu nebo bisexualitu. Zařazení do této kategorie je předurčeno přírodou, během života se sexuální orientace nedá změnit.

Zde jsou nejznámější orientace představeny trochu detailněji:

Heterosexuální orientace: většinový orientací v lidské populaci je heterosexuální orientace, která znamená, že muže přitahuje opačné pohlaví, čili ženy. Platí to také naopak, čili ženy přitahují muži. Tato orientace je historicky považována za tradiční, jisté je však to, že je jediná, která umožňuje přirozenou reprodukci a pohlavní rozmnožování se.

Homosexuální orientace: V případě, že vás přitahují lidé stejného pohlaví, jedná se o homosexuální orientaci. Homosexualita byla v minulosti považována za něco nepřirozené, v mnoha zemích tomu tak stále dosud i je. Ukazuje se však, že například v živočišné říši se jedná o velmi rozšířenou preferenci. Neumožňuje ale plodnost.

Bisexuální orientace: Poslední sexuální orientací je bisexuální orientace. Bisexualita znamená, že vás mohou přitahovat obě pohlaví, čili i to vaše, ale i to opačné. Toto přitahování může mít nejen sexuální, ale i emocionální charakter. Tato orientace je ze všech tří sice nejméně se vyskytující, ale spojuje výhody obou předešlých.

Asexuální orientace: Kromě tří zmíněných orientacích některé publikace zařazují mezi nejvýznamnější sexuální orientace i asexualitu. Jde o specifický stav, protože na rozdíl od předešlých tří orientaci v tomto případě člověka nepřitahuje nikdo. Je přitom jedno, jaké má pohlaví, případně i to, jaké způsoby a techniky sexu preferuje.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

DALŠÍ NEOFICIÁLNÍ  ORIENTACE

Kromě těchto nejznámějších orientací však existuje i řada neoficiálních, které již nesouvisí ani tak s orientací člověka, jako spíše s nějakými praktikami nebo preferencemi ohledně sexuálních technik. Přečtěte si můj článek o sexuálních orientacích a uvidíte.

Průběh sexu

Proerecta: Dávkování a užíváníSex je technicky jen sledem přirozených biologických procesech a chemických reakcí v lidském organismu. Jde o něco jako akci a reakci, přičemž prvotním podnětem je přirozená biologická touha po páření a sexuálním uspokojení.

Z fyziologického a mentálního hlediska probíhá sex nejčastěji následovně:

Podnět: Úvodem přichází k nastartování celého procesu na základě prvotního podnětu. Ten může být nepřímý, například pohled na odhalené genitálie nebo jiný erotický vizuální podnět, případně přímý, například pokud jde o doteky na těle nebo dokonce v intimní a erotogenní oblasti. Tento podnět spustí v mozku chemickou a biologickou reakci.

Dráždění: Po prvotním podnětu přichází obvykle přímé dráždění a stimulace. Ty mohou mít podobu dotyků na intimních a erotogenních místech, ale například na úvod i formu líbání. U každého muže nebo ženy je to individuální, přičemž z biologického hlediska je důležité, že vnější podněty se přes nervovou soustavu dostávají až přímo do mozku.

Vzrušení: Přenos signálů z nervových zakončení na erotogenních místech do mozku způsobí reakci v centrální nervové soustavě. Ta dá podnět k prokrvení pohlavních orgánů, což se projeví erekcí nebo zvlhčením pochvy, ale aktivuje i ostatní projevy vzrušení. Jde zejména o bušení srdce, rychlejší dýchání, pocení nebo rozšíření zornic.

Vyvrcholení: V případě pokračování sexuálního dráždění přijde k vystupňování vzrušení a k dosažení sexuálního vyvrcholení, které se někdy nazývá také orgasmus. Během něj přichází ke svalovým kontrakcím, uvolnění nahromaděné sexuální energie a u mužů i k ejakulaci semene přes pohlavní úd. Jde o stav fyzické i mentální blaženosti.

Obnovení klidového stavu: Orgasmus je něco jako neuronální, chemický a fyziologický ohňostroj, který je spojen se svalovým vypětím. Jde o krátkodobý stav, takže po něm musí přijít k návratu do původního klidového režimu. Dochází k uvolnění svalstva, zklidnění hladiny různých látek v těle a ke zpomalení srdeční činnosti.

Plodnost a sex

Proerecta: Nežádoucí účinkySexuální styk se zcela přirozeně spojuje s plodností, jak jsem to už naznačil na úvod a také při popsáni průběhu sexu. To, že přijde k vniknutí penisu do pochvy a k uvolnění semene prostřednictvím ejakulace, je jen první krok k těhotenství, ne jediný.

Plodnost ovlivňuje nejen sex, ale jsou zde i tyto faktory:

stav mužské pohlavní soustavy a zejména funkčnost pohlavních žláz, čili varlat, co nejvíce ovlivňuje produkci spermií
stav a kvalita spermií, kde jsou pro otěhotnění nejdůležitějšími vlastnostmi a podmínkami pohyblivost spermií, tvar spermií a jejich životaschopnost
funkčnost vaječníků, které produkují dozrávající vajíčka, které mohou pak v případě ideálních podmínek ovlivnit spermie od muže
stav ženské pohlavní soustavy, zejména průchodnost vejcovodů a také stav dělohy, kde se musí oplodněné vajíčko uhnízdit a správně vyvíjet

Snaha zabránit oplodnění během sexu není jen záležitostí moderní doby. Dnes je sice k dispozici tabletové nebo jiná dočasná antikoncepce, ale už i ve středověku existovaly způsoby, jak zabránit nechtěnému početí. Bariérová antikoncepce, jak ji známe dnes, má tedy za sebou opravdu dlouhou historii.

AJ TRVALÁ A DOŽIVOTNÍ ANTIKONCEPCE

Kromě přechodných a dočasných antikoncepčních metod se stále více začíná u mužů i žen prosazovat zejména sterilizace a vasektomie. Jde o lékařské chirurgické zákroky, jejichž cílem je natrvalo zamezit plodnosti neboli sex pak slouží už jen na tělesné uspokojení.

 

Sex u mužů a jeho specifika

Sex a sexualita mají svá specifika i podle pohlaví. U mužů je sex spojen se ztopořením pohlavního údu na úvod a s ejakulací na závěr. Ztopoření pohlavního údu závisí na jeho dostatečného prokrvení a udržení krve ve speciálním spongiózní tkáni a topořivých tělíscích. Ejakulace zas má smysl pro uvolnění semene a spermií.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– prodloužení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:770 Kč

Pokud jde o specifika týkající se pouze mužů, zde jsou ty nejdůležitější:

aby muž mohl přežít pohlavní styk, musí u něj fungovat mechanismus erekce, čili musí přijít k ztopoření penisu, což je závislé na jeho prokrvení
muž dosahuje jen jeden typ orgasmu, který trvá obvykle jen několik sekund, výhodou však je, že po pár minutách je možné jeho opakování
statistiky v rozporu s rozšířeným mýtem ukazují, že muž nemůže mít sex s někým, kdo se mu fyziologicky nelíbí, tehdy u něj totiž nepřijde k sexuálnímu vzrušení
pokud jde o mužské pohlavní buňky, čili spermie, ty se tvoří ve varlatech celý život a v samotném ejakulátu tvoří pouze 5% objemu

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Sex u žen a jeho specifika

Pokud jde o sex a sexualitu u žen, ty se liší způsobem fungování pohlavní soustavy během vzrušení a také mimo něj. U žen nemusí být sex spojený nutně s maximálním vzrušením, v zásadě je totiž pochva prakticky leckdy schopna pohlavního styku. Pro kvalitu sexuálního života je však samozřejmě lepší, pokud přijde ke vzrušení i u ženy.

Zde jsou specifické podmínky týkající se sexu z pohledu žen:

vzrušení u ženy je také doprovázeno určitou formou ztopoření, kdy přijde k zvýšenému prokrvení klitorisu, jeho zvětšení a ke zvlhčení pochvy
žena může dosáhnout více typů orgasmu, například klitorální, vaginální nebo drážděním bodu G a to v závislosti na způsobu a místa sexuální stimulace
u žen trvá orgasmus někdy i půl minuty přičemž zajímavostí je, že pokud se jim i muž fyzicky nelíbí, mohou dosáhnout vzrušení a také vyvrcholení
pokud jde o ženské pohlavní buňky neboli vajíčka, ty se vytvoří předem a od puberty až po menopauzu postupně dozrávají a jednou za měsíc se uvolní z vaječníků

 

Nejčastěji sexuální polohy

Sex je natolik kreativní činnost, že omezit jeho provádění pouze na nějakou jednu pozici nebo polohu je nemožné. Možná jste již slyšeli o knize zvané Kámasútra, která je známá také jako „kniha lásky“. Právě tato známá starověká publikace obsahuje seznam více než 80 poloh a pozic využitelných prakticky pro každý způsob a techniku ​​sexuálního styku.

Zde je přehled milostných poloh, které jsou ve světě nejrozšířenější:

Misionářská poloha: Zřejmě nejznámější a podle statistik i nejvíce využívanou polohou je pozice misionáře. Při této poloze se provádí sex vleže, jedná se o pozici určenou pro vaginální sex, přičemž žena leží pod mužem pasivní a ten do ní vniká penisem zepředu. Pojmenování polohy pochází od domorodých kmenů ze severní a jižní Ameriky.

Poloha jezdkyně: Druhou velmi oblíbenou polohou pro milování je pozice, kde je žena nahoře, někdy nazývaná i poloha jezdkyně. Tato pozice zas dává více prostoru a aktivity ženě, neboť muž leží na zádech nebo je v polo lehu, přičemž žena si na něj obkročmo klekne nebo kvokat. Má tak plnou moc a kontrolu nad přirážením a dosažením orgasmu.

Poloha pejska: Podobně jako poloha jezdkyně, i pozice na pejska je určena tak na vaginální, tak anální styk. Nejčastěji se tato pozice nazývá poloha odzadu, přičemž může se provádět ve stoje, vleže i když je žena „na všech čtyřech“. Principem polohy je průnik penisu do ženy odzadu, největší výhodou je možnost dosáhnout hluboký průnik.

Poloha ve stoje: Tato sexuální pozice je populární zejména kvůli technické nenáročnosti a také praktičnosti. Muž totiž přistoupí k ženě ve stoje, je jedno jestli odpředu nebo odzadu, a to je celé. Pozice je využitelná pro vaginální i anální styk, může se zkoušet odpředu i odzadu. Jedinou podmínkou z hlediska fyziologie je, aby oba partneři měli podobnou výšku.

Poloha 69: Zvláštním sexuální pozicí je poloha 69, někdy nazývaná i obrácená poloha muže a ženy. Na rozdíl od ostatních poloh, tato pozice není spojena s vaginálním či análním sexem, ale je určena pro vzájemné orálně uspokojení. Muž leží na posteli, žena je na něm, ale obráceně. Navzájem si tak mohou jazykem a ústy dráždit vnější genitálie.

KREATIVITA JAK MOTOR SEXUÁLNÍM ŽIVOTEM

Jelikož různé pozice pro milování jsou hlavně o kreativitě, vnímám je jako přirozenou součást pokroku v sexuálním životě. Tím nejčastějším jsem se dokonce věnoval až do úplných detailů v rámci mé témata o sexuálních pozicích, doporučuji si ji prohlédnout.

Nejčastěji sexuální techniky a praktiky

Lidé nejčastěji využívají k dosažení sexuálního uspokojení a vyvrcholení tři typy sexu. Jde o vaginální sex, orální sex a anální sex. Kromě toho existují i ​​některé specifické sexuální techniky a sexuální praktiky, které jsem rozebral v dalších článcích.

Zde jsou tři nejčastější způsoby sexuálního styku:

Vaginální sex

Nejznámějším způsobem sexuálního styku je bezpochyby vaginální sex, někdy se mu říká i pohlavní styk. Při tomto způsobu sexu jde o průnik ztopořeného penisu do vagíny, přičemž jen tímto jediným způsobem je možné dosáhnout plodnost a otěhotnění. Nezbytnou podmínkou je kvalitní erekce u muže a i zvlhčení pochvy u ženy.

Vaginální sex přináší benefity pro oba partnery ve stejné míře. Mužský penis je stimulován vnitřním svalstvem vagíny, ta je zase drážděna třením penisu o stěnu pochvy. Žena může dosáhnout při tomto způsobu sexu vaginální orgasmus, orgasmus vycházející ze stimulace bodu G a při dalším dráždění i klitorální orgasmus.

 Anální sex

Druhou formou sexuálního styku je anální sex. Hlavní roli z pohledu muže i při tomto styku hraje znovu ztopořený pohlavní úd, který v tomto případě vniká do análního otvoru, ne do vagíny. Tento způsob sexu se tak může uplatnit nejen při pohlavním styku mezi mužem a ženou, ale i mezi dvěma muži navzájem. I zde je důležitá kvalitní erekce.

Zároveň je tu však i specifikum a to v tom, že anální otvor nemá schopnost samozvlhčenia, jako je tomu v případě vagíny. Třeba proto použít externí způsob zvlhčení a to pomocí lubrikačního gelu. Pokud jde o dosažení orgasmu, ten je dosažen zejména u muže, který vniká do análního otvoru. U druhého partnera k orgasmu může, ale také nemusí přijít.

Orální sex

Poslední formou sexuálního styku je orální sex. Princip tohoto způsobu sexu spočívá v orálním dráždění nebo stimulaci pohlavních orgánů, čili u muže nejčastěji penisu a u ženy nejčastěji vagíny. Penis, zejména jeho žalud a uzdička, je velmi erotogenní zónou s bohatým inervovaných, totéž platí io vagíně, zejména o její části zvané klitoris.

Podobně jako při vaginálním i análním sexu, i zde existují různé sexuální polohy ideální pro orální způsob sexuálního styku. Zvláštní pozornost si zaslouží poloha 69, kdy může přijít mezi oběma partnery k vzájemné sexuální stimulaci. Zatímco vaginální sex je určen primárně pro zplození potomka, orální sex je o užívání si sexuálního vzrušení.

Nejčastější problémy a poruchy související se sexem u mužů a u žen

Stejně jako v jiných oblastech lidského života, ani v případě sexuálního života nemusí vše fungovat vždy ideální. Existuje několik problémů, které mohou zhoršit kvalitu sexu, některé dokonce zcela znemožní muži či ženě sex přežít.

Toto jsou ty, které jsou nejvýznamnější a nejčastěji:

Erektilní dysfunkce

Asi nejznámější poruchou týkající se mužů je erektilní dysfunkce. Jde o chorobu, jejíž příznakem je neschopnost dosáhnout nebo dlouhodobě udržet dostatečně tvrdé ztopoření penisu, aby mohlo dojít k vaginálnímu pohlavnímu styku. Nejčastější příčinou je nedostatečné prokrvení pohlavního údu a topořivých těles, případně psychogenní příčiny.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Předčasná ejakulace

I druhá velmi častá porucha se týká mužů, tentokrát během ejakulace. Předčasná nebo příliš rychlá ejakulace je stavem, kdy přijde k sexuálního vyvrcholení a ejakulovaných do 1 až 2 minut od začátku dráždění či stimulace. Jde o nepřirozeně rychlé dosažení orgasmu, které bývá způsobeno například krátkou uzdičkou, nervozitou nebo stresem.

Nízké libido

Libido je pojmenování pro sexuální apetit, čili chuť na sex. U člověka souvisí libido zejména se stavem, hladinou a rovnováhou pohlavních hormonů, u mužů zejména testosteronu a u žen estrogenu a progesteronu. Pokud se u vás objevuje nechuť na sex, hovoří se o nízké libido. Za tímto stavem mohou být nějaké onemocnění, ale už i zmíněné psychické faktory.

Nedostatečná vzrušivost

Typicky ženským sexuálním problémem je nízká nebo nedostatečná vzrušivost. Projevuje se to problémy s prokrvením a zvlhčením pochvy, průvodním znakem jsou pak bolesti při pohlavním styku a sexuálním dráždění. Za tímto stavem mohou být nějaké gynekologické záněty, ale například i nesprávná sexuální stimulace a již zmíněné nízké libido.

Anorgasmie

Posledním častým problémem, který se vyskytuje hlavně u žen, je anorgasmie. Úplná anorgasmie je stav nemožnosti dosáhnout orgasmu a to žádnou technikou či formou. Méně intenzivní je částečná anorgasmie, kdy nelze dosáhnout orgasmu například jen při sexu, ale při masturbaci to možné je. Příčiny mohou být fyziologické i psychosomatické.

ODBORNÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

Uvedené problémy mohou mít různou intenzitu, začínají obvykle postupně a s menší intenzitou. Doporučuji, jakmile zaznamenáte první příznaky, zajít za lékařem kvůli vyšetření. Ten pak podle příčiny může indikovat i vhodný způsob léčby.

Nejčastěji sexuálně přenosné nemoci

Moderní doba a zejména 20. století přineslo do lidské sexuality i fenomén pohlavně přenosných nemocí. Ty se samozřejmě vyskytovaly i dříve, ale byly něco jako tabu, čili společensky nevhodnou tématem. Dnes se o nich mluví mnohem více a to je dobře.

Zde jsou tři nejznámější a nejrozšířenější nemoci přenášené pohlavním stykem:

AIDS / HIV

AIDS je název pro onemocnění způsobené virem HIV. Tento virus napadá přímo buňky imunitního systému a postupem několika let oslabuje obranyschopnost těla. Ačkoli onemocnění se stalo známým až v druhé polovině 20. století, díky moderní medicíně mají lidé s AIDS velmi dobrou prognózu léčby. Pochopitelně, hlavně při včasné diagnostice.

Syfilis

Toto onemocnění bylo historicky známé spíše pod označením lues nebo jako choroba slavných. Již během středověku trpělo Pohlavní nemocí syfilis několik panovníků, šlechticů nebo umělců. Jde o bakteriální onemocnění, které se projevuje vředem a přenáší se zejména pohlavním stykem. Pokud se nemoc neléčí, postihne postupně celý organismus a končí smrtí.

Kapavka

Kapavka je aktuální dnes jedno z nejznámějších pohlavně přenosných nemocí. Přenáší se čistě a jen sexuálním stykem, i v tomto případě se jedná o bakteriální infekci. Jak už říká název, typickým projevem nemoci je výtok z pohlavních orgánů, u mužů se na penisu projevuje ve formě kapek. Při neléčení může vést až k úplné ztrátě plodnosti.

PREVENCE

Moderní doba a pokrok medicíny přinesly v souvislosti s těmito chorobami nejen lepší možnosti jejich léčby, ale hlavně poznání o tom, jak se přenášejí a jak vznikají. Mužům i ženám to dává do rukou mnohem lepší možnosti prevence a ochrany před nákazou.

Jak zlepšit a podpořit zdravé fungování pohlavní soustavy

Jelikož kvalita sexuálního života a sexu úzce souvisí s funkčností reprodukční soustavy, právě v této oblasti víte ovlivnit nejvíce faktorů. Jednak jde o prevenci vůči nejčastějších chorobám infekčního a zánětlivého typu, ale io přirozené zásady.

Mně se na základě zkušeností nejvíce osvědčilo omezení negativních faktorů a podpora zdravého fungování s využitím přírodních stimulantů a prostředků

Velmi důležitým faktorem je životní styl. Tak, jak platí zásada, že ve zdravém těle je i zdravý duch, totéž platí i o sexuálním životě. Mnoho mužů i žen konzumuje nezdravé potraviny, kouří, má málo pohybu a žijí stresovým životem. V takovém případě se netřeba divit, že mužů neposlouchá erekce a ženy mají problém se vzrušivostí.

Ke zlepšení fungování pohlavní soustavy a zvýšení kvality sexuálního života doporučuji:

skoncovat s alkoholem a kouřením, mužům zvlášť zdůrazňuji i to, že ani pivo není dobré, protože obsahuje fytoestrogeny působící proti testosteronu
dbát na větší konzumaci ovoce a zeleniny, ve zdravém množství i koření, to vše by mělo být na úkor masa a mléčných výrobků
pohyb je alfa a omega kondice, proto kde se dá, jděte pěšky a věnujte se cíleně například běhání či plavání, mužům nedoporučuji cyklistika
pro libido i celý sexuální život je důležitý i odpočinek, dostatek spánku a omezení stresu, nevěřili byste, kolik existuje psychogenních příčin problémů se sexem
při jakémkoliv náznaku problému by měly ženy vyhledat gynekologa, důležité jsou i pravidelné roční prohlídky, muži by si měli zas kontrolovat prostatu a varlata
v rámci podpory a jako prevence před budoucími problémy jsou podceňovány přírodní prostředky, některé byliny a rostliny jsou velmi účinné afrodisiaka pro muže i ženy

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Nejčastější otázky o sexu

Ačkoliv jsem se snažil zachytit u tématu sexu opravdu všechno, některé věci jsem možná ještě neodpovídal. Podíval jsem se proto na internetové fóra s cílem nalézt otázky a dotazy, které vás zajímají nejvíce. Zde jsou nejvíce kladené otázky a mé odpovědi k nim:

Jak často je zdravé mít sex?

Neexistuje sice žádný předepsaný počet nebo intenzita, ale obecně platí, že čím více máte sex, tím více a častěji pociťujete touhu po něm. Většina lidí má sex alespoň jednou za týden, tedy za předpokladu, že mají partnera. Pokud nemají, mohou alespoň masturbovat. Na druhou stranu, neexistuje ani univerzální správná četnost, každý má jiné potřeby.

Jak dlouho trvá sex a jak dlouho by měl ideálně trvat?

Zde se hodnoty opravdu velmi výrazně rozcházejí. Většinou trvá samotný sex do 4 minut, ideálně by to mělo být dvojnásobek. Pokud do toho započítáme i předehru, milování obvykle trvá do 7 minut, ideální čas by mohl být i dvojnásobný. Samozřejmě, dobrý není ani opačný extrém, čili například známé filmy pro dospělé to s časem přehánějí.

Hrozí při příliš divokém sexu nějaký úraz penisu?

Ano, a jak vidno podle otázky, znovu je středobodem sexu mužský pohlavní úd. Ačkoliv v penisu se nenacházejí žádné kosti, opravdu se může zlomit a stává se to nejčastěji při divokém přirážení ženy v poloze na koníka. Jde o bolestivý stav, který vyžaduje okamžitý lékařský zásah, protože přichází k problémům s prokrvením tkání

Jakým způsobem může žena dosáhnout orgasmu?

V zásadě je možné dosáhnout tři druhy orgasmu u ženy a to vaginální, klitorální nebo drážděním jiného místa na těle. Při tom prvním přijde k vyvrcholení následkem stimulace klitorisu, při tom druhém následkem vaginálního sexu nebo dráždění bodu G. Třetí je nejzajímavější, žena může mít orgasmus i při dráždění análu nebo bradavek.

Opravdu jsou afrodisiaka účinné a pomáhají na lepší sex?

Mnoho mužů i žen považuje například španělské mušky nebo známé afrodisiaka typu Saw Palmetto či Ženšen jen za výmysl, ale historie říká proti nim. Například Maca, rostlina známá ze střední a jižní Ameriky, byla využívána na povzbuzení chuti na sex už ve starověku. Příroda sama dala člověku opravdu prostředky, aby si mohl sex zpestřit.

Zajímavosti a statistiky o sexu

Víte o tom, že muži myslí na sex v průměru každých 7 sekund? Nebo, že až 10% žen nikdy nedosáhne orgasmu? Sex je činnost, která je opravdu zajímavá tím, jak moc zasahuje do běžného lidského života a zároveň i tím, jak velmi individuální je.

Na závěr jsem si proto pro vás připravil několik statistik a zajímavostí:

muž průměrně během svého života ejakuluje až 7000 krát
průměrný celosvětový věk člověka při prvním sexu je 17,2 roku
za jednu hodinu sexu průměrně spálíte až 400 kalorií
zatímco muži za život vystřídají průměrně 10 žen, ženy jen průměrně 7 mužů
po ejakulaci si potřebuje muž odpočinout zhruba 2 minuty do další erekce
průměrně se během sexu vystřídají 2 až 3 milostné polohy
nejvíce oblíbené sexuální polohy jsou misionářská pozice a poloha na koníka
tloušťka penisu je důležitá až pro třetinu žen, zatímco jeho délka jen pro pětinu
skoro polovina párů má sex alespoň jednou za měsíc, 1% nemá sex ani po celý rok
muž má za noc erekci průměrné 9 krát, je to však přirozený lidský mechanismus
běžně trvá mužský orgasmus jen 6 sekund, ženský až 24 sekund
muži mají dva druhy penisů, jeden je v klidném stavu malý a krátký, ale po ztopoření se umí mnohem více zvětšit, druhý je v klidu větší, ale zas se tolik nezvětší
oficiálně nejdelší penis má přes 48 centimetrů, alespoň podle posledních měření
sex uspává a to muže i ženy, patří mezi nejúčinnější sedativa
nejčastěji místa na sex jsou postel a auto
ztopoření penisu vydrží i při ideálních podmínkách maximálně hodinu

DÉLKA, DÉLKA, DÉLKA

Suverénně nejvíce hledanou zajímavostí ohledně sexu je délka mužského penisu. Skoro každý muž si myslí, že ho má příliš malý, většina žen je však s tímto parametrem svého partnera spokojená. Pro potěšení ženy je ale důležitější tloušťka penisu a tedy kvalitní erekce.

Jak fungují pilulky na podporu erekce u mužů a proč jejich doporučuji

Prostakan forte: ZkušenostiU muže je pro kvalitní sex zřejmě nejvíce nezbytnou podmínkou tvrdé ztopoření penisu. Právě v této oblasti mají moderní muži největší rezervy a to především z důvodu slabšího prokrvení způsobeného nedostatečnou průchodností cév.

Přírodní odpovědí na tento stav jsou i speciální volně dostupné tabletky:

Pilulky jsou založeny na účinných látkách sestávajících z extraktů rostlinných afrodisiak, které jsou doplněny o kombinaci aminokyselin, vitaminů a také minerálů

Na rozdíl od léků na předpis, tyto pilulky jsou tedy založeny na přírodních látkách, zejména jde o afrodisiaka jako Tribulus Terrestris nebo Maca. Doplňuj jejich aminokyseliny, například L-Arginin, které pomáhají lepšímu prokrvení cév v penisu a tedy lepšímu ztopoření. Některé značky obsahují minerály, například známý Zinek na plodnost.

Prodloužení erekce

➡️ Doporučuji Stoporex (moje recenze):
– zlepšení erekce
– prodloužení doby pohlavního styku
– zdravější prostata
– zvýšení libida a chuti na sex

Cena:690 Kč

Tabletky mají tyto tři charakteristiky:

víte si je koupit volně bez receptu či předpisu, nemusíte absolvovat lékařské vyšetření a koupíte jejich nejen v lékárně, ale iv eshopu výrobce
díky bohatému složení je působení komplexní celkově na sexuální vitalitu, několik pilulky pomáhají i na zvýšení sexuálního libida
nezanedbatelnou výhodou jsou minimální nežádoucí účinky oproti tabletám se syntetickým složením a také minimum kontraindikací

Abyste pocítili zlepšení i přímo v praxi při sexu, musíte však tabletky užívat delší dobu. Některé značky mají dávkování pravidelně každý den, jiné jen vždy před pohlavním stykem. Nástup účinku je ale postupný a může trvat i 2 či 3 měsíce.

VSAĎTE LEN NA OSVĚDČENÉ ZNAČKY

Nabídka různých tablet a kapslí určených na problémy s mužskou erekcí je opravdu velká. Vím si představit, že laik může v takovém výběru snadno ztratit. Pokud nechcete zbytečně riskovat čas a peníze, vybírejte především ze známějších značek, které mají dost referencí.

Tabletky, které jsem vyzkoušel a moje zkušenosti s nimi

Já sám mám zkušenosti s více přípravky určenými na podporu lepšího ztopoření. V minulosti jsem právě v této oblasti měl jisté mezery a protože jsem nebyl spokojen se svou výkonností, zkoušel jsem různé produkty. Ukázalo se, že ty, které byly nejlevnější a měly největší sliby, se v praxi osvědčily nejméně.

Proto doporučuji při výběru dívat primárně na kvalitu složení a sekundární na reference a hodnocení od mužů v praxi. Pokud byste rádi věděli, jaké mám já zkušenosti a které značky u mě fungovaly nejlépe, v této tabulce najdete přehled těch nejkvalitnějších:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
2. Stoporex Klasik
Přejít do obchoduMoje recenze
2. Stoporex Prolong Přejít do obchoduMoje recenze
3. Stoporex XXL Přejít do obchoduMoje recenze
4. Stoporex Women
Více infoMoje recenze

Jak fungují přípravky na podporu libida u žen a proč jejich doporučuji

Nejen muži, ale i ženy potřebují čas od času podpořit svůj sexuální život pomocí přírodních stimulantů. V posledních letech se tedy do popředí dostávají i produkty určené pro „něžnější pohlaví“ a to nejen ve formě tablet, ale také v podobě krémů.

Princip účinku je velmi podobný jako u mužů:

Účinné látky obsažené v těchto přípravků patří mezi afrodisiaka nebo mezi látky povzbuzující prokrvení vnějších genitálií, což zvyšuje vzrušivost a sexuální apetit

I tyto přípravky jsou dominantně založené hlavně na kombinací rostlinných afrodiziak ve formě extraktů a aminokyselin zlepšujících prokrvení pochvy a intimních míst. Naleznete zde rostliny jako například Pískavice řecké seno či Damiána, ale i zmíněné aminokyseliny jako například L-Citrulin. Některé přípravky obsahují i ​​minerály, například Selen.

Feminus: Recenze na přírodní pilulky pro ženy na menopauzu, libido a vitalitu➡️ Pilulky na sexuální zdraví ženy

Doporučuji Feminus (moje recenze):
zvyšuje energii a libido
optimální hladina estrogenu v těle
sexuální zdraví
přírodní složení

 

Ať už jde o krémy nebo tabletky, spojují se s nimi tyto výhody:

díky přírodnímu složení se nemusíte obávat o nějaké vážnější nežádoucí a vedlejší účinky, užívání je v zásadě bezproblémové
pokud jde o výběr, na trhu jsou různé přípravky, některé se dají užívat jednorázově, například krémy, jiné jsou určeny na pravidelné dávkování, hlavně tabletky
podobně jako v případě přípravků pro muže, i zde platí, že ke koupi těchto produktů nepotřebujete absolvovat lékařské vyšetření, protože jsou bez předpisu

Moje partnerka vyzkoušela několik značek a při každé z nich platilo, že čím déle a pravidelněji daný produkt užívala, tím bylo působení viditelnější. Určitě však sáhněte jen po známějších značkách, které mají transparentní složení a jasný původ.

ZKOMBINUJTE KRÉMY AJ TABLETKY

Na rozdíl od mužů, u žen je výhoda při těchto přípravcích v tom, že existuje více forem. Přestože značky navzájem kombinovat nesmí, pokud má jeden výrobce například i tabletky a také přípravek na vnější aplikaci, zde už problém není a můžete to využít.

Přípravky, které vyzkoušela moje partnerka a její zkušenosti s nimi

ZhodnoceníJe pravda, že oproti trhu s mužskými přípravky, jsou produkty pro ženy o něco méně početné. Vybrat je však stále z čeho a hlavně, důležitější je kvalita, nejen kvantita. Moje partnerka za poslední léta vyzkoušela několik různých přípravků, ať už šlo o pilulky na perorální užití nebo o krémy s vnějším používáním.

Výsledek? Některé značky jsou opravdu velmi dobré, ale na trhu je stále mnoho černých ovcí, jejichž úspěšnost v praxi zaostává. Pokud se jim chcete vyhnout, doporučuji zkusit nejdříve přípravky, které se osvědčily u mé partnerky. Zde jsou ty nejlepší:

ProduktHodnoceníOvěřená koupěRecenze
1. Stoporex Women
Více infomoje recenze
2. Feminus pro ženy
Více infomoje recenze
4.8/5 - (22 votes)

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *